Krzywdząca punktacja czasopism socjologicznych

Komentarze

#5

Podpisuję, ponieważ chcę po studiach pracować naukowo w Polsce, a nie być zmuszonym do wyjazdu za granicę tylko po to, aby mieć pewność, że będę uczciwie i rzetelnie oceniany.

Tomasz Detlaf (Warszawa, )

#15

Podpisuję ponieważ jestem głęboko przekonana o niesprawiedliwym podejściu do oceny czasopism socjologicznych

Małgorzata Bieńkowska (Białystok, )

#21

W pełni popieram postulaty wyrażone w petycji i uznaję ich zasadność - dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr (Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne w Uniwersytecie Wrocławskim)

Adam Mrozowicki (Wrocław, )

#44

W pełni popieram postulaty zawarte w petycji - mgr Kornel Musiał (doktorant).

Kornel Musiał (Wrocław, )

#47

jestem socjolożką i chcę publikować godnie i sprawiedliwie

Agata Stasińska (Warszawa, )

#54

Jako pracownik Instytutu Socjologii zgadzam się z diagnozą, którą zawiera petycja i w pełni popieram jej postulaty

Robert Frei (Wrocław, )

#68

Zgadzam się z wszystkimi argumentami.

Beata Pawłowska (Łódź, )

#78

Zgadzam się z treścią petycji i protestuję przeciwko arbitralnym praktykom MNiSW, które obniżają jakość pracy naukowej.

dr hab. prof. UŁ Agnieszka Golczyńska-Grondas (Łódź, )

#83

Interwencja jest niezbędna!

Krzysztof Konecki (Łódź, )

#86

Jak kopnę w srakę to znajdziecie chrupek pakę.

Rod Ed (Koluszky, )

#87

Obecna wystawa i reguły parametryzacji wyraz z wykazem czasopism są niczym nie popartym, arbitralnym rozwiązaniem. Naukę reformuje się administrscyjnie a nie w oparciu o naukowe podstawy. Uniwersytety się zmienia pod dictum drapieżnych wydawnictw kompletnie nie licząc się z Polską racją stanu!!!

Ryszarda Cierzniewska (Bydgoszcz , )

#101

Jestem socjolożką, sprawa jest ważna dla mnie i dla całego środowiska!

Iwona Iwa Zielińska (Grodzisk Mazowiecki, )

#129

Uważam ten list za bardzo doniosły i mam nadzieję, że postulaty zostaną zrealizowane przez Ministerstwo.,

Ireneusz Krzemiński (Warszawa, )

#134

Popieram petycję,

dr Tomasz Drabowicz, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Tomasz Drabowicz (Łódź, )

#136

Choć moja dyscyplina naukowa jest inna, to współpracuję naukowo z socjologami i chciałbym nadal współpracować na sprawiedliwych warunkach.

Mariusz Wierzbowski (Warszawa, )

#153

Jestem naukowcem pedagogiem. Pedagogika jest w jeszcze gorszej sytuacji. Najlepsze pisma dostały 20 punktów.

Dorota Zaworska Nikoniuk (Olsztyn, )

#160

Nie zgadzam się na takie różnice i niedocenianie socjologii jako dyscypliny naukowej

Weronika Urban (Jelenia Góra , )

#174

Konkurencja ma sens tylko na zasadach fair play

Marek Nowak (Poznań, )

#188

Instytut Filzoofii i Socjologii PAN

Anna Wylegała (Warszawa, )Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...