RATUJMY ALEJĘ KASZTANOWĄ W GRODŹCU W GMINIE JASIENICA!!!

Messenger_creation_1921b9fb-c0da-4913-a8f2-be41cecaa718.jpeg

Wkrótce wszystkie drzewa na ulicy Kasztanowej w Grodźcu mogą zniknąć!!

Ulica Kasztanowa w Grodźcu, w Gminie Jasienica – znana wśród miejscowych jak i mieszkańców okolicznych miejscowości jako Aleja Kasztanowa. Potężne, śmiało pretendujące na pomniki przyrody drzewa, w większości kasztany, rosnące wzdłuż drogi prowadzącej do lasu i Rezerwatu Dolina Łańskiego Potoku pamięta niejeden z nas. Jest to element charakterystyczny dla tej miejscowości, na równi z zespołem Zamkowo-Parkowym, który w ostatnich latach stał się chlubą Gminy Jasienica. Śmiało można powiedzieć, że każde żyjące pokolenie zbierało pod tymi drzewami kasztany na zajęcia plastyczne dla siebie, swoich dzieci, wnuków albo podziwiało je kwitnące w maju w czasie matur...

Niestety dziś dowiadujemy się, że w związku z planowaną przebudową ulicy Kasztanowej i budową chodnika mają zostać wycięte wszystkie 58 DRZEWA!!!! Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wpłynął wniosek władz Gminy Jasienica o ich wycinkę.

Bezsprzecznie, na wspomnianym odcinku brakuje pobocza a spacer skrajnią drogi nie jest bezpieczny, ale:

  • czy w dzisiejszych czasach, przy zaawansowanej technologii budowlanej nie można znaleźć sposobu na pogodzenie tej inwestycji przy zachowaniu drzew?
  • czy na etapie projektowania brano w ogóle pod uwagę taki wariant?
  • czy decyzja ta została poprzedzona ekspertyzą dendrologiczną stanu zdrowotnego i żywotności tych drzew?
  • czy w cieniu wielkiej inwestycji związanej z zagospodarowaniem wydobytych wód geotermalnych w sąsiedztwie ulicy Kasztanowej, miejsce to zostanie pozbawione tego co najcenniejsze?

WYRAŻAMY SPRZECIW WOBEC PLANOWANEJ WYCINKI I APELUJEMY DO WŁADZ GMINY JASIENICA I STAROSTWA POWIATOWEGO O ZACHOWANIE 58 DRZEW WRAZ Z USTANOWIENIEM ICH POMNIKAMI PRZYRODY!!! 

 


Mieszkańcy Grodźca i okolic    Skontaktuj się z autorem petycji