List otwarty poparcia lek. Bartosza Fiałka

Komentarze

#10

Rezydent 3ciego roku ORL

Michał Lubszczyk (Nysa, )

#50

Nie zgadzam się na skandaliczne traktowanie lek. Bartosza Fiałka

PIOTR WARZECHA (CHRZANÓW, )

#56

Solidaryzuje się z Bartkiem, chce poprawy warunków pracy w Polsce na poziomie organizacji, a przede wszystkim relacji.

Magdalena Klecha (Bydgoszcz/Piła , )

#64

Chcemy byc wyżej

Mikołaj Romańczuk (Gdańsk, )

#93

To, co spotkało dr Fiałka niestety nie jest odosobnioną sytuacją. W moim mieście również dyrekcja szpitala stosuje mobbing i inne formy nacisku na lekarzy. Od lat łamane są przepisy dotyczące obsady lekarskiej na dyżurach. Od lat młodzi lekarze nie mają często żadnego wsparcia podejmując prace na dyżurach. To zagraża pacjentom. Czas okazać solidarność i powiedzieć głośno ze nie ma akceptacji dla takich praktyk. Stop dla mobbingu. Stop dla bylejakości. Stop dla: ,tak było jest i bedzie’.

Danuta Bielecka-Brembor (Elbląg, )

#127

Dość poniżania personelu, dość mobbingu!

Jarosław Kępski (Warszawa, )

#129

Popieram w 100% działania doktora Fiałka.

Ewelina Wieczerzak (Lublin, )

#132

Nie godzę się na traktowanie lekarza i pacjenta jak najgorsze zło w naszym kraju. Poza tym kolega Bartosz działa w imieniu nas wszystkich za co bardzo, bardzo mu dziękuję.

Magdalena Rusek-Łajczak (Cisiec, )

#136

Popieram Bartka!!!

Agnieszka Włostek (Łódź, )

#137

Niedopuszczalne jest traktowanie pracownika jak niewolnika i pozorna organizacja pracy skutkująca realnym zagrożeniem dla pacjentów.

Anna Węgrzecka (Warszawa, )

#146

Podpisuję, ponieważ uważam zachowanie obrażonego dyrektorka za skandaliczne. Uważam, że Bartek nie powinien tego przechodzić co jest obecnie jego udziałem.

P. T. (Bydgoszcz, )

#164

Trzeba wspierać takie działania i odwagę naszych kolegów i koleżanek

Tomasz Kupiec (Kraków, )

#169

Nie ma mojej zgody na takie traktowanie lekarzy, rezydentów, podwładnych. Szpital i personel nie są własnością dyrektora. On ma sprawować nadzór nad bezpieczeństwem pacjentów i lekarzy a nie łatać dziury i prowadzić wojenki.

Przemysław Szabat (Lublin , )

#176

Jestem zaniepokojona poziomem opieki nad pacjentami zaproponowanym przez dyrekcję szpitala im. Biziela

Paulina Rekucka (Opole, )

#198

Nie zgadzam się na niegodne traktowanie pracowników i ich przedstawicieli w sektorze ochrony zdrowia.

Paweł Youssef (Katowice, )