Petycja w sprawie pilnej aktualizacji instrukcji PBN dotyczącej sposobu dodawania wydawnictw do „Wykazu wydawnictw naukowych” oraz przedłużenia terminu przyjmowania wniosków

Komentarze

#3

Podpisuję, ponieważ lista wydawnictw nie obejmuje bardzo wielu istotnych dla mojej dziedziny, prestizowych wydawnictw zagranicznych. Zestaw wydawnictw kłóci się z postulatem umiędzynarodowienia nauki.

Maria Kłańska (Kraków, 2019-09-10)

#22

Podpisuję petycję, ponieważ pierwotna lista wydawnictw w zakresie mojej dyscypliny urąga rzetelności i nie obejmuje całego szeregu oficyn o ugruntowanej pozycji i znaczącym prestiżu.

Paweł Zarychta (Kraków, 2019-09-11)

#57

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ

Magdalena Dyras (Kraków, 2019-09-12)

#60

Sprawa dotyczy m.in. zadeklarowanej przeze mnie dziedziny naukowej.

Jakub Gortat (Łódź, 2019-09-12)

#64

Lista w dotychczasowej postaci potwierdza niekompetencję osób ja sporządzających.

Edward Bialek (Wrocław, 2019-09-12)

#75

Podpisuję, ponieważ sama tę petycję napisałam. Dziękuję wszystkim, którzy ten list poparli, przysyłali i weryfikowali wydawnictwa i utwierdzili mnie w przekonaniu, że nie jestem szaloną anarchistką.

Joanna Jablkowska (Lodz/Polen, 2019-09-12)

#78

Podpisuję, ponieważ uważam, że obecna lista nie uwzględnia kluczowych wydawnictw niezwykle ważnych dla neofilologów i cenionych na całym świecie, a więc zupełnie nie uwzględnia specyfiki neofilologii i zamiast wspierać umiędzynarodowienie polskich naukowców, wręcz je ogranicza.

Dorota Sośnicka (Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, 2019-09-12)

#93

Z-ca Dyrektora Instytutu Neofilologii ds. filologii angielskiej UP

Dr hab. Andrzej Kuropatnicki (Kraków, 2019-09-13)

#99

Lista wydawnictw w obecnym kształcie jest niekompletna, a procedura wprowadzania zmian zbyt szybka.

Janusz Stopyra (Wrocław, 2019-09-13)

#101

Vene kirjanduse- ja kirjandusteooria lektor, Tallinna ülikooli Humanitaarteaduste instituut

Grigori Utgof (Tallinn, 2019-09-13)

#114

To ogromnie ważna kwestia.

Aleksandra Kędzierska (Lublin, 2019-09-13)

#116

Zgadzam się z tezami, wyrażonymi w niniejszej petycji.

Magdalena Przybysz-Stawska (Łódź, 2019-09-13)

#133

Gorąco popieram apel wystosowany do Pana Ministra. Lista czasopism wymaga urzeczywistnienia w oparciu o potrzeby filologów romańskich (i nie tylko). Z poważaniem. Ł. J. Berezowski

Łukasz Jan Berezowski (Warszawa, 2019-09-13)

#137

Sposób przygotowania i ostateczny kształt listy to jawna kpina ze środowiska naukowego w Polsce.

Tomasz Sikora (Kraków, 2019-09-13)

#138

Podpisuję w słusznej sprawie!!!

Gabriela Szubanska (Lodz, 2019-09-13)

#152

Podpisuję ponownie (mój podpis w formie 'analogowej' znajduje się pod treścią listu), ponieważ byłam jedną z inicjatorek Uchwały Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów (25.05.2018), w której wyraziliśmy obawy wobec zapowiadanych zmian w systemie ewaluacji (http://www.pshis.pl/wp-content/uploads/2018/12/PSH-MNiSW-apel.pdf). Niestety nasze przewidywania się sprawdzają.

Beata Baczyńska (Wrocław, 2019-09-14)

#173

W pełni popieram apele o rozważnie i transparentne udokumentowanie i zregulowanie procesu zgłaszania wydawnictw ma listę MNiSW.

Krzysztof M. Maj (Kraków , 2019-09-14)

#175

Lista wymaga korekty

Maria Szmeja (Kraków , 2019-09-14)

#176

Instytut Filologii Angielskiej UWr, prof UWr, dr hab. Marek Kuźniak

Marek Kuźniak (Wrocław, 2019-09-14)

#180

Katedra Rusycystyki UW

Marta Łukaszewicz (Warszawa, 2019-09-14)

#189

Dr hab., historyk, Uniwersytet Warszawski

Jerzy Pysiak (Warszawa, 2019-09-14)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...