Lekarze bez cenzury

Komentarze

#7207

Cenzura grozi buntem społecznym.

Aleksander Żubert (Zielona Góra, 2022-01-21)

#7209

Jestem całym sercem z lekarzami i naukowcami, którzy nie są sponsorowani przez koncerny farmaceutyczne i nie boją się mówić prawdy o tym co się dzieje. Życzę wszystkim, żeby ta szopka się wreszcie skończyła.

Katarzyna Piekarska (Bytom, 2022-01-29)

#7220

Ci lekarze zasługują na uznanie i szacunek. To oni za cenę utraty pracy, dobrej opinii mówią nam prawdę na temat wirusa, leczą stacjonanie nie przez telefon, to oni postępują zgodnie z etyką lekarską, pozostali wierni sobie i swoim ideałom. Dla nich najwyższym dobrem jest życie człowieka nie pieniądze. To są lekarze z powołania!

Agnieszka Baumann-Borowicz (Grodzisk Wielkopolski , 2022-02-07)

#7222

Nie zgadzam się z obecnie panującą narracją i nękaniem niezależnych lekarzy.

Sylwester Skrzyński (TUCHOM, 2022-02-07)

#7230

PRAWDZIWE PROROCTWA BOŻE DLA POLAKÓW

JEŻELI SZUKASZ BOGA STWÓRCY ELOHIM I PRAWDY!! 

❗❗Nawróćcie się teraz w pokorze na drogę BOŻĄ, uczyńcie lepszymi wasze drogi i wasze czyny, dopóki nie jest za późno i piekło będzie sobie rościło prawo do waszych dusz!!!
Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami!!!.

Nic na tym ziemskim świecie nie jest warte stracenia Nieba!!!

WWW.AMIGHTYWIND-PROROCTWA.COM

POLECAM PROROCTWA 62,64,73 123,153

To nie jest Organizacja Świadków Jehowy, STWÓRCA NASZ NIEBIAŃSKI ŚWIĘTY OJCIEC MA NA IMIĘ JAHWEH NIE Jechowa!!! 

Fragment Proroctwa:

JA, JAHUSZUA Ha MASZIJACH (Jezus Chrystus), stałem się waszym Ofiarnym Barankiem, gdyż było to planem mojego OJCA ŚWIĘTEGO"JA JESTEM (JAHWEH) ADONAI, który poprosił MNIE, abym zajął wasze miejsce, za wasze grzechy, wymagające Krwi Zadośćuczynienia, Świętej Bezgrzesznej Krwi, abyście mogli uzyskać przebaczenie i być ponownie połączeni z ELOHIM waszego Stworzenia i mieszkać z NAMI w Niebie.

JA, JAHUSZUA, jestem TYM, o którym jest mowa w księdze Izajasza, rozdziale 53!

Nie będziesz miał innych ELOHIM przede MNĄ! (Księga Wyjścia 20:3) To Słowo nie powinno mówić: “przede MNĄ”! - Powinno mówić: Nie będziesz miał innych ELOHIM, a tylko MNIE!

Wy potrzebujecie kogoś, kto wstawi się w waszym imieniu, a JA, JAHUSZUA, przelałem MOJĄ świętą, bezgrzeszną Krew, kładąc MOJE życie za wszystkich, którzy wzywają MOJEGO Imienia, - jest odpuszczenie grzechu!

ABBA JAHWEH nie widzi już waszych grzechów, lecz widzi MOJĄ Krew, która pokrywa wasze grzechy i zmywa je. Nie myślcie, że to oznacza, że możecie żyć jak szatan i nadal kochać ABBA JAHWEH i służyć JAHWEH, bo to nie jest usprawiedliwienie dla celowego grzeszenia i zasmucania ELOHIM OJCA. Samo sprawdzenie jak blisko piekła możecie żyć jest bardzo niebezpieczne, gdyż nie znacie czasu ani godziny, kiedy wasze życie na tej ziemi dobiegnie końca.

Uważajcie, śmierć jest tylko początkiem wieczności w Niebie lub w Piekle!!!

Nikt na całej Ziemi nie jest bez grzechu! (List do Rzymian 3:23) Wszyscy zgrzeszyli i zabrakło im doskonałości, gdyż to jest planeta, na której grzech buntu został rozpętany przez ojca wszelkiego buntu i kłamstw – jego imię to: „szatan”.

JA, JAHUSZUA, nie byłbym waszym MESJASZEM, ani nie byłbym godny być waszym Ofiarnym BARANKIEM bez skazy, gdybym uległ grzechowi!

Czyż Tora i Tanach nie ukazują raz po raz przez dawnych Proroków, że większej miłości nie ma nikt, aniżeli ten, kto odda swoje życie, aby uratować innego?

ABBA JAHWEH poprosił MNIE, abym to uczynił ze względu na was!

JA uczyniłbym to ponownie, nawet, jeśli tylko jeden potrzebowałby zbawienia!

JA noszę blizny MOJEJ miłości dla was, blizny na dłoniach i stopach!

Wy jesteście zawsze przede MNĄ! Wy jesteście nawet wyryci na MOICH dłoniach!

JA zostałem ukrzyżowany zamiast was, za wszystkich tych, którzy grzeszą!

A wszyscy zgrzeszyli i zabrakło im Chwały ELOHIM, waszego STWÓRCY, którego nazywacie ABBA OJCZE JAHWEH (List Apostoła Pawła do Rzymian 3:23); inni nazywają MOJEGO TATUSIA JAHWEH! ABBA JAHWEH jest jednym i tym samym, wyłącznym ELOHIM, OJCEM, WIELKIM ELOHIM, który nie potrzebuje żadnego imienia z wyjątkiem „JA JESTEM”!

Nic się nie zmieniło w przypadku systemów politycznych i ten sam duch religii, który uznał MNIE winnym, uczyniłby to ponownie i dzisiaj – jest on skorumpowany i skażony przez tych, którzy nazywają się Żydami, ale nimi nie są! Zamiast tego są z synagogi szatana lub są sługami szatana! Oni nakładają na MOICH ludzi obciążenia, których noszenia sami odmawiają; oni nakładają podatki, których sami nie chcą płacić!

JA, JAHUSZUA, urodziłem się w Betlejem i byłem torturowany za grzechy innych! Żaden człowiek MNIE nie zabił! JA z własnej woli złożyłem MOJE życie za was i umarłem za wszystkich, którzy grzeszą i JA powstałem z martwych, nie w obcym kraju, ale ponownie w Jerozolimie, w MÓJ Szabat! JA wstąpiłem do Nieba z Jerozolimy i JA przyjdę znowu do Jerozolimy. JA, JAHUSZUA, nie postawię MOJEJ stopy na żadnej innej górze aniżeli na Górze Oliwnej. JA, JAHUSZUA, będę panował i rządził z Jerozolimy, odnosząc zwycięstwo nad nikczemnikami na ziemi Izraela.

JA, JAHWEH dałem wam MEGO SYNA JAHUSZUA jako dar z Nieba. Pewnego dnia odpowiecie przede MNĄ, co z NIM zrobiliście? Czy przyjęliście JAHUSZUA, czy się JAHUSZUA wyparliście? Czy próbowaliście ukrzyżować JAHUSZUA na nowo? Czy przyjęliście dar, który wam dałem na Kalwarii?

Nie wierzcie nikomu, a tylko ABBA JAHWEH, ELOHIM waszego stworzenia i JAHUSZUA, ELOHIM waszego Zbawienia!

Nawróćcie się jeszcze raz do ELOHIM waszych praojców i przyznajcie, że JAHUSZUA jest MOIM SYNEM i MOIM darem, który dałem wam na Kalwarii, dla odpuszczenia grzechów świata, dla tych, którzy przyjmą MOJĄ Ofiarę Świętej Krwi i odwrócą się od swoich bezbożnych dróg i zaakceptują JAHUSZUA, jako KRÓLA Żydów, LORDA lordów i KRÓLA królów!

Zaakceptujcie JAHUSZUA, jako JEDNORODZONEGO SYNA ELOHIM JAHWEH, również nazywanego HaSzem ADONAI.

MÓJ SYN JAHUSZUA jest Żydem i nie nosił etykietki chrześcijanina.

Miłujcie JAHUSZUA tak, jak miłujecie MNIE!

Uznajcie JAHUSZUA, jako waszego MESJASZA!

Nie martwcie się, że stracicie szacunek rodziny, a raczej przejmujcie się, aby ELOHIM całego stworzenia nie wyrzekł się was! Wy macie do zyskania Niebo i macie wystrzegać się piekła – wybór należy do was!

MOJE Imię to JAHUSZUA. JA jestem tą wypływającą ŻYWĄ Wodą, która wyszła z MEGO boku zmieszana z MOJĄ Krwią, gdy Rzymianie przebili MÓJ bok.

!!! W MOJEJ KRWI jest UZDROWIENIE, WYZWOLENIE, MOC ZMARTWYCHWSTANIA, ZBAWIENIE i NAMASZCZENIE MOJEJ RUACH HA KODESZ! DUCHA ŚWIĘTEGO!

Nie zasmucajcie MOJEJ RUACH ha KODESZ DUCHA ŚWIĘTEGO, gdyż JA JESTEM nie będę się na zawsze zmagał z ludzkością. Kiedy zapieracie się JAHUSZUA, to zapieracie się jednego z pośród was, zapieracie się JAHUSZUA OJCA, którego nazywacie ABBA JAHWEH!!

JAHUSZUA narodził się ze świętej służebnicy, dziewicy, która była Żydówką i to, co ona i Józef powiedzieli było prawdą!

Nie dajcie się oszukać tym, którzy starają się uczynić z niej ELOHIM, bo nawet ona nazywała JAHUSZUA swoim LORDEM! Szanujcie i kochajcie ją ze względu na cenę, jaką zapłaciła, jako ziemska matka. Ona również potrzebowała ZBAWICIELA, gdyż nikt nie był doskonały, nawet matka JAHUSZUA, ani Józef, JAHUSZUA ziemski ojciec.

JAHUSZUA powiedział: „JA nie przyszedłem, aby zniszczyć Prawo MEGO OJCA JAHWEH, ale aby je wypełnić”. (Ew. Św. Mateusza 5:17)

”Pamiętaj o Dniu Szabatu, aby go uświęcić” było napisane OGNISTYM PALCEM ELOHIM (Księga Wyjścia 20:8). Wy musicie studiować i okazać się zaakceptowanymi, ale uważajcie na różne wersje prawdy! Niektóre są prawdą, a niektóre są zanieczyszczonymi, zafałszowanymi wersjami, aby usunąć żydowską tożsamość JAHUSZUA, a nawet zmienić MOJE Przykazania, aby przystosować je do słów ludzkich, a nie Słów wypowiedzianych przez MOICH Proroków i Apostołów.

Ilu ukorzy się, nawróci i zaakceptuje dar JAHUSZUA z Kalwarii?

Jak wielu nie zatwardzi swoich serc i będzie skorych poświęcić swoją reputację, religię i tak, nawet miłość swoich rodzin, gdy uczynicie to, czego naucza pierwsze przykazanie: „Będziesz miłował STWÓRCĘ twego, ELOHIM, z całego swego serca!”. (Księga Powtórzonego Prawa 6:5, Ew. Św. Mateusza 22:37)

A jak wielu z was przedłoży ELOHIM waszego stworzenia i zbawienia na pierwszym miejscu w waszym życiu i miłości, nawet, jeśli to oznacza oddanie waszego życia za innego, jeśli zajdzie potrzeba? Jak wielu będzie miało wiarę Jozuego?

Rzesze podzielą los Sodomy i Gomory. JA nie dam się z SIEBIE wyśmiewać, – co było grzechem wtedy, jest grzechem dzisiaj! To, że zmieniacie wasze zrozumienie tego, czym jest grzech, albo to, że wasi duchowi liderzy zapewniają was, że nie płaci się ceny za grzech nie oznacza, że JA JESTEM się zmienił – oni kłamią i mówią wam, że nie ma piekła!

JA nie zaoszczędziłem mego najpiękniejszego anioła lucyfera! Za swój bunt lucyfer, podobnie jak wszyscy upadli aniołowie zbierają, co zasiali!

JA JESTEM JAHWEH nie ma względu na osoby. Jest ciężka kara za grzech i tylko Krwawe Zadośćuczynienie MEGO SYNA JAHUSZUA na odpuszczenie grzechów zmyje wszystkie grzechy, aż JA już więcej nie będę widział waszych grzechów!

Kiedy JA patrzę na osobę, która uznaje JAHUSZUA, jako LORDA i MESJASZA I ZBAWICIELA przypomniana MI jest cena, którą MÓJ SYN zapłacił, aby trzymać was z dala od piekła, które istnieje. Ci, którzy nauczają inaczej, dowiedzą się o cenie, jaką zapłacą za prowadzenie innych, oraz siebie samych, na bezdroża!

Biada ślepym prowadzącym ślepych do dołu!

Biada głuchym, którzy nauczają innych, jak być głuchymi na MOJE ostrzeżenia o Sądzie, które JA wypowiadam przez MOICH Apostołów i Proroków.

Biada duchowym i politycznym liderom, którzy składają ofiarę z istnień, aby żyć w przepychu, w bogactwie i rządzić jak królowie i królowe.

Biada judaszom tej ziemi – wy z całą pewnością spotkacie swój los tak, jak judasz spotkał!

MOJE umiłowane dzieci wiedzą, że religia nie zbawi ich, a tylko miłująca relacja z JEZUSEM CHRYSTUSEM (JAHUSZUA ha MASZIJACH), JAHWEH OJCEM ŚWIĘTYM, i DUCHEM ŚWIĘTYM RUACH HA KODESZ zbawi ich. 

ZACHĘCAM SZCZERYM SERCEM DO CZYTANIA SŁOWA BOŻEGO I PISMA ŚWIĘTEGO SZCZERYM I OCHOCZYM SERCEM I SZUKANIA BOGA ABBA JAHWEH ELOHIM W SŁOWIE BOŻYM AMEN CHWAŁA ELOHIM WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO I DOBREGO DNIA SZALOM Z MIŁOŚĆIĄ PRAWDĄ I ŁASKĄ JAHUSZUA MESJASZA.
 
Proroctwo 147

2020 EMOCJONALNA MODLITWA ZBAWIENIA.

JAHUSZUA HA MASZIJACH CZEKA NA CIEBIE, ABYŚ JĄ POWIEDZIAŁ / POWIEDZIAŁA.

https://www.amightywind-proroctwa.com/pa_prophecies/pa_proph147polish.html

Wypowiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ DUCHA ŚWIĘTEGO 

Przez Apostoła, Proroka Eliszewę Elijahu

Otrzymana 16 listopada - Opublikowana 26 listopada - 2019 r.

Misja Ostatniej Szansy AMIGHTYWIND 

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami 

Proroctwanaczasykonca************ 

Pozdrawiam Serdecznie, Poleć Rodzinie i Najbliższym 🙂. 

Nawróćcie się teraz w pokorze na drogę BOŻĄ!!!. 

Czytaj Pismo Święte szczerym sercem i porzuć kłamstwa religii i doktryn diabelskich stworzonych przez człowieka które zaprowadzą Cię prosto do piekła i nie miej udziału w bezowocnych uczynkach ćiemnośći, unikaj wszelkiej bezbożnośći jakby była zarazą, żyj Świętym życiem.

Nie wystarczy powiedzieć jestem nawrócony ale słowa muszą być poparte działaniem pamiętaj o tym że serce i czyny mówią głośniej niż słowa 🙂🤗🥰.

Pozdrawiam Serdecznie Mesjański Izraelita Norbert 🙂🙏.

Norbert Borowiec (Lublin, 2022-02-07)

#7231

Całym sercem jestem z Lekarzami, którzy proponują alternatywę dla obecnej nieudolnej walki z pandemią, którzy nie godzą się na kontynuowanie rządowej propagandy proszczepionkowej. Sama zostałam zaszczepiona preparatem Pfizer/BioNtech, a gdy po tygodniu trafiłam do szpitala z masywną zatorowością płucną, całą winę zrzucono na antykoncepcję, którą mój organizm tolerował przez lata. Moje dziecko od czterech miesięcy po szczepieniach wciąż cierpi na uporczywe bóle głowy, które są bagatelizowane a odpowiedzialność przerzucona na dziecko, bo "prawdopodobnie nieodpowiednio nawadnia organizm" - dziwne, że wcześniej takich skutków nie było. Dość wmawiania nam, że to co proponują nam dziś Producenci szczepionek, a co tak szeroko propaguje Rząd RP, jest bezpieczne. Mimo wprowadzenia programu rekompensat, niewiele osób realnie odzyska choć ułamek pieniędzy za swoje stracone zdrowie. Program skonstruowano tak, aby chronić Producentów i ich produkty, nie Obywateli RP. Mimo wielu niewiadomych co do niepożądanych skutków szczepień - tak wektorowych jak mRNA, za NOP uprawniający do świadczeń rekomendujących uważa się tylko takie objawy, jakie do tej pory opisano w ulotce. Jednocześnie sami Producenci przyznają, że powikłań może być więcej. Gdzie więc leży prawda i kogo naprawdę chroni nasz Rząd, tworzeniem tak bzdurnych przepisów prawa?
Sercem jestem z zaniedbanymi od dwóch lat pacjentami, cierpiącymi na przewlekłe schorzenia, którym odmawia się normalnej opieki, a także z ludźmi, którzy w wyniku nagłego pogorszenia stanu zdrowia zostali pozostawieni na pewną śmierć, gdyż podczas teleporad lekarze nie byli w stanie sklasyfikować dolegliwości. Dość już zamykania nas w domach, dość paraliżu w każdej dziedzinie naszego życia. Dość braku dostępu do kultury, sportu, rozrywki, spotkań towarzyskich, szerokich możliwości zarobkowania. Dość izolacji, kwarantanny, która pozornie pozwala nam "wziąć wolne" od pracy, codziennych obowiązków, a w rzeczywistości zniewala nas i czyni więźniami we własnych domach. Dość mordowania rodzimych małych przedsiębiorców, którzy w ogromnej liczbie stoją dziś na pograniczu bankructwa, z masą długów i brakiem perspektyw, dość szybujących w górę cen w tym sparaliżowanym państwie, gdzie mimo corocznie wyższej minimalnej płacy paradoksalnie spadają realne dochody, gdzie koszt życia jest 50% wyższy niż dwa lata temu; podwyżka pensji czy emerytur o 100 zł w górę nie gwarantuje nam w tym momencie ani lepszej egzystencji ani tym bardziej stabilizacji.
Pośród tych szarych realiów, bałaganu, który ubiera się w piękne nazwy, są Oni - Lekarze, którzy nie zgadzają się z wypracowaną pieczołowicie przez Rząd i media atmosferą grozy wokół pandemii. Lekarze, którzy za najważniejsze stawiają interes pacjenta, nie wielkich korporacji. Lekarze, dla których to, co obecnie się dzieje, jest niczym historia z kiepskiego filmu science fiction, na dodatek filmu bez happy endu. Jako obywatelka RP, osoba płacąca podatki i składki zdrowotne, korzystająca z usług Publicznej Służby Zdrowia, domagam się by każdy Lekarz mógł być osobą posiadającą własne zdanie i mogącą korzystać z własnego doświadczenia, nie ukierunkowaną na siłę przez Izby Lekarskie czy Rząd, której opinie będą obwarowane tylko i wyłącznie jej własnymi badaniami, spostrzeżeniami, wiedzą, nie ustawami, tworzącymi pomału system totalitarny.

Ewa Rogala (Warszawa, 2022-02-07)

#7253

Mam dość nakazów i procedur gdyż potrafię jak większość innych ludzi sama racjonalnie myśleć i podejmować decyzje.

Urszula Sobierajska (Łódź, 2022-02-09)

#7258

Chcę mieć możliwość poznania argumentów obydwu stron, a nie tylko wysłuchiwać agresywnej i nachalnej propagandy jednej grupy. Propagandy, straszenia, zmuszania zamiast merytorycznej dyskusji. Lubię podejmować decyzje po rozważeniu dostępnej wiedzy. Nie chcę być przymuszana do działania strachem, przekupstwem, naciskami. Wszyscy chyba zgadzają się, że to jedno z podstawowych praw człowieka. Nikt nie zabrania godzenia się i podpisywania różnych zgód ,,w ciemno ", ale jeśli ktoś chce wcześniej dowiedzieć się więcej o sprawach, w których ma decydować, to należy mu to umożliwić. Jeśli ktoś ma inne zdanie w sprawie, to chętnie wysłucham jego argumentów i je przemyślę. Ale argumentów, a nie mantry, że ktoś ma rację, bo ma rację i już!

Barbara Orzechowska (Skierniewice , 2022-02-09)

#7259

Mam dosyć zastraszania i kłamstw od tych, co złożyli Przysięgę Hipokratesa. To wprowadzili, żeby lekarze mieli wymówkę od politycznych nacisków. DLA CZEGO NIE ODWOLUJĄ SIĘ DO PRZYSIĘGI?????????? Nie macie prawa szkodzić pacjentom! Tylko nieliczni postawili się i za to płacą. Tak nie może być. LEKARZE! Czy wy nadal macie prawo nazywać się lekarzem, namawiając na szkodzący preparat, składu którego nawet nie znacie. Każdego, kto robił trzeba by pozbawić wykonywania zawodu.

Irina Dot (Warszawa, 2022-02-09)

#7263

Precz z medyczną mafią w izbach lekarskich i w rządzie. Brawo wolni lekarze sygnatariusze apelu do władz!

Alicja Kamińska (Warszawa, 2022-02-09)

#7264

Jestem za wolnoscia, prawda. Jestem osobą świadoma przestępczych działań firm farmaceutycznych. Jestem biologiem i wiem, że wasze "szczepionki" mogą mieć bardzo niebezpieczne skutki, i na pewno jak widać np po Izraelu, nie są skuteczne

Agnieszka Gryczkowska (Bialystok, 2022-02-10)

#7265

Sprzeciwiam się prześladowaniu lekarzy, którzy stoją na straży prawdy i faktów naukowych.

Adriana Szpakowska (Kraków, 2022-02-10)

#7267

Krzysztofiak

Artur Krzysztofiak (Szczecin, 2022-02-10)

#7270

Uważam ,że tacy Lekarze którzy nie dali się kupić są wartością Narodową i Solą tej Ziemi . Za mówienie prawdy należy się nagroda a nie wykluczenie z zawodu przez ludzi typu niedzielski finansista który zajmuje się leczeniem przymusowym Polaków i ktory się nie zna ...

Andrzej Piotrowski (Łomża, 2022-02-11)

#7272

Lekarzom trzeba pozwolić leczyć ludzi zgodnie z nabytą wiedzą i doświadczeniem medycznym, a nie kneblować usta w przypadku wypowiadania się niezgodnie z narracją głoszoną przez wątpliwych fachowców z różnych instytucji związanych z medycyną.

Henryk BARTCZAK (Kołobrzeg, 2022-02-12)

#7276

Wolność słowa powinna dotyczyć wszystkich, nie tylko wybranych.

Adam Truchliński (Turze, 2022-02-12)

#7279

Ponieważ wspieram lekarzy mówiących prawdę o fałszywej pandemii!!

Mateusz Makieła (Zawiercie , 2022-02-14)

#7293

Nie godze się na cenzurowanie lekarzy i na odbieranie im zawodu za głoszenie prawdy ,pozatym w dzisiejszych czasach strach iść do lekarza...

Klaudia Wojtaś (Kraków , 2022-02-18)

#7307

Walczę o wolna Polskę

Sylwia Drumińska (Włocławek, 2022-02-18)

#7342

Każdy człowiek ma prawo do prawdy i leczenia zgodnego z prawem naturalnym.Nie ma zgody na segregację ludzi.

Olga Pierwocha (Zawiercie , 2022-02-18)

#7351

Podpisuję ponieważ, chcę aby lekarze mieli wolny wybór leczenia pacjenta, bez gróźb zastraszania lekarzy Izbami Lekarskimi.

Monika Pierścieniak (Warszawa, 2022-02-18)

#7356

Podpisuję, ponieważ nie zgadzam się na nękanie lekarzy, którzy mają odmienne zdanie niż system.

Halina Ptak (Henrykowo , 2022-02-18)

#7364

Murem za prawdziwymi lekarzami.

Marzena Iwicka (Toruń, 2022-02-18)

#7366

Podpisuję ponieważ:
1.Kocham prawdę.
2.Ponieważ lekarze wypełniają Swój obowiązek stosując Przysięgę Hipokratesa.
3.Gdybym była lekarzem, to za głoszenie prawdy i udzielanie pomocy pacjentom zgodnie z moją wiedzą i sumieniem moralnym byłabym ograniczana i cenzurowana. Dlatego czuję obowiązek wsparcia takich lekarzy.
4.Interesuję się zdrowiem, medycyną, czytam, słucham, więc wiem co się teraz dzieje na świecie, widzę ogromną cenzurę i świadome i intencjonalne nieinformowanie nieświadomych (ufnym mediom głównego nurtu) ludzi o wielu zaważających czasem o ich życiu zagrożeniach.
5.Boli mnie i daje mi do myślenia, że unika się debaty publicznej w mediach głównego nurtu, umożliwiającej kulturalną konfrontację dwóch stron- od początku widać jedną narrację w mediach głównego nurtu, która odbiega od prawdy. Wystarczy np.przeczytać dokładnie ulotki preparatów by wiedzieć, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że było to "bezpieczne".
6.Jestem za tym by każdy człowiek miał dostęp do pełnej (a nie wybiórczej lub zmanipulowanej) wiedzy i świadomie mógł podejmować decyzje, szczególnie te dotyczące zdrowia i własnego ciała.
7.Czuję wdzięczność i szacunek do lekarzy, którzy są wierni sobie i prawdzie. Na takich lekarzy chcę natrafić gdy będzie taka konieczność.
8.Chcę by wzrastała miłość, prawda, współpraca, jedność i świadomość na Ziemi.

Z wyrazami szacunku

Kinga Kołodziej (Tarnów, 2022-02-18)

#7375

Każdy jest wolnym człowiekiem. Nikt nie ma władzy nad Tobą.

Paweł Kołodziej (Tarnów, 2022-02-18)

#7382

Popieram wolnych lekarzy, nie zgadzam się z tym co robią Izby Lekarskie z takimi lekarzami którzy mówią prawdę dla dobra pacjenta

Izabela Przemyślak (Ostrów Wlkp, 2022-02-18)

#7383

Drozdowski

Mirosław Drozdowski (Wrocław, 2022-02-18)

#7397

Zgadzam się z treścią petycji i chciałbym odzyskać zaufanie do lekarzy.

Marek Gadowski (Warszawa, 2022-02-18)

#7400

Podpisuję bo nie zgadzam się na piętnowanie uczciwych lekarzy, którzy mówią prawdę o kowidowym przekręcie, mówią prawdę o naprędce stworzonych preparatach, które przed niczym nie chronią a w większości szkodzą, przez "ekspertów" słono opłacanych przez koncerny farmaceutyczne. Podpisuję bo nie godzę się na draństwo tych drugich, na draństwo w wykonaniu rządu a w szczególności na draństwo ministra jednej choroby!!

Zbigniew Miszczak (Orzesze, 2022-02-18)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...