Protest w sprawie odwołania Dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie

Otwarty list protestacyjny w sprawie bezzasadnego odwołania Aleksandry Gajewskiej ze stanowiska Dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie

 

Szanowny Pan
Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

 

My, niżej podpisani twórcy, działacze kultury, widzowie i sympatycy teatru wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec decyzji Urzędu Marszałkowskiego o odwołaniu Aleksandry Gajewskiej ze stanowiska Dyrektora Teatru Rozrywki oraz żądamy jej natychmiastowego przywrócenia.  

W oficjalnym komunikacie Urzędu Marszałkowskiego możemy przeczytać, że Aleksandra Gajewska została odwołana ze stanowiska za niewłaściwą postawę w trakcie prywatnej rozmowy z Jerzym Bończakiem 29 maja br., przed rozpoczęciem konferencji prasowej, zapowiadającej nową premierę Teatru Rozrywki - Hotel Westminster. Fragment rozmowy został zarejestrowany przez nowo powstały portal Silesia24.pl. W trakcie rozmowy możemy usłyszeć niecenzuralną wypowiedź reżysera Jerzego Bończaka, który w ordynarnych słowach odniósł się do przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Aleksandra Gajewska natychmiast próbowała powstrzymać swojego rozmówcę od obrażania urzędników.

Tuż po publikacji wspomnianego materiału przez portal Silesia24 Teatr Rozrywki wydał oficjalne oświadczenie, w którym jasno odwołał się do wypowiedzi Jerzego Bończaka: „Słowa, jakie tam padają są jego prywatną opinią i w żadnym wypadku nie jest to oficjalne stanowisko Teatru.” Zostało to potwierdzone także w prywatnym oświadczeniu reżysera.

Jesteśmy pewni, że postawa dyrektorki nie budzi wątpliwości i w żadnym wypadku nie jest zachowaniem niegodnym piastowanego stanowiska.  

Uważamy, że decyzja Urzędu Marszałkowskiego o odwołaniu Pani Dyrektor destabilizuje pracę całego teatru oraz wpisuje się w coraz częstszy nurt ręcznego sterowania instytucjami kultury przez polityków. Ponadto trudno pozbyć się także wrażenia, że została podjęta pochopnie, podważając decyzję podjętą w drodze legalnego konkursu. Protestujemy przeciwko ograniczaniu autonomii instytucji kultury przez decyzje polityczne podejmowane bez dialogu społecznego.  

Nasz sprzeciw i lęk budzi również, że aktualne władze województwa podczas tej kadencji ograniczyły dotację dla teatru oraz rozpoczęły dyskusję o przekazaniu instytucji Urzędowi Miasta w Chorzowie. Wraz z bezzasadnym odwołaniem aktualnej Dyrekcji budzi to nasze obawy o istnienie planu likwidacji teatru.  

Teatr Rozrywki w Chorzowie jest drugą co do wieku polską sceną musicalową, a także kluczową instytucją o takim profilu w południowej Polsce. Jak każda instytucja kultury został stworzony przede wszystkim dla widzów, którzy swoją obecnością na widowni potwierdzają obrany kierunek rozwoju teatru. Bez względu na źródło finansowania, czy sytuację polityczną to właśnie widzowie powinni być jej jedynym suwerenem.  

Nie pozwólmy, aby przypadkowe, upublicznione przez brukowe media wypowiedzi osób niezwiązanych z długoletnią tradycją Teatru Rozrywki w Chorzowie skutkowały tak ostentacyjnie politycznymi decyzjami Urzędu Marszałkowskiego.  

A stało się w dniu w którym cała Polska świętowała rocznicę rodzącej się demokracji – 4 czerwca.  


Niżej podpisani sympatycy Teatru    Skontaktuj się z autorem petycji