PRZYWRóCENIE POSTOJU TAXI

 

                                PETYCJA W SPRAWIE

 

Przywrócenia postoju taksówek vis a vis Ul. Korotyńskiego 17.

Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r., poz. 1195) składam/-y petycję w sprawie zlikwidowanego postoju taksówek vis a vis ul. Władysława Korotyńskiego 17  i wnoszę/-imy o podjęcie działań / czynności / decyzji celem przywrócenia postoju TAXI vis a vis Ul. Władysława Korotyńskiego 17 . Postój ten funkcjonował wiele lat, znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie Przychodni Ochota, Centrum Medycznego CMP oraz nieopodal CM Medycyna Rodzinna . Klienci często korzystali z naszych usług w celu dostania się do przychodni dzielnicy Ochota (zał. 1,2). Naszym zdaniem zlikwidowanie tego postoju było błędną decyzją. Nasi klienci narzekają na decyzję miasta o likwidacji postoju w tym miejscu . Mimo tego, iż nieopodal znajdują się przystanki komunikacji miejskiej MZA, nie każdy może poruszać się autobusem czy tramwajem, w szczególności osoby starsze, schorowane bądź dotknięte kalectwem. My - taksówkarze mamy ograniczone miejsca postojowe, co skutkuje znacznym zmniejszeniem zarobków, zaś klienci, którzy chcą przemieścić się taksówką spod przychodni, muszą dzwonić do korporacji i czekać na kierowcę. W godzinach szczytu oczekiwanie na taksówkę może być znacznie wydłużone.
W naszej oraz klientów ocenie postój vis a vis Ul. Władysława Korotyńskiego 17 powinien zostać przywrócony, ponieważ jest to doskonały punkt zarówno dla taksówkarzy jak i klientów.
Zważywszy na powyższe wnoszę/-imy o podjęcie stosownych działań celem rozpatrzenia niniejszej petycji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy

 


Z poważaniem  

BARTŁOMIEJ STRZELCZYK

 

 

 

IMG_20200207_194718.jpgIMG_20200207_194625.jpg

 


Bartek Strzelczyk    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook