PETYCJA W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DZIAŁEK MIEJSKICH PRZY ULICY GRODZISKIEJ NA ODOLANACH

Warszawa, 8 kwietnia 2018r.

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan

ul. Jana Kazimierza 57/21

01-267 Warszawa

FB /odolany.org/

www.odolany.org

e-mail: stowarzyszenie@odolany.org

 

Szanowna Pani

Hanna Gronkiewicz-Waltz

PREZYDENT

Miasta Stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa

 

PETYCJA

W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DZIAŁEK MIEJSKICH
PRZY ULICY GRODZISKIEJ NA ODOLANACH

 

Szanowna Pani Prezydent

Warszawskie Odolany są dynamicznie rozwijającą się częścią Miasta st. Warszawy. Za rozbudową zwartej zabudowy mieszkaniowej nie nadąża rozwój infrastruktury publicznej (szkół, parków, publicznych ośrodków zdrowia, żłobków, placów zabaw, terenów rekreacyjno-sportowych). Nieruchomości miejskie przy ul. Grodziskiej (wpisane do ksiąg wieczystych WA4M/00432445/3 i WA4M/00408253/3) są jedynymi nieruchomościami miejskimi na Odolanach, na których ze względu na powierzchnię oraz usytuowanie w centralnej części Odolan, jest możliwe utworzenie centrum usług publicznych w tej części Miasta. Zwarta prostokątna nieruchomość o łącznym obszarze 13.659 m2 wraz z sąsiednimi mniejszymi działkami miejskimi po drugiej stronie ulicy Grodziskiej i Sowińskiego - są nieporównywalne z innymi, nielicznymi terenami miejskimi na Odolanach i dają niepowtarzalną szansę stworzenia w tym miejscu publicznego serca Odolan.

W dniu 19 września 2016 r. w odniesieniu do działki przy ul. Grodziskiej została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego z 31 oddziałami dla ok. 800 uczniów w tym 4 oddziały przedszkolne dla ok. 100 dzieci. W decyzji zaznaczono, że nad terenem działki przebiega linia wysokiego napięcia, którą inwestor zlikwiduje w celu uwolnienia terenu pod budowę szkoły.  Wczesną jesienią 2017 r. władze dzielnicy powiadomiły o zamiarze budowy szkoły przy ul. Ordona. W konsekwencji podjętej przez mieszkańców kampanii społecznej władze dzielnicy zorganizowały w listopadzie 2017 r. spotkanie z mieszkańcami moderowane przez Szkołę Liderów (zarekomendowaną przez Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy). Na spotkaniu mieszkańcy przytłaczającą większością opowiedzieli się za budową szkoły podstawowej przy ul Grodziskiej, a Burmistrz Pan Krzysztof Strzałkowski na  zakończenie spotkania obiecał, że realizacja tej inwestycji w tym miejscu zostanie niezwłocznie rozpoczęta.

W marcu 2018 r. mieszkańców Odolan zbulwersowała informacja o decyzji w sprawie przeznaczenia działki przy ul. Grodziskiej na cele kultu religijnego, podjętej przez zespół koordynacyjny na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018r. O takiej decyzji mówi między innymi pismo Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta skierowane do Urząd Dzielnicy z dnia 24 stycznia 2018 r.

Szanowna Pani Prezydent

Odolany niezmiernie potrzebują nieruchomości przy ul. Grodziskiej na cele utworzenia infrastruktury publicznej (szkoły, publicznego ośrodka zdrowia, żłobka albo terenów rekreacyjno-sportowych). W otoczeniu Odolan znajduje się pięć Świątyń, w tym trzy Rzymsko-Katolickie. Kościół Rzymsko-Katolicki mógłby powstać na innych, mniejszych działkach miejskich na Odolanach. Takie rozwiązanie byłoby o wiele bardziej racjonalne z perspektywy zarządzania zasobem nieruchomości miejskich.

Zwracamy uwagę, że jeżeli przeznaczenie działki przy ul. Grodziskiej na cele kultu religijnego pozostaje w związku z roszczeniami Kościoła, wynikającymi z pozbawieniem Kościoła terenów przy Kopie Cwila na Ursynowie, to najbardziej racjonalne byłoby przyznanie w ramach rekompensaty terenów położonych także na Ursynowie.

Dlatego zwracamy się do Pani Prezydent o zmianę decyzji o przeznaczeniu działki przy ul. Grodziskiej na cele kultu religijnego.

Domagamy się, żeby nieruchomości miejskie przy ul. Grodziskiej zostały w całości przeznaczone na cele usług publicznych (szkoły, przedszkola, publiczny ośrodek zdrowia, żłobek, tereny rekreacyjno-sportowe itp.).


Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan    Skontaktuj się z autorem petycji