Przywracamy Pana Łukasza Matuszka do pracy!

Zwracamy się z prośbą o natychmiastowe przywrócenie do pracy Pana Łukasza Matuszka, zasłużonego i kompetentnego nauczyciela Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu. Wyrażamy głębokie niezrozumienie i dezaprobatę dla decyzji o zwolnieniu tego nauczyciela. Jest to działanie absurdalne, niepotrzebne, a przede wszystkim szkodliwe, sprzeczne z interesem szkoły oraz dobrem uczniów.

Rozwiązanie umowy o pracę – bez wypowiedzenia z winy pracownika, ze skutkiem natychmiastowym nastąpiło BEZ POWOŁANIA KOMISJI DYSCYPLINARNEJ, BEZ KONSULTACJI ZWIĄZKOWEJ, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. Zm) w zw. Z art. 91c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).  

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę było „ciężkie” naruszenie obowiązków pracowniczych i nauczycielskich poprzez rzekome nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy, przejawiającego się w braku szacunku do przełożonych i koleżeńskiego stosunku do innych nauczycieli oraz braku współdziałania w kształtowaniu właściwej atmosfery w miejscu pracy polegającej na wzajemnym zaufaniu i życzliwości. Rzekomo lekceważący stosunek do pracowników administracyjnych szkoły, poprzez ciągłe zgłaszanie bezpodstawnych uwag do pracy tych pracowników, przejawiające się m. in. kwestionowaniem treści protokołów, uchwał i notatek, za każdym razem kiedy takie dokumenty powstawały. Rzekome zastraszanie, wywieranie presji na grono pedagogiczne, stawanie przeciwko kadrze pedagogicznej i kierowniczej itp.

Jest to nauczyciel z pasją, z wieloletnimi zasługami dla szkoły, cieszący się szacunkiem i sympatią rodziców i dzieci oraz mający właściwe podejście do ucznia. Potrafi zarazić dzieci pasją do muzyki i to wyłącznie dzięki niemu dzieci osiągają sukcesy na różnych konkursach muzycznych oraz bardzo dobre wyniki na egzaminach. To między innymi on przyczynia się do wysokiego poziomu nauczania i prestiżu szkoły. Ponadto Pan Łukasz jest osobą życzliwą, bardzo zaangażowaną, wyrozumiałą oraz przyjemną w relacji. Jest dużym wsparciem dla dzieci i dla rodziców. Lekcje z nimi to przyjemność dla uczniów, co rodzice wiedzą od swoich dzieci i z bezpośredniej relacji. Bez tego nauczyciela poziom edukacji w szkole muzycznej podupadnie.           


Uczniowie i Rodzice Uczniów Szkoły Muzycznej w Żywcu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Uczniowie i Rodzice Uczniów Szkoły Muzycznej w Żywcu do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )