List otwarty do IPN-u

Komentarze

#8

Sprawa upamiętnienia historycznych wydarzeń we Florynce, w roku 1918, ma istotne znaczenie dla społeczności łemkowskiej.

Tadeusz Łopatkiewicz (Krosno, 2019-12-05)

#16

ponieważ ruch Łemkowski zasłużył na uznanie.

Maria Szmeja (Kraków, 2019-12-05)

#17

Jestem humanistką i szanuję każdego człowieka, szanującego drugiego czlowieka bez względu na narodowość i wyznanie.

Jolanta Pawłowska (Jasło, 2019-12-05)

#20

Zgadzam się z treścią petycji

Jan Dziamba (Edynburg, 2019-12-05)

#22

Szrajbuja, bo Łymki majům prawo do swojij historycznyj pamjyńći.

Bartłůmjej Wanot (Laurahuta, 2019-12-05)

#24

Prawo do upamiętnienia zdarzeń historycznych ważnych dla narodu mają również Łemkowie!

Jan Fesz (Lubin, 2019-12-05)

#26

Podpisuję ponieważ popieram inicjatywę

Tymoteusz Fajfer (Krakow, 2019-12-06)

#28

Lemkowie maja prawo do miejsca w historii. Nie można przeinaczac historii i wymazywac faktu, kory miał swoje miejsce w dziejach. Nie podążając prawa Polaków do samostanowienia

Aleksy Jaszczyszak (Wroclaw, 2019-12-06)

#44

Tkaczyk

Daria Tkaczyk (Lubin, 2019-12-06)

#47

Zgadzam się w pełni z argumentacją zawartą w petycji, oczekując zarazem, że IPN wycofa się niezwłocznie ze swej decyzji i zawartej w niej nieuzasadnionej argumentacji.

Justyna Olko (Warszawa, 2019-12-06)

#49

Podpisuję, ponieważ każdy powinien mieć prawo do mówienia swoim językiem, kultywowania swoich tradycji i upamiętnienia swojej historii.

Agnieszka Hamann (Warszawa , 2019-12-06)

#52

Zgadzam się z argumentacją przedstawioną w petycji oraz dlatego, że uważam argumentację IPN-u i popartą nią decyzję za głęboko nieuzasadnione.

Joanna Maryniak (Lodz, 2019-12-06)

#61

Podpisuję, ponieważ w pełni solidaryzuję się ze społecznością Łemkowską, a IPN prezentuje wyłącznie skrajnie polonocentryczne rozumienie pamięci narodów, narodowości i grup etnicznych, które żyły na terytorium II Rzeczypospolitej. Pamięć Rusinów, Słowaków, Czechów i innych mniejszości narodowych jest równie ważna, niestety w polskim dyskursie bywa pomijana, a nawet błędnie interpretowana. Odmowa prezesa IPN świadczy o kompletnym niezrozumieniu symbolu, którym dla Łemków było i jest wydarzenie z 5 grudnia 1918 r.
Sekretarz Generalny Towarzystwa Słowaków Dr Ludomir Molitoris

Ludomir Nolitoris (Kraków, 2019-12-06)

#66

Podpisuję bo przekonuje mnie argumentacja i uważam, że siła państwa polskiego powinna wynikać nie z zakazów, ale z poszanowania mniejszości i ich praw.

Magdalena Mikołajczyk (Kraków, 2019-12-06)

#70

Podpisuję ponieważ trzeba dążyć do prawdy historycznej i nie można jej fałszować.

Jerzy Łuczka (Będzin, 2019-12-06)

#77

Jerzy Patrosz

Jerzy Patrosz (Yonkers, 2019-12-06)

#86

Podpisuję, ponieważ uważam, że petycja służy dobrej sprawie i zgadzam się z przedstawioną w niej argumentacją.
Jestem też ujęty sposobem jej przedstawienia, który umożliwia IPN-owi wyjście z twarzą z tej sytuacji. Autorzy nie każą IPN-owi ważyć różnych interesów narodowych – zwracają tylko uwagę na merytoryczne błędy w uzasadnieniu niefortunnej decyzji sprzeciwiającej się powstaniu tablicy. IPN nie musi w niczym ustępować – może tylko autorom petycji podziękować za merytoryczne wsparcie i korzystając z przedstawionej w petycji argumentacji, wydać zgodę na postawienie tablicy.

Przemysław Pawelec (Warszawa, 2019-12-06)

#92

pudpisuju

Bobynets Mykola (Mukachevo, 2019-12-07)

#94

Ludzie mają prawo do tego, żeby pamiętać, a państwo i jego instytucje powinny wspierać swoich obywateli.

Artur Jabłoński (Czarny Młyn, 2019-12-07)

#95

Podpisuje

Sebastijan Njaradi (Ruski Krstur , 2019-12-07)

#98

Należy się pamięć i odkupienie win oraz SPRAWIEDLIWOŚĆ

Klaudia Kasztelan (Wrocław , 2019-12-07)

#99

Обязанность Института Народной Памяти - сохранять память, а не уничтожать ее

Smirnov Stanislav (Saint Petersbourg, 2019-12-07)

#101

Paweł Biskup

Paweł Biskup (Rudna , 2019-12-07)

#105

Pidpysuju

Olga Bilas (Szczecin , 2019-12-07)

#117

wierzę w sprawiedliwość. Żydowskie powiedzenie "Nigdy nie zapominaj"....

Walter Maksimovich (Hollywood, FL, 2019-12-07)

#121

bo to historyczna prawda, także ważna dla nas Polaków

Krzysztof Krzyżanowski (Kraków, 2019-12-07)

#122

W państwie szczycącym się wielonarodową przeszłością pamięć o "innych" jest naszym obowiązkiem.

Tomasz Kosiek (Sanok, 2019-12-07)

#136

Nazywam się dr Przemysław Mazur. Jestem autorem szeregu artykułów poświęconych kwestii łemkowskiej, a także książki Współczesna idea narodowa Łemków. Uważam, że stanowisko IPN jest niemetoryczne i wynika z niewiedzy. Nadmienić należy jedynie, że w okresie II RP ludność łemkowska była lojalna. Jeden z jej liderów nawet miał startować z list BBWR do Sejmu. Łemkowie udowodnili swoją wierność w 1939 r., a kilku działaczy RNR zostało uwięzionych w Auschwitz. Jeśli historycy IPN będą zainteresowani prawdą służę pomocą.

Przemysław Mazur (Kraków, 2019-12-08)

#147

Podpisuje, ponieważ 05 12 1918 jest ważna data dla mojego narodu.

Julia Peregrym (Wrocław, 2019-12-08)

#148

Bardzo ważne jest znalezienie konsensusu. Dojść do porozumienia aby powiększyć zakres zgody.

Mariusz Brożek (WARSZAWA, 2019-12-08)

#149

Zvonko Mudri

Zvonko Mudri (Vukovar, 2019-12-08)

#155

Ns

June Aleksic (Wee2, 2019-12-08)

#159

Podpisuje

Ľudmila Šandalová (Nižná Jedľová 109, 2019-12-08)

#173

Podpisuję, jako że
1) zgadzam się z każdym słowem zapisanym w tej petycji przez moich współbraci Łemków;
2) uznaję pełne prawo każdego narodu do samostanowienia zgodnie z jego wolą lub wybranych przez niego demokratycznie przedstawicieli;
3) czynię to w pamięć mojego pradziada zamordowanego w Talerhofie.

Eugeniusz Misiło (Warszawa, 2019-12-08)

#182

Tak

Iryna Bevska (Ternopil, 2019-12-08)

#193

Part of my family is from Hyrowa/Chyrowa, on the territory of the Lemko Republic declared at Florynka. I have visited Florynka and I was very surprised to find no mention of its role in this history. While memorial would be of obvious importance to Lemkos living in Poland, it would also be important to the descendants of Lemkos living abroad who come to Poland to find our roots and our family history. In light of Akcja Wisla and other post-war events, much of our tangible history has been eradicated. A memorial such as this would at least contribute to a broader understanding of what happened in the Lemko area and help keep alive the memory of our ancestors and their struggles.

Brian Pozun (New York , 2019-12-09)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...