Utworzenie rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska pod Krakowem

Komentarze

#815

Powinno się dbać o przyrodę i powinno takie miejsca chronić...

Ewa Nowak Nowak (Boguchwała, 2021-01-06)

#818

Ponieważ trzeba chronić takie piękne miejsca

Małgorzata Hołubiec (Siedlce, 2021-01-06)

#825

Często podróżuję po województwie małopolskim. Pasjonuję się unikatową przyrodą tego pięknego obszaru Polski. Zależy mi na zachowaniu dla przyszłych pokoleń cennych przyrodniczo siedlisk.

Marcin Śliwka (Gliwice, 2021-01-06)

#830

Popieram całym sercem działalność, której celem jest ochrona cennej jak skarb przyrody... To walka o nasze zdrowie i istnienie...!!! 👍
IdaliaCz.

Idalia Czarnocka (Kraków, 2021-01-06)

#834

CO2

Piotr Sztaba (Kraków, 2021-01-06)

#839

To doskonały pomysł.

Robert Makowski (Kraków, 2021-01-06)

#844

Mieszkam w Kleszczowie i starm się być eko

Grzegorz Baran (Kleszczów, 2021-01-06)

#854

Potrzebujemy chronic przyrodę!

Michał Zieliński (Kraków, 2021-01-06)

#858

uważam ochronę lasów, szczególnie tych podmiejskich za niezwykle ważne, wrecz niezbędne działanie proekologiczne na zaraz...

Maria Filipowicz-Rudek (Kleszczów, 2021-01-06)

#859

Jestem mieszkańcem Krakowa. Okolice Kleszczowa znam ze spacerów. Uważam, że wartość przyrodnicza lasu na terenie planowanego rezerwatu przewyższa wartość wielu obszarów chronionych w ramach parków narodowych i zatwierdzonych już rezerwatów. Uwagę zwraca ogromna liczba drzew biocenotycznych a także sędziwych buków, dębów, grabów, jaworów i sosen.

Marcin Krzyżański (Kraków, 2021-01-06)

#874

Jest to miejsce, w którym występują niezwykłe gatunki roślin, zwierząt i grzybów oraz zachowania dziedzictwa geologicznego przeprowadzone w roku 2020 wskazują, że obszar ten stanowi wyjątkowo cenny fragment w Nadleśnictwie Krzeszowice pod względem przyrodniczym i geologicznym, a poza tym miejsce to odwiedzają turyści, nie tylko z Polski, ale również z całego świata. W Rezerwacie tym rosną też cenne drzewa, które zatrzymują wszelkiego rodzaju pyły, które powodują zanieczyszczenie powietrza. Dlatego też zwracam się z prośbą do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody "Mała Puszcza Kleszczowska" w niezwykle cennych przyrodniczo, krajobrazowo i społecznie lasach pod Krakowem.

Artur Piecha (Opole, 2021-01-06)

#889

Tereny zalesione powinny być chronione, a nie wycinane

Agnieszka Horbacka-Moczulska (Wrocław, 2021-01-06)

#894

Kocham i szanuję ziemię

Jacek Rutkowski (Zielonka , 2021-01-06)

#910

Bo tak!

Maciej Tarnowski (Kraków, 2021-01-06)

#923

Jestem przewodnikiem, mieszkańcem okolicy, znam ten teren i wiem jak jest przyrodniczo i społecznie cenny.

Krzysztof Śliwa (Filipowice, 2021-01-06)

#945

Bo tak.

Hubert Kacperek (Manchester, 2021-01-06)

#948

Całym sercem jestem za tym aby te piękne tereny, które są miejscem spacerowym dla wielu ludzi mieszkających w Krakowie i okolicach były rezerwatem.

Bożena Chaberko (Kraków, 2021-01-06)

#952

Podpisuję ponieważ uważam, że ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego w Kleszczowie jest piękną i wartościową inicjatywą, podjętą dla ochrony , dziewiczych naturalnych terenów leśnych. Piękne siedliska wielu gatunków ptaków, zwierząt i roślin powinny być pod szczególną ochroną prawną a taką stwarza status Małej Puszczy Kleszczowskiej.
Dziękuję pomysłodawcom tej pięknej inicjatywy za wartościowe starania zmierzające do uratowania starych drzewostanów i dziewiczych siedlisk ptactwa, zwierząt leśnych oraz roślinności i runa leśnego. Całym sercem za. Szacunek i ogromne słowa uznania za Pani starania ❤

Wioletta Włosińska-Gwóźdź (Balin, 2021-01-06)

#953

Chce by zacząć skutecznie zacząć chronić cenne przyrodniczo obszary. To nasze wspólne dobro.

Rafał Świerad (Gogolin, 2021-01-06)

#959

Zależy mi na zmianie sposobu myślenia osób decyzyjnych o wartości takich miejsc. Nie wszystko należy poświęcać i włączać do gospodarki. Są jeszcze inne wartości, o które powinniśmy chronić i potwierdza to aktywność ludzi zaangażowanych w tą inicjatywę. To jest mój głos poparcia dla ich wysiłku.

Joanna Zając (Kraków, 2021-01-06)

#972

Kraków koniecznie potrzebuje lepszego powietrza.

Helena Dodziuk (Warszawa, 2021-01-06)

#974

To piękne i niespotykane tereny i nie można ich zamienić na zapałki. Chcemy mieć możliwość odwiedzania ich bez spotykania tam warczących harwesterów.

Anna Kwaśniewicz (Bolechowice, 2021-01-06)

#986

Mam tam rodzinę

Elżbieta Żuchowska (Bochnia, 2021-01-06)

#987

Starodrzewie to największa wartość

Sylwia Szyrszeń (Nowy Targ , 2021-01-06)

#988

potrzebuję więcej zieleni w Krakowie

Anna Zając (Kraków, 2021-01-06)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...