Do Ministra Edukacji o uszanowanie konsensusu legislacyjnego z 2021 roku dotyczącego edukacji domowej (homeschoolingu).

Komentarze