Rewitalizacja Jez. Powsinkowskiego - Wilanów

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Warszawie
ul. Elektronowa 2
03-219 Warszawa  

Dot. Petycja mieszkańców dotycząca Jeziora Powsinkowskiego zlokalizowanego w dzielnicy Wilanów

 

Szanowni Państwo!  

W związku z decyzją Ministerstwa Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2024 roku (znak DOK-4.774.80.2022) ustalającą, iż Jezioro Powsinkowskie stanowi powierzchniowe śródlądowe wody płynące, a tym samym prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, niniejszym pismem zwracamy się z prośbą o pilne rozpoczęcie prac zmierzających do oczyszczenia Jeziora Powsinkowskiego oraz usunięcia przerostów roślinności na jego nadbrzeżach.

Wskazujemy przy tym, że obowiązek podjęcia tych prac wynika bezpośrednio z ustawy Prawo wodne oraz zadań wynikających z realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Blue Deal (Niebieskiego Ładu) Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC).

Problem z dramatycznie pogarszającym się stanem Jeziora Powsinkowskiego rozpoczął się kilka lat temu, w okresie wzmożonej rozbudowy Miasteczka Wilanów i zrzutów zanieczyszczonej wody z osadami z procesu osuszania terenu Miasteczka. Dodatkowo - od prawie 20 lat – brak gospodarza Jeziora spowodował całkowite zaniedbanie nabrzeży i rozpoczął proces ich degradacji.   

Szczególnie w okresie jesiennym, praktycznie na całej linii brzegowej wzdłuż ścieżki rekreacyjnej od strony ulicy Europejskiej, niezmiernie uciążliwe dla mieszkańców i spacerowiczów są gnijące i w związku z tym wytwarzające nieprzyjemny odór przerosty roślinności.  

Jezioro Powsinkowskie to strefa relaksu i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy. Przy nadbrzeżu jeziora znajduje się siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci, miejsca do rekreacji i spacerów. Niestety korzystanie z tym miejsc – z uwagi na stan jeziora i jego nadbrzeży – jest mocno utrudnione. W wielu miejscach tego obszaru nie widać nawet skrawka jeziora z uwagi na przerastającą (a w okresie jesiennym gnijącą) roślinność.  

Pragniemy także zwrócić uwagę, że Jezioro Powsinkowskie jest bezpośrednio połączone z równie zanieczyszczonym i wypłyconym Jeziorem Wilanowskim, będącym elementem ekosystemu Rezerwatu Morysin. Obydwa jeziora stanowią zaś część hydrologicznego ekosystemu Skarpy Warszawskiej należącej do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

W związku z powyższym apelujemy o podjęcie pilnych działań zmierzających do oczyszczenia Jeziora Powsinkowskiego i jego nadbrzeży.

Mieszkańcy Powsinka, Wilanowa Królewskiego, Wilanowa Niskiego, Zawad i Kępy Zawadowskiej oraz Miasteczka Wilanów  

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Eliza Kruppik będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...