Rondo w Suchedniowie - imienia Lucyny Furmańczyk ps. "Węgielek"


Do Szanownego Pana Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów: Cezarego Błacha

Do Szanownych Państwa Radnych: Lidia Frątczak, Małgorzata Kuszewska, Anna Salwa, Małgorzata Stępień, Monika Bator, Wiesław Biskup, Marcin Pałac, Paweł Słoma, Eugeniusz Zegadło, Tomasz Kutwin, Mirosław Obara, Arkadiusz Pająk, Krzysztof Adamiec, Waldemar Krogulec, Henryk Łakomiec.

W związku z budową ronda u zbiegu ulic Mickiewicza, Zagórska, Kielecka zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie nadania nowemu rondu imienia suchedniowianki, harcerki, łączniczki Lucyny Furmańczyk ps. "Węgielek".


"Bohaterską kartę w dziejach suchedniowskiego harcerstwa zapisała harcerka Lucyna Furmańczyk ps. „Węgielek” 47. Urodzona 3 października 1923 r. w Suchedniowie-Stokowcu należała do zastępu „Źródła”i 1. Suchedniowskiej Drużyny Harcerek. Do śmierci „Hubala” 30 kwietnia 1940 r. była jego łączniczką z J. Poziomskim. Następnie pełniła tę funkcję w oddziale ZWZ-AK dowodzonym przez szefa inspektoratu „Tartak” w Suchedniowie Stanisława Przybylika. We wrześniu 1944 r.wraz z Jadwigą Wróblewską otrzymały rozkaz dostarczenia dokumentów do placówki AK w Szałasie. Po wykonaniu zadania została pojmana przez Kałmuków i Mongołów w służbie niemieckiej. Po torturach, półżywą wrzucono do płonącego budynku. Zginęła 16 września 1944 r. Szczątki pochowali mieszkańcy Szałasu. Dnia 20 kwietnia 1957 r. jej prochy ekshumowano i przeniesiono do zbiorowej mogiły w Szałasie. Imię L. Furmańczyk 28 stycznia 1988 r. nadano Drużynie Harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Suchedniowie. Naczelnik ZHP rozkazem L. 10/87 z 1 października 1987 r. pośmiertnie nadał jej Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” z Rozetą-Mieczami. Podczas uroczystości nadania imienia i przekazania odznaczenia wzruszającą gawędę wygłosił harcmistrz F. Gładysz."

Fragment Zeszyty Suchedniowskie. Historia 4/2019, Andrzej Rembalski - Kartki z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w Suchedniowie. Wydarzenia. Ludzie. s. 24


Uważamy, że w przestrzeni publicznej w sposób niewystarczający upamiętnione są lokalne bohaterki, kobiety, które w znaczący sposób zapisały się na kartach lokalnej historii. Lucyna Furmańczyk zdaje się być dobrą propozycją ponieważ rondo nazwane jej imieniem byłoby drugim miejscem nazwanym od kobiecej patronki w naszym mieście. Proporcja wynosi 13 patronów mężczyzn - 1 patronka kobieca - Emila Peck. Ponad to, harcerka i łączniczka wykazała się odwagą i heroizmem pomimo młodego wieku - została okrutnie zamordowana w wieku 21 lat. Upamiętnienie suchedniowianki będzie godnym uhonorowaniem jej patriotycznej postawy, przyczyni się do popularyzacji powstańczej historii regionu, a lokalizacja ronda sprawi, że wielu osób dowie się o historii łączniczki z Suchedniowa.
Rondo zlokalizowane jest przy ulicy Zagórskiej prowadzącej do dawnej wsi Kruk i do tamtejszego lasu, to właśnie na terenie tego leśnictwa Lucyna Furmańczyk przenosiła korespondecję w kierunku Świniej Góry, jest to kolejny argument przemawiający za słusznością wyboru potronki ronda.

My, niżej podspisani mieszkańcy Suchedniowa i sympatycy miasta, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie kandydatury Lucyny Furmańczyk ps. "Węgielel" przy wyborze patrona ronda u zbiegu ulicy Kielecka, Zagórska, Mickiewicza. 

Z wyrazami szacunku
Radosław Kowalik - inicjator petycjiLUCYNA.jpg

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Radek Kowalik do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...