Przywróćmy stare logo Miasta Poznania

stop-p.png

Prezydent Miasta Poznania
Rada Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Petycja w sprawie przywrócenia starego logotypu Miasta Poznania

15 maja 2024 miasto Poznań ogłosiło zmianę identyfikacji wizualnej. Nowo przyjęte logo nie wzbudziło akceptacji naszych współobywateli. Zarzuca się mu płytką formę oraz brak reprezentowania czegokolwiek związanego z Miastem Poznań. Przewrócona litera P kłuje w oczy swoją koślawością i równie dobrze może ona reprezentować miasto Poznań, jak i Miasto Przemyśl albo Gminę Poronin. 

Zielony kolor głównej wersji logotypu to dość poważne odejście od herbowych barw miasta Poznania (niebieski i biały), co spotkało się z rażącym niezadowoleniem mieszkańców.

Dodatkowo logo to stało się szybko źródłem memów oraz internetowych kpin, przez co poważnie ucierpiał wizerunek miasta Poznania.

Również forma zakomunikowania nowego logotypu poprzez prezentację na zamkniętej imprezie Impact była wyjątkowo niefortunna, gdyż jak zmianę uzasadnia Urząd Miasta, logo ma pokazywać zorientowanie się miasta na potrzeby mieszkańca, a nie inwestorów. Prezentacja nowej symboliki miasta na evencie, w którym większość mieszkańców nie mogła brać udziału jest raczej przeciwieństwem tego postanowienia.

Rozumiemy fakt, iż strategia wizerunkowa miasta Poznania wymaga odświeżenia po 15 latach. Jednakże proces aktualizacji strategii powinien odbywać się w sposób transparentny i być na bieżąco komunikowany mieszkańcom. Przedstawienie nowego logotypu znienacka raczej nie wpisuje się w koncepcję wspólnego domu i przyjazności, o jakiej mowa w uzasadnieniu zmiany loga na nowe. 

Mając na uwadze powyższe argumenty oraz fakt, że nowa strategia marki Miasta Poznania nie została jeszcze zatwierdzona przez Radę Miasta, domagamy się natychmiastowego powrotu starego logotypu do czasu opracowania i uchwalenia Strategii Marki oraz Strategii Rozwoju przez Radę Miasta Poznania.

Stary logotyp w postaci niebieskiej gwiazdki jest rozpoznawalny w mieście oraz w kraju. Jego barwa nawiązuje do herbu miasta oraz już dawno zyskał akceptację mieszkańców. Aktualizacja starego logotypu nie pociągnie za sobą znaczących kosztów wymiany tablic, identyfikatorów oraz symboli graficznych pozostałych miejskich jednostek, co przy wysokim zadłużeniu Miasta Poznania stanowiłoby nieracjonalny wydatek. Dodatkowo koncepcja haseł kluczowych opracowana na potrzeby nowego, kontrowersyjnego logotypu idealnie wpisuje się również w stare logo. 


Oskar Szczepaniak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Oskar Szczepaniak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...