Referendum w sprawie ACTA

Internauci!

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), czyli międzynarodowe porozumienie dotyczące walki z podrabianiem towarów i piractwem, budzi oburzenie wśród społeczeństwa internetowego. Umowa, nad którą prace przerprowadzone zostały za "zamkniętymi drzwiami", o której istnieniu opinia publiczna dowiedziała się z przecieków. Porozumienie, które uderza w internet taki, jaki znamy dziś - wolny. Wyraźmy swoje własne zdanie dotyczące tej kontrowersji! Zaapelujmy o stworzenie referendum na szczeblu ogólnokrajowym. Czyż nie mamy prawa, żyjąc w państwie demokratycznym, wyrazić swojej opinii w sprawie decyzji, która w sposób najpełniejszy dotyczy nas, zwykłych użytkowników internetu?

Z poważaniem,

Łukasz Bogdziewicz


Łukasz Bogdziewicz    Skontaktuj się z autorem petycji