Petycja przeciw nowelizacji Prawa Budowlanego zmierzającego do rozszerzenia ograniczonych uprawnień architektonicznych

Komentarze

#1006

Rządowe propozycje to brak szacunku dla architektury, sztuki kształtowania przestrzeni, materialnego fundamentu kultury. Polska XXI wieku nie potrzebuje substytutu zawodu architekta.

Malgorzata Pilinkiewicz (Katowice, 2022-10-31)

#1039

Podpisuję, ponieważ zbyt dużo czasu, energii i pieniędzy kosztowało mnie i moją rodzinę pójście wybraną drogą zawodową, żeby teraz pozwolić ją skrócić do etapu technikum (technikum też ukończyłam, wiem ile wiedzy zdobywa sie tam, a ile na studiach i ile podczas zdobywania uprawnień...).

Natasza Kowalska (Czyżowice, 2022-10-31)

#1041

Jest to zła zmiana, degradująca zmiana zawód architekta. Nie każdy powinien projektować. Niech zajmują się tym ludzie, którzy maja największe kwalifikacje.

Robert Wąsowski (Siedlce, 2022-10-31)

#1047

Walczę o swoją przyszłość jakoś architektka!

Sylwia Chalcarz (Kraków , 2022-10-31)

#1053

Uważam, że uprawnienia projektowe powinni mieć tylko architekci po zdanym egzaminie państwowym.

Barbara Pluskota - Gajewska (Łódź, 2022-10-31)

#1074

Podpisuje, ponieważ jestem architektem i ciężko na to pracowałam.

Paulina Lewińska (Gdansk, 2022-10-31)

#1099

Taka nowelizacja doprowadzi do utraty pracy przez większość architektów w tym kraju.

Magdalena Szuba (Działdowo, 2022-10-31)

#1101

Nie wyobrażam sobie jeszcze większego bajzlu architektonicznego niz ten co jest, a po tej ustawie będzie dramat. Nikt nad samowolka nie zapanuje

Joanna Kawałko (Gdańsk , 2022-10-31)

#1125

Zgadzam się z tym, że osoby posiadające wykształcenie w zakresie ogólnie rozumianego budownictwa nie posiadają odpowiedniej wiedzy do tego aby projektować budynki - nawet te małe - wiąże się to z latami pracy, doświadczenia i zdobywania wiedzy nie tylko technicznej, ale również w zakresie estetyki, proporcji, socjologii, psychologii, pracy z Inwestorem oraz umiejętności zaspokajania jego potrzeb w kontekście projektowanego obiektu.

Patrycja Słowik-Jamka (Kraków, 2022-10-31)

#1126

Jestem architektem aktywnym zawodowo (bez uprawnień)

karolina miklaszewska (Warszawa, 2022-10-31)

#1139

Uważam ,iż ukończenie kilku klas technikum, bez właściwego przygotowania merytorycznego - studia wyższe, a następnie przygotowania zawodowego w formie praktyk na budowie oraz praktyki projektowej jest niewystarczające do
pełnienia tak odpowiedzialnych funkcji zawodowych.
Projekt nowelizacji prawa budowlanego dewaluuje rolę architekta jako uczestnika prawa budowlanego.

Maria Strzeduła (Racibórz, 2022-10-31)

#1141

Podpisuję w trosce o ład przestrzenny. Nie zgadzam się z taką propozycją ministra.

Bartlomiej Skowronek (Warszawa, 2022-10-31)

#1142

Podpisuje ponieważ uważam że dopuszczenie tech.budownictwa do tak szerokich uprawnień jest ze szkodą dla ładu przestrzennego. W zakresie edukacji technikum budownictwa- brak szerszego programu nauczania takich przedmiotów jak: planowanie przestrzenne, urbanistyka, prawo budowlane.

Katarzyna Habdas (Pogórze, 2022-10-31)

#1158

Podpisuję ponieważ zależy mi na ładzie przestrzennym przestrzeni w których żyjemy.

Liliana Szymańska (Bukowiec , 2022-10-31)

#1163

Jestem architektem i zależy mi na dobrej architekturze i jakości budynków.

Arkadiusz Sarlej (Łódź, 2022-10-31)

#1173

Zgadzam się w 100% z petycją.

Sergiusz Tomiczek (Bielsko-Biała , 2022-10-31)

#1176

Olbrzymie publiczne pieniądze wydane na wieloletnie kształcenie architektów i urbanistów miały służyć dla kształtowania dobrej przestrzeni publicznej i architektury. Technik budowlany a w zasadzie osoba po nieco lepszej zawodówce tego nie zapewni.

Roman Wieszczek (Łódź, 2022-10-31)

#1192

Podpisuję ponieważ osoby mające mieć możliwość projektować "WSZYSTKIE BUDYNKI do 1000m3", a będące technikami budowlanymi i inżynierami budownictwa - nie mają pojęcia o projektowaniu przestrzennym, projektowaniu architektury budynku, ergonomii jego wnętrza i możliwie najlepszych wartości użytkowych.
Składają wnioski za inwestorów na etapie WZ przez co upośledzony zostaje ład przestrzenny oraz optymalne możliwości wykorzystania terenu pod inwestycję jak i wpisania obiektu w otaczający teren itp. ...na wskazany temat można spisać setki stron.
Efektem kolejnej nowelizacji P.B. w przytoczonym brzmieniu, będzie powstawanie kolejnych "straszydeł" i pomników bezmyślności.

Paweł Elmerych (Ustrzyk8i Dolne, 2022-10-31)

#1197

ponieważ list do Ministra jest zasadny

Paweł Gruszka (Pilchowice, 2022-10-31)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...