Prowadzenia lekcji online (w postaci np. wideokonferencji) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Jasionówce.

 

 

Zdalne nauczenie zostało przedłużone. Po kilku miesiącach zdalnego kształcenia uważamy, że czas na zmianę w edukacji naszych dzieci. Z obserwacji naszych i  pracy w domu naszych dzieci wynika, że lekcje umieszczane tylko i wyłącznie na platformie Moodle nie sprawdziły się. 

Kształcenie na odległość wymaga wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania zupełnie innych niż dotychczas metod nauczania.  My, Rodzice, zgłaszamy konieczność prowadzenia lekcji online w postaci np. wideokonferencji. Istnieje lista programów rekomendowanych przez MEN, z których, za zgodą i przy wsparciu dyrektora, mogliby skorzystać lub już korzystają nauczyciele naszych dzieci.

Takie lekcje dają  możliwość bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, który może wyjaśnić zagadnienia i wytłumaczyć  trudności. Tego nam rodzicom i uczniom brakuje. Nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc swoim dzieciom. Lekcje online  wymuszają na uczniach pewien rytm, który w zdalnej edukacji na platformie nie u wszystkich się sprawdza. To prawda, dzieci się logują, niektórzy wykonują tę czynność  zgodnie  z planem  lekcji, inni o dowolnej godzinie. Jest też taka grupa, która loguje się bardzo rzadko lub wcale. Zdarza się często, że dzieci nie czytają zagadnień z lekcji umieszczonych na platformie i pilnują tylko terminarza zaliczeń zadań.  W międzyczasie komunikują się i wspólnie wykonują sprawdziany, zadania itp. Takie działania nie prowadzą do niczego  dobrego. Uczą nieodpowiedzialności i nieuczciwości. Poza tym dzieci potrzebują bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i innymi uczniami. Sprzyja to budowaniu relacji i niweluje  poczucie odosobnienia spowodowane epidemią. Taką możliwość dają zajęcia   prowadzone przez wideokonferencje. Lekcje online  mają sens wtedy, kiedy  obecni są na nich wszyscy uczniowie. Wymaga to użycia laptopa, komputera z mikrofonem i kamerą. Sprawdza się też  telefon lub tablet. Rodzice muszą być tego świadomi.  Rozporządzenie  zaleca, żeby takie zajęcia trwały 30 minut, a resztę czasu uczeń przeznaczył na samodzielną pracę bez użycia komputera. Myślimy, że to nauczyciele powinni ustalić ilość lekcji online, w zależności od specyfiki przedmiotu i  zróżnicowanych potrzeb uczniów. Takie spotkania ułatwiłyby  edukację naszych dzieci, a przecież dobro ucznia- dziecka jest najważniejsze. Kolejną sprawą są konsultacje dla uczniów klasy VIII. Uczniowie i rodzice czekają na informację o terminie i sposobie  ich przeprowadzania.

To dyrektor powinien zachęcać nauczycieli do działania, nie dyskwalifikować żadnej z form pracy z uczniami na odległość, jeżeli pozwalają na realizację podstawy programowej i być  otwarty na inne nieschematyczne propozycje. W tej wyjątkowej sytuacji niezbędne jest współdziałanie dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Zadbajmy wspólnie o dobro naszych dzieci!


Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce. do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook