Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego KDX1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)

Poniżej treść petycji która zostanie złożona do:

  • Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4,  31-004 Kraków,
  • Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,
  • Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
  • Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Wielopole 1, 31-072 Kraków
  • Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

PETYCJA  

W imieniu mieszkańców Starego Podgórza uprzejmie proszę o przebudowę ciągu pieszo-jezdnego  łączącego ul . Długosza z ul. Orawską określonego w MPZP jako droga  KDX1. Zły stan nawierzchni, brak zieleni oraz małej architektury znacząco utrudnia realizowanie jej funkcji.  

Główne argumenty przemawiające za renowacją to:

- zły stan nawierzchni drogi / brak utwardzenia - droga znajduje się w centrum miasta natomiast wykonana jest z ziemi i żwiru,

- brak odwodnienia powodujący powstawanie błota podczas niewielkich opadów,

- wzniecający się duży kurz zwiększający zanieczyszczenie powietrza w okolicy powstający podczas przejazdu samochodów podczas suchych dni

- brak miejsc na odpoczynek (ławki, zieleń), - brak koszy na śmieci,

- brak progów zwalniających - ograniczających prędkość samochodów,

- duży ruch pieszo-rowerowy osób przemieszczających się pomiędzy Mostem Retmańskim(Bulwarami Wiślanymi) i Rondem Matecznego

- brak znaków pionowych regulujących ruch na tym obszarze.  

W ramach realizacji wyżej wymienionych celów proponujemy następujące działania:

1.       Utwardzenie obecnego ciągu pieszo-jezdnego

2.       Wprowadzenie znaków regulujący ruch

  • Znak strefy zamieszkania
  • Znak ograniczenie prędkości do 20km/h
  • Znak zakazu postoju i zatrzymywania się

3.       Instalacje ławek oraz koszy na śmieci

4.       Nasadzenia drzewami oraz krzewami

5.       Instalację co najmniej 2 progów zwalniających

6.       Wykonanie odwodnienia

7.       Wydzielenie potencjalnych miejsc parkingowych                        

Poniżej przykłady instalacji  

1.       Sposób wykończenia drogi

a.       Kostka brukowa            

kostka1.PNG

kostka2.PNG                       

b.       Kostka ażurowa        

ażurowa.PNG

2.       Instalacja ławek oraz koszy na śmieci              

ławki.PNG

Celem tej inwestycji jest stworzenie zielonego ciągu pieszo-jezdnego usprawniającego ruch i ułatwiającego życie mieszkańców Starego Podgórza i Krakowa. Remont  byłby odpowiedzią na rosnący w tym rejonie ruch pieszo – rowerowy w szczególności pomiędzy Bulwarami i Rondem Matecznego. Remont  poprawiłby znacząco  komfort mieszkańców z okolicznych posesji.     

Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.             

Załączniki:

Zał. 1 Upoważnienia mieszkańców do złożenia petycji

Zał. 2 Podpisy mieszkańców  

Podpisy mieszkańców w wersji online na stronie https://www.petycjeonline.com/signatures/remont_cigu_pieszo-jezdnego_kdx1_ul_orawska_-_ul_dugosza_w_krakowie/?u=5930740 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Maciej Kobiela do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook