LEKARZE NIE PO ZAWODÓWCE- LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI

Komentarze

#4802

Uderza to w kompetencje i kwalifikacje lekarzy.

Jarosław Żukiewicz (Łódź, 2021-12-04)

#4807

Podpisuję, ponieważ uważam, ze szkoły zawodowe nie wykształcą lekarzy. A strach się bać potem o zdrowie swoje i najbliższych

Kamila Halicka (Wrocław, 2021-12-05)

#4815

Polska potrzebuje dobrze wykształconych medyków, a wiem dobrze jak wygląda kształcenie w szkołach zawodowych. Poza tym to nie jest droga do rozwiązania protestów

Sylwia Zimny (Borek Stary , 2021-12-05)

#4839

Uważam, że projekt niesie za sobą negatywne w skutkach konsekwencje, podważa kwalifikacje zawodowe lekarzy, pogrąża zaufanie pacjentów i całego społeczeństwa w stosunku do lekarzy. Lata nauki i poświęceń dotychczas miały na celu zdobycie przez medyków niezbędnych umiejętności i wiedzy, aby leczyć pacjentów zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną oraz aby minimalizować błędy. Wprowadzenie w życie wyżej wymienionej ustawy doprowadzi do pogrożenia sytuacji ochrony zdrowia, zwiększy liczbę błędów medycznych oraz stanowczo pogorszy umiejętności lekarzy, ponieważ czas i standardy nauki będą diametralnie zmniejszone, skrócone oraz spłycone.

Magdalena Mamrot (Łódź, 2021-12-08)

#4845

Nie wierzę, że taka osoba będzie coś umieć, a oceny problem nie wynika z braku lekarzy tylko złym gospodarowanie .Wszyscy zostają w jednym miejscu

Katarzyna Ossowska (Krakow, 2021-12-08)

#4879

Nie zgadzam się z powolnym niszczeniem systemu zdrowia, który ma miejsce w ciągu ostatnich lat. Destrukcja ta przestaje powoli przybierać charakter zaniedbania systemowego w skutek braku zrozumienia potrzeb oraz bolączek służby zdrowia, jak to było w ciągu ostatnich dekad, lecz przybiera coraz bardziej aktywną formę degradacji struktur polskiego systemu leczniczego, jako potencjalnego źródła sprzeciwu wobec poczynań obecnie rządzących.

Paweł Nowiński (Toruń, 2021-12-09)

#4901

Jestem lekarzem i studia, które ukończyłam i tak nie dają wystarczająco doświadczenia. Po takiej zawodówce będzie tylko pełno chętnych do zabiegów estetycznych a nie realnej pomocy pacjentom. Otwórzcie lepiej więcej uniwersytetów....jeżeli ktoś nie jest w stanie przyswoić trudnej i obszernej wiedzy medycznej i ledwo napisał maturę... jak na leczyć ludzi?? Co z tymi co poświęcali 6 lat swojego życia na edukacje??

Liliana Kot (Warszawa, 2021-12-11)

#4922

Popieram petycję.

Jarosław Kruk (Szczecin, 2021-12-13)

#4929

Bardzo proszę o rozważenie tego listu. Jest to niezmiernie istotne, aby przyszli lekarze i lekarki kształciły się na uczelniach medycznych z racji na bogatą działalność naukową tych instytucji, liczne koła naukowe z nimi związane oraz obecność przeznaczonych ku temu kompleksów, jak chociażby prosektoria do nauki anatomii. Niestety przykładem na niewydolność kształcenia medycyny na uczelniach niemedycznych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym w dalszym ciągu studenci nie mają ustalonego programu studiów, uczelnia nie ma wielu umów na zajęcia kliniczne w szpitalach, nie ma centrum symulacji, dziekan zmienia się tam bardzo często, brak jest organizacji. Widać, że ten kierunek przerasta tę uczelnię, stricte humanistyczną, co dopiero w innych uczelniach zawodowych, które bardzo prawdopodobne, pójdą śladem tej przeze mnie wymienionej. Dodatkowo uważam że inwestowanie w ilość uczelni, zamiast w jakość kształcenia na tych już istniejących to ogromny błąd i bezmyślność, który odbije się rykoszetem na pozostałych uczelniach medycznych jak również na przyszłych lekarzach dopiero rozpoczynających tę ścieżkę swojej kariery, która już w tej chwili uniemożliwia normalne życie - równowagę pomiędzy życiem prywatnym i rodzinnym a pracą.

Justyna Przybysz (Warszawa, 2021-12-14)

#4931

Idąc tym tokiem myślenia polikwidujmy wszystkie uczelbie wyższe, włączając w to również studia prawnicze i otwórzmy tylko nauczanie zawodowe. To najgłupsze rzecz jaka słyszałam.

Joanna Chmielewska-Ucińska (Koszalin, 2021-12-15)

#4932

Barbara Jachym

Barbara Jachym (Rzeszów , 2021-12-16)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...