Przenieśmy parking i pętlę autobusową z centrum Leszna do Grądów

Szanowny Pan Grzegorz Banaszkiewicz

Wójt Gminy Leszno

Aleja Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

 

 

PETYCJA

o budowę parkingu Parkuj i Jedź na zachód od obecnej pętli autobusowej w Lesznie i przeniesienie ostatniego przystanku 719 obok nowego parkingu

My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą

o podjęcie działań mających na celu budowę parkingu Parkuj i Jedź zlokalizowanego w Grądach, lub dalej w kierunku zachodniej granicy gminy Leszno oraz przeniesienie ostatniego przystanku autobusu linii 719 w pobliże tego parkingu. Jako lokalizację parkingu i przystanku autobusowego proponujemy w pierwszej kolejności rozważyć okolice skrzyżowania DW580 z ul. Czarna Droga w Grądach. Znajduje się tam duży teren, dla którego zgodnie z MPZP dopuszczalne jest lokalizowanie parkingów. Dodatkowo teren ten znajduje się w obszarze rewitalizacji co może ułatwić inwestycję. Przy czym wskazana przez nas lokalizacja to jedynie propozycja. Docelowe miejsce parkingu i przystanku powinno być wybrane po szczegółowej analizie tak, żeby zachęcało okolicznych mieszkańców do pozostawienie samochodów, czy rowerów i przesiadkę do komunikacji zbiorowej. Jednocześnie teren obecnego parkingu warto zrewitalizować i powiększyć w ten sposób przestrzeń dla mieszkańców.

Uzasadnienie

Obecny parking zlokalizowany w Lesznie przy pętli autobusowej posiada około 25 miejsc. Coraz częściej zdarza się kierowcy chcący zostawić tam samochód i przesiąść się do autobusu nie znajdują wolnych miejsc parkingowych. W naszej gminie przybywa nowych mieszkańców. W naszym wspólnym interesie jest, żeby jak najwięcej mieszkańców korzystało z komunikacji zbiorowej. Dlatego dogodne miejsce parkingowe jest bardzo potrzebne. Obszary Grądów, Marianowa, Wilkowa i Wilkowej Wsi to tereny gdzie powstaje bardzo dużo nowych domów. Dlatego budowa parkingu i przeniesienie przystanku autobusowego na zachód od centrum Leszna będzie dodatkową zachętą dla mieszkańców tych obszarów, żeby korzystać z autobusu. Zwikszyło by to również dostępność Urzędu Gminy dla zmotoryzowanych petentów.
Przy budowie nowego parkingu i przystanku prosimy o zapewnienie dogodnego parkingu rowerowego. Wskazane jest, żeby powstały nie tylko stojaki, ale też wiata rowerowa. Konieczny jest również monitoring, żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom zostawiającym swoje pojazdy.

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Morawik do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...