Lekarze bez cenzury

Komentarze

#1601

EUGENIUSZ BORKOWSKI

Eugeniusz Borkowski (DREZDENKO, 2021-02-18)

#1608

Podpisuję ponieważ uważam, że lekarze mają prawo do wolnej wypowiedzi, nie powinni być szykanowani, zastraszani i karani za wypowiedz zgodną z ich wiedzą medyczną i sumieniem oraz za skuteczne leczenie pacjenta zgodne z przysięgą Hipokratesa. Prawo do wykonywania zawodu powinno być odbierane tym, którzy wbrew swojej wiedzy i możliwości uchylają się od ratowania ludzkiego życia, świadomie nie podejmują leczenia i przez to narażają pacjenta na powikłania, utratę lub pogorszenie zdrowia lub nawet śmierć.

Barbara Obratschay (Jasło, 2021-02-18)

#1613

EJanosz

Elżbieta Janosz (PSZCZYNA, 2021-02-19)

#1623

Nie zgadzam się żeby lekarze mieli zakaz wolności słowa , nie tracili swoich posad a przede wszystkim pacjenci powinni mieć pełne prawo do dostępu do leczenia za darmo i być pod najlepszą opieką.

Martyna Dominika Sawicka (Stoczek Węgrowski, 2021-02-19)

#1625

Lekarz powinien działać zgodnie ze swoim sumieniem dla dobra pacjenta i zgodnie z jego wolą. Nie powinien być oceniany za swoje poglądy. Jeśli lekarz ma swoje wątpliwości co do "zalecanych" działań i przepisów, to ma pełne prawo do ich wyrażania. Zawsze dobre rozwiązania są wynikiem rzetelnej debaty, na naukowe argumenty. Lekarz powinien leczyć zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, nie może być biorobotem, spełaniającym ślepo proceudury i bezrefleksyjnie wypisującym recepty na "jedyne słuszne leki".

Joanna Szulżyk (Oława, 2021-02-19)

#1631

VETO! dla Plandemii

Dariusz Ples (Kraków, 2021-02-19)

#1634

Uważam, ze wolność słowa jest jedną z najważniejszych wartości i czuje się oburzona pociąganiem lekarzy podpisujących się pod w/w listem otwartym do odpowiedzialności, ponieważ nie zostało tam napisane nic co nie było by zgodnego z prawdą. Pozew i postawa ludzi, którzy go wydali jest karygodna i oburzająca.

Magdalena Grafin von Walderdorff (Kozy, 2021-02-19)

#1653

To jest karygodne by Izba lekarska niszczyła tych których ma bronić tylko dlatego ze nie idą na układy i bronią pacjentów

Stefania Pisarzowska (Tychy, 2021-02-19)

#1659

bo to jest ważne

Ewa Dmoch (Berlin, 2021-02-19)

#1660

Nie chcę,żeby lekarz miał narzucony politycznie sposób leczenia pacjentów wbrew swojej wiedzy.

Barbara Szalacha (Rzeszów, 2021-02-19)

#1666

Cenzurowanie wiedzy lekarzy jest dla mnie zbrodnią.

Michał Zdeb (Katowice, 2021-02-19)

#1673

Wyrażanie własnej opinii nie może być sankcjonowane.

Apostol Asparuhov (Olsztyn, 2021-02-19)

#1679

Podpisuję ponieważ uważam , że lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną .

Leszek Chciuk (Tarnobrzeg, 2021-02-19)

#1692

Pragnę swobody wypowiedzi, która jest warunkiem dochodzenia do prawdy i jedyną drogą do wolności człowieka.

Jolanta Gancarz (Zagacie, 2021-02-20)

#1693

Wolność słowa i sumienia jest niezbywalnym prawem.

Stanisław Sosnowski (Łódź, 2021-02-20)

#1697

Niech żyje WOLNA POLSKA!!!

Mariusz Warski (Hertogenbosch, 2021-02-20)

#1715

Jestem wolnym człowiekiem

Karolina Kidawa (Żarki Letnisko, 2021-02-20)

#1717

Popieram!!

M K (Tychy, 2021-02-20)

#1718

Szczepionki to depopulacja, zbrodnia przeciwko ludzkości. Nie wierzmy swoim starszym braciom w wierze.

Henryk Woszczyński (Kłomnice , 2021-02-20)

#1731

Życie, wolność i prawo to najwyższe wartości. Musimy o nie walczyć, aby nie obudzić się w niewoli. Aby nasze dzieci były wolnymi ludźmi w wolnym kraju.

Barbara Czapska (Siedlce, 2021-02-20)

#1739

Chcę żyć w wolnym kraju i normalnie, a nie w tej kombinacji koszmarów z Orwella, Kafki i pamiętników dr. Mengele.

Magdalena Szymańska (Kraków, 2021-02-20)

#1747

Protestuję przeciw szykanowaniu lekarzy i naukowców medycyny oraz zamykanie im ust, uniemozliwianie protesu lub odmowy przez nich wykonywania zabiegów medycznych szkodliwych dla pacjenta, łamiąc ich sumienia i Przysięgę Hipokratesa.

Krystyna Stefańska (ŁÓDŹ, 2021-02-21)

#1772

Ireneusz45

Ireneusz Krysiak (Łódź, 2021-02-21)

#1777

Lekarze powinni być niezależni

Katarzyna Brożek (Toruń, 2021-02-21)

#1782

Prawda musi zwyciężyć. Dosyć biernego podporządkowania. Chcę znać prawdę by móc podejmować dobre decyzje

Jerzy Szebla (STARY WIELISŁAW, 2021-02-21)

#1783

Cenię sobie Prawdę.

Marcin Bubel (Wrocław, 2021-02-21)

#1797

Popieram wolny wybór uważam cały proces zamykania nas i szczepień za zbrodnie przeciwko ludzkości. Konieczne jest surowe ukaranie winnych żeby nigdy się nie powtórzyło

Zbigniew Garbiak (Bielsko Biała , 2021-02-22)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...