Remont bytomskiej stacji kolejowej - petycja ws. zadbania o jakość wykonania

Do szanownych decydentów odpowiedzialnych za remont głównej bytomskiej stacji kolejowej.  


My, niżej podpisani obywatelki i obywatele apelujemy, by zbliżający się remont wykonano z najlepszych materiałów, z szacunkiem dla zabytkowej i cennej architektonicznie infrastruktury, a także by w rezultacie przyczynił się on do poprawy dostępności samej stacji oraz jej otoczenia.

Apelujemy:  

1. O zachowanie i zabezpieczenie oraz udrożnienie tuneli pod dworcem tak, by łączyły podzielone koleją obie strony miasta.

Bytom w dwudziestoleciu międzywojennym stał się miastem przygranicznym. Ta nowa sytuacja zrodziła potrzebę budowy nowego dworca z terminalem i infrastrukturą odpraw celnych. Pod stacją stworzono wtedy siedem tuneli: dwa zwykłe pasażerskie, dwa pasażerskie celne, jeden towarowy, jeden pocztowy oraz jeden techniczny. Dziś dostępne publicznie są tylko dwa tunele; jeden wewnętrzny z hallu dworca na perony, drugi przelotowy – także z wejściami na perony.

Ten drugi tunel jest obecnie w tej okolicy jedynym przejściem, którym mieszkańcy mogą dostać się do dzielnic po drugiej stronie torów. Ma on strome schody przez co trudno nim przejść osobom z wózkami, z rowerami a dla osób na wózkach inwalidzkich przejście jest wręcz niemożliwe.

Dlatego apelujemy o zabezpieczenie i odrestaurowanie wszystkich tuneli oraz o stworzenie w tunelach celnych i pocztowym ciągów łączących obie strony miasta, czyli Zamłynie, Nowy Rozbark, Łagiewniki, Szombierki z centrum:

- w tunelu celnym „polskim” profesjonalny przejazd rowerowy,
- w tunelu celnym „niemieckim” wygodne przejście dla osób z wózkami i na wózkach,
- w tunelu pocztowym ciąg pieszo-rowerowy łączący centrum z terenami po KWK Rozbark. Tereny po kopalni to miejsce atrakcyjne, choć z utrudnionym dostępem. W ich wschodniej części działa teatr i powstaje centrum sportowe. Tunel mógłby być doskonałym łącznikiem w ramach odtwarzanej „Promenady na Goj”.

2. O stworzenie wind w tunelu najbardziej zachodnim, najbliższym dworca autobusowego. Wind obsługujących wjazd do tunelu z ulicy oraz wyjazdy na perony.

3. O (w miarę możliwości) stworzenie np. z tunelu celnego „niemieckiego” wygodnych dla osób na wózkach inwalidzkich wjazdów na perony.

4. O montaż ogrzewanych poczekalni peronowych.

Apelujemy także:

5. O odtworzenie oryginalnego szklenia dachu i ścian hali peronowej.

Dach hali ma południowy spad - to idealna lokalizacja dla montażu paneli fotowoltaicznych w technologii typu „glass glass”. Podobne innowacyjne rozwiązania zastosowano na dworcu głównym w Berlinie.

Halę peronową postawiono 92 lata temu nad peronami 2, 3 i 4. Jest szeroka na 39,5 m i długa na 140 m. Jej konstrukcję stanowią trójprzegubowe ramy stalowe typu „de Dion”, zamknięte dwuspadowo, zbudowane z blachownic. Podobne hale są jeszcze tylko w Legnicy i we Wrocławiu.

6. O zachowanie i odrestaurowanie unikatowej nastawni bramowej jako dziedzictwa kultury technicznej.

Nastawnię bramową wzniesiono w modernistycznym stylu „streamline”. W podobnej estetyce zaprojektowany został pociąg SVT 137 Leipzig „Latający Bytomianin”, który w latach trzydziestych XX wieku pokonywał trasę Berlin – Bytom w 4,5 godziny. Nastawnie bramowe to bardzo rzadkie element architektury kolejowej. Do naszych czasów w Polsce zachowały się tylko nieliczne tego typu obiekty.

7. O zachowanie detali dawnej infrastruktury

Jak np. słupków gazowych systemu Juliusa Pintscha, przez które zasilano instalację oświetleniową wagonów.

8. O odtworzenie historycznej wykładziny peronów: układu płyt w „karo”.

Taki jest w Legnicy i we Wrocławiu. W Bytomiu widać go jeszcze na peronie towarowym.

9. O odsłonięcie i zachowanie obecnych na dworcu niemieckich napisów.

Historia Bytomia jest wielokulturowa, sama stacja – dawny terminal graniczny niemiecki, ale znajdujący się teraz w Polsce jest na to przykładem. Wielokulturowość jest wartością, zachowanie tych napisów będzie na nią namacalnym dowodem nawet dla osób nieświadomych historii miasta.

Apelujemy także do władz miasta Bytomia, aby nie były bierne w sprawie planowanego remontu bytomskiego dworca. Jeszcze jest czas na rozsądne i uważne podejście do tej inwestycji. To nadzwyczajna szansa dla tego obiektu na odzyskanie oryginalnego i niepowtarzalnego charakteru, który przez lata zaniedbań podupadł, ale przetrwał i jak najbardziej zasłużył na ocalenie.

Planowo prace remontowe ruszają w 2022 roku, jest jeszcze czas aby działać. Pamiętajmy remont potrwa dwa lata, a my wszyscy oraz miasto Bytom pozostaniemy z odnowionym dworcem na kolejne dziesiątki lat, więc warto przeprowadzić ten remont w najlepszy możliwy sposób.

Bytom w ostatnich dekadach stracił dużo zabytków i jako miasto został zdegradowany na wielu polach, w tym na polu kolejowym. Ten remont to niepowtarzalna szansa na przywrócenie stacji świetnego wyglądu, ale także na polepszenie jakości służącej mieszkańcom infrastruktury.

Remont prowadzącej przez Bytom linii kolejowej nr 131 o znaczeniu państwowym i europejskim jako część linii C-E 65 finansowany jest z unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Program ma służyć zrównoważonemu rozwojowi, ochronie środowiska a jego projekty mają być przyjazne dla mieszkańców (zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami).
UE wspiera też powiązania kolei z ruchem rowerowym.
Wszystkie nasze postulaty wpisują się w politykę Unii Europejskiej i jej programu, z którego pochodzą środki na omawiany remont.


Zachęcamy do podpisania naszej petycji,  
- obywatelki i obywatele, mieszkańcy i mieszkanki BytomiaZdjęcia:


Zrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.29_.00_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.25_.33_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.24_.02_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.22_.16_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.21_.05_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.20_.12_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.19_.56_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.19_.19_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.17_.45_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.16_.57_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.14_.29_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.14_.10_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.13_.01_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.12_.39_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.12_.17_.pngZrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.10_.43_.pngniepel.png
Zrzut_ekranu_2021-03-03_o_07.32_.01_2.png


Dobromir Kaźmierczak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dobromir Kaźmierczak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...