NIE dla AUTOSTRADY przez Bolimowski Park Krajobrazowy

Komentarze

#2

Nie mogę godzić się na niszczenie największego lasu miedzy Warszawą a Łodzią. głupotą jest marnotrawienie przestrzeni i pieniędzy poświęconych DK50, która miała zostać poszerzona do A50.

Dariusz Jagielski (Warszawa, 2023-02-15)

#3

Nie zgadzam się na przebieg autostrady przez Bolimowski Park Krajobrazowy i niszczenie tego co najcenniejsze

Marta Hoffmann-Jagielska (Warszawa, 2023-02-15)

#4

Jestem przeciwny zabierania nam obywatelom Parków Krajobrazowych do celów zanieczyszczania środowiska. Każecie nam przechodzić na eko a sami niszczycie środowisko. Nie ma na to mojej zgody.

Piotr Łydkowski (Bednary, 2023-02-15)

#5

Obszar Parku i jego otuliny jest obszarem chronionym, autostrada musi byc poprowadzona inaczej

Davidek Malgorzata (Wiskitki, 2023-02-16)

#7

Nie. Zgadzam się z dewastacja terenów zaliczanych do najpiękniejszych w kraju i dającym schronienie wielu organizmom będącym w zagrożeniu .

Elżbieta Słupianek (Łódź, 2023-02-17)

#8

Niszczenie dziedzictwa przyrodniczego moim zdaniem nie powinno mieć miejsca w moim kraju

Krzysztof Kuhn (Łódź, 2023-02-17)

#13

Są to ostatnie, niewielkie resztki puszczy, które należy zachować. Ten wyjątkowy leśny teren między dużymi miastami powinien być szczególnie chroniony. Autostrada go zdewastuje. Aż nie chce się pisać o takich oczywistościach...

Małgorzata Szafrańska-Kuhn (Łódź , 2023-02-17)

#16

Podpisuję, ponieważ taka lokalizacja autostrady nie powinna być brana w ogóle pod uwagę. Co więcej, obligatoryjnie należy wskazać kilka wariantów realizacji inwestycji. Prowadzenie autostrady przez taki kompleks leśny oznacza jego nieodwracalna degradację i dewastację. W przyszłości również wygeneruje to dodatkowe, niczym nie uzasadnione, koszty utrzymania i zabezpieczeń. Absurdalne pomysły powinny zostać w głowach ignorantów, a nie być rozważane do realizacji.

Katarzyna Karpińska (Błonie, 2023-02-17)

#17

Nie zgadzam się na zniszczenie Parku

Joanna Wiekiera (Warszawa, 2023-02-17)

#18

Bolimowski Park Krajobrazowy należy chronić z jego unikatową fauną i florą. To co zostanie zniszczone nigdy już nie powróci.

Jolanta Kowalczyk (Łódź, 2023-02-17)

#20

Dbajmy o przyrodę

Katarzyna Kosińska (Wieliszew, 2023-02-17)

#21

Podpisuję, ponieważ kocham przyrodę i przeraża mnie, że można bezmyślnie niszczyć zagrożone gatunki tylko dlatego, że ma się władzę.

Izabela Pawlik (Warszawa, 2023-02-17)

#23

Zdecydowanie NIE dla niszczenia całej przyrody i terenów w okolicy.

Magdalena Komor (Benenard, 2023-02-17)

#29

Ponieważ od niedawna jestem mieszkanką Sokula i głównym powodem przeprowadzki była wszechobecna natura. Nie wyobrażam sobie aby wszystkie zwierzęta, które, tak często można tu spotkać, straciły swoje miejsce zamieszkania ze względu na trasę, która nie jest potrzebna, ponieważ w tej gminie obecna jest autostrada oraz trasa S50.

Katarzyna Figarska (Sokule, 2023-02-18)

#30

Jeden z wariantów drogi przechodzi przez mój nowo powstały dom. Inne warianty również zaburzają piękno okolicy wsi Benenard. Dodatkowo nie zgadzam się na niszczenie przyrody kosztem nowej autostrady.

Edyta Majewska (Żyrardów , 2023-02-18)

#31

Mieszkam w tym miejscu i obok autostrady A2, w planie jest linia KDP a teraz jeszcze druga autostrada. Bolimowski Park Krajobrazowy już musi udźwignąć rabunkową gospodarkę w postaci wycinki drzew w olbrzymich ilościach przez cały rok a do tego te trzy linie komunikacyjne! Przyroda nie ma szans. Zwierzęta potrzebują spokoju a ludzie świeżego powietrza. Mamy tylko jedno życie i tylko jeden Świat

Iwona Wasilewska (Nieborów, 2023-02-18)

#32

Nie zgadzam się na niszczenie cennych przyrodniczo terenów.

Iwona Kuran (Jaktorów , 2023-02-18)

#34

Nie godzę się na wyburzenie nowych domów

Magdalena Kruś (Tomaszów Mazowiecki, 2023-02-18)

#37

Absolutnie nie zgadzam się na absurdalny plan przeprowadzenia autostrady przez Bolimowski Park Krajobrazowy! Nie dla autostrady przez Park ani jego okolice!

Katarzyna Szmyt (Benenard, 2023-02-18)

#43

Nie podoba mi się pomysł umiejscowienia całego przedsiewsiecia. Jestem mieszkańcem Bednar, który ma dom w budowie i nie chce go stracić. Nikt wcześniej nie poinformował mnie, że będzie tam przechodziła autostrada. Gdybym wiedziała, nie zdecydowałabym się na budowę domu. Ponadto nie chcę aby został zniszczony wygląd parku Bolimowskiego.

Dorota Szwarc (Bednary 5 , 2023-02-18)

#47

Wnioskuję o ścisłą ochronę Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i rozbudowę dróg krajowych nie przebiegających obok BPK

Anna Rudzińska (Choszczowe, 2023-02-18)

#52

Chrońmy nasze zdrowie i płuca naszych dzieci

Barbara Nowak (Łódź , 2023-02-18)

#53

Jest to brak poszanowania dla przyrody, dla środowiska, które nas otacza a także brak poszanowania dla ludzi i dla własności prywatnej. Wara od naszych domów i od przepięknego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego!

Dorota Konsek (Mszczonów, 2023-02-18)

#57

Nie zgadzam się

Aneta Lange (Żyrardów, 2023-02-18)

#59

Kocham przyrodę i jej dobro leży mi na sercu

Pola Pawlik (Warszawa, 2023-02-18)

#60

Każda ingerencja w jakikolwiek park kończy się umieraniem tego terenu. Tak stało się z jeziorem między Nowogardem a Goleniowem. Budowa S6 zakłóciła ekologiczne dopływy do jeziora, susza dorobiła swoje. W tej chwili jest tam sucha niecka, która nie przypomina pięknego niegdyś chronionego jeziora.

Jacek Miciuła (Babigoszcz 5, 2023-02-18)

#63

Niedawno zamieszkałam w malowniczym Sokulu. Otulina Bolimowskiego Parku Krajobrazowego miała zapewnić mi i mojej rodzinie upragniony spokój. Nie wyobrazam sobie, że to piękne miejsce ma zostać zniszczone na rzecz kolejnej, niepotrzebnej zresztą drogi (mamy przecież już autostradę i 50).

Magda Figarska (Sokule, 2023-02-18)

#64

Ponieważ mieszkam w pobliżu planowanych różnych, ,,chorych,, inwestycji, łącznie z CPK, które doprowadzą do degradacji środowiska i tragedii ludzkich

Agnieszka Góralewska (Żyrardów , 2023-02-18)

#65

Nie zgadzam się z utworzeniem autostrady A50 w okolicy Sokula, gdzie przebiega pas otuliny Bolimowskiego Krajobrazowego Parku Narodowego. Grozi to zniszczeniem środowiska naturalnego.

Małgorzata Żurek (Sokule, 2023-02-18)

#66

Przedstawione warianty, to brak wariantów, nie jest pokazana żadna alternatywa. Wszystko skupia się na jednym obszarze, wręcz w jednym punkcie.
Planowana inwestycja drogowa stanowić będzie zagrożeniem dla środowiska poprzez bezpośrednią i długotrwałą ingerencję w zasoby Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, tworząc tzw. konflikt przestrzenny tj. zakłócający krajobraz, uniemożliwiający migrację zwierząt i tworząc wyizolowane obszary, na których gospodarowanie ludzkie będzie bardzo trudne a wręcz niemożliwe, dzika przyroda ulegnie redukcji i degradacji. Obecne nasycenie infrastruktury komunikacyjnej zarówno drogowej (A2, S8, DK50,
DW 719) oraz kolejowej m. in. linie kolejowe nr 1, 12, CMK oraz projektowana linia nr 85), juz w istotny sposób oddziaływuje na środowisko, a planowana inwestycja doprowadzi do kumulacji zagrożeń przyrodniczych, kulturowych, historycznych i egzystencjalnych nie wyłączając degradacji zasobów wodnych tak mocno w dobie efektu cieplarnianego deficytowych a niezbędnych dla naszej egzystencji.
NIE DLA AUTOSTRADY !!!!

Jarek Figarski (Sokule, 2023-02-18)

#68

Chcę aby BPK był wolny od wszelkich inwestycji ingerujących w jego struktury.

Krzysztof Dybiec (Warszawa , 2023-02-18)

#70

Jestem mieszkańcem na obszarze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Uważam, że przyroda jest integralna częścią człowieka i nie można jej oddac pod betonowe drogi.

Sylwia staniszewska (Żyrardów, 2023-02-18)

#71

Zabierane jest naturalne środowisko …. kurczą się lasy, zwierzęta nie maja ostoi aby żyć!

Aneta Chęcińska-Baran (Kraśnik, 2023-02-18)

#74

Przejdzie to przez Puszcze Bolimowska zaburzając cały eko system .Zniszczyć całe wsie a nawet gminę.

Elzbieta Leszczyńska (Sokule, 2023-02-18)

#76

Nie zgadzam się na budowę, chce od zniszczyć życie ludzi którzy tam mieszkają.

Paulina Stefankiewicz (Żyrardów , 2023-02-18)

#77

Przestańcie niszczyć przyrodę!!!!

Barbara Wyryma (Świętochłowice , 2023-02-18)

#78

Nie nie. Dziwnym trafem mnożą się projekty autostrad przez piękne tereny z bogatą fauną i florą. Demokracja na samorządach stoi, ale nie u nas. Bezmyślność i okrucieństwo.

Lilla Hryniewiecka (Poznań, 2023-02-18)

#79

Przyroda służy wszystkim. Nawet tym którzy nie zdają sobie z tego sprawy.

Adam Krzyna (Warszawa, 2023-02-18)

#80

Nie podcinajcie gałęzi na której wszyscy siedzimy!

Maja Moller (Banino, 2023-02-18)

#85

Chciałabym żeby las Bolimowski pozostał taki, jaki jest - jako dom dla zwierząt i miejsce relaksu dla ludzi z dala od zgiełku i smrodu spalin.

Monika Błażkow (Warszawa, 2023-02-18)

#87

Budowa autostrady degraduje piękne tereny, ma destrukcyjny wpływ na siedliska zwierząt, złoża wody i wiele innych czynników których zniszczenie będzie miało nieodwracalne konsekwencje.

Wojciech Petelicki (Sokule, 2023-02-18)

#89

Szkoda Parku

Monika Kustosz (Żyrardów, 2023-02-18)

#95

Mieszkam w okolicy i zależy mi na tym miejscu

Jakub Sajak (Żyrardów, 2023-02-18)

#101

Chrońmy naszą przyrodę

Beata Piłatowska (Choceń, 2023-02-18)

#104

Nie zgadzam się na budowę autostrady

Jarosław Staniak (Benenard, 2023-02-18)

#105

Podpisuję ponieważ po pierwsze autostrada ma powstać w okolicach gdzie buduję dom. Po drugie autostrada zniszczy dużą część naszego pięknego parku Bolimowskiego. Mam nadzieję że nie dojdzie do realizacji tego absurdu.

Natalia Staniak (Benenard , 2023-02-18)

#108

Jestem przeciwnikiem wycinki Parku Bolimowskiego . Natura a nie droga

Artur Skwarczynski (Warszawa , 2023-02-18)

#109

Już wystarczająco człowiek swoją niefrasobliwą ingerencją zniszczył przyrodę. Lepiej zapobiegać nierozsądnej decyzji - to jest decyzji wyniszczenia ogromnej połaci lasu wraz z unikatowymi gatunkami stworzeń poprzez budowę obwodnicy Warszawy (zamiast po starej trasie tzw. "50"-tce, niż później poprzez ogromne nakłady finansowe próbować naprawić ten błąd. Poza za tym, wg mnie, budowa poprzez wyniszczenie połaci lasu, zamiast po dotychczasowej drodze nr 50, jest działaniem niegospodarnym.

Ewa Lojewska (Benenard, 2023-02-18)

#111

Uważam, że obszary chronione takie jak Bolimowski Park Krajobrazowy powinny być traktowane priorytetowo. To prawda że w Polsce brakuje rozwinętej struktury drogowej, ale nie może się to odbywać kosztem nie odwracalnych strat dla dóbr narodowych. Szybkie i najprostsze rozwiązanie nie zawsze są najlepsze.

Andrzej Novák-Zempliński (Tułowice, 2023-02-18)

#112

Mieszkam blisko tego Parku, w miejscowości BENENARD. To niespotykany, w czasach globalizacji, ogrom przyrody. Dzikie zwierzęta są na wyciągnięcie ręki, z łatwością można spotkać gatunki z listy zagrożonych! Nie ma NASZEJ zgody na niszczenie otuliny, ani samej wsi BENENARD!!!!

Magdalena Białek (Benenard, 2023-02-18)

#113

Mieszkam w Sokulu

Andrzej Skulimowski (Sokule , 2023-02-19)

#117

Jestem przeciw budowie

Przemysław Nowak (Warszawa, 2023-02-19)

#120

Stanowcze NIE dla niszczenia przyrody i życia ludzi !!!!

Marzena Jarota (Benenard, 2023-02-19)

#127

Uważam że inwestycje drogowe i państwowe powinny w ostateczności naruszać granicę parków i terenów chronionej przyrody. Wyznaczone zostały nie bez powodu. Pamiętać również że wielkość chronionych obszarów jest niewystarczająca na potrzeby zwierząt(dlatego wchodzą do miast) i zmniejsza się z każdym rokiem i taka inwestycja. Natomiast drogi można modernizować i "powiększać" w ich już istniejących miejscach.

Karol Różycki (Warszawa, 2023-02-19)

#144

Trzeba ratować Puszczę!

Anna Wyrwas (Kłocko, 2023-02-19)

#146

Przyrode trzeba chronić

Hanna Irasiak (Ostrołęka, 2023-02-19)

#149

Dość niszczenia wszystkiego co zielone

Magdalena Trzetrzelewska (Jaworzno, 2023-02-19)

#150

nie zgadzam się na wycięcie lasu i rujnowaniu systemu

Michal Ambroziak (ŻYRARDÓW, 2023-02-19)

#152

Nie ma mojej zgody na dewastację środowiska, niszczenia tak oblbymiego fragmentu Mazowsza. Jestem mieszkanką wsi, która ma być zrownaba z ziemią w ramach "projektu" A50. STOP DEWASTACJI NATURALNEGO ŚRODOWIDKA I LUDZKIEGO ZYCIA.

Katarzyna Gralak (Benenard , 2023-02-19)

#157

Jestem przeciwny budowie CPK i patrzenia tylko na swoje interesy kosztem otaczającego i cennego środowiska.

Michał Kala (Kraków, 2023-02-19)

#158

Regularnie odwiedzam Sokule jako miejsce ostoi dla natury - fauny i flory. To niedorzeczne że w miejscu o takiej wadze przyrodniczej miałaby powstać autostrada kiedy to zaraz obok jest inna autostrada czy chociażby droga nr.50

Filip Wielgus (Warszawa, 2023-02-19)

#159

Nie zgadzam się z niszczeniem Parku Krajobrazowego. Można zaplanować inną alternatywne, nie biegnącą przez środek terenu chronionego.

Agata Machnik (Miechów , 2023-02-19)

#164

Uważam że prowadzenie autostrady przez teren Bolimowskiego Parku Krajobrazowego jest wysoce niewłaściwe. Tereny takie należy chronić i powiększać.

Alicja Zalewska (Warszawa, 2023-02-19)

#166

Znam okolice Łubna i uważam, że naszym obowiązkiem jest chronienie tak cennych obszarów przyrody. Trzeba wielu, wielu lat żeby tworzyć tak bogate ekosystemy, a niszczy się je szybko.

Anna Dziekan (Warszawa, 2023-02-19)

#170

Musimy dbać o nasze tereny zielone.

Aneta Wieczyńska (Warszawa, 2023-02-19)

#173

Działania tego typu to barbarzyństwo, a ludzi za to odpowiedzialnych charakteryzuje umysłowa bieda i krótkowzroczność.

Grzegorz Wieczyński (Warszawa, 2023-02-19)

#174

Nie zgadzam sie na obwodnice. Wybudowanie jej niszczy ludziom życie.

Michał Gradzik (Benenard, 2023-02-19)

#176

Szanujmy naturalne tereny, tak nie wiele ich zostało. Piękne miejsce!

Oskar Wieczorek (Warsaw, 2023-02-19)

#178

Posiadałem działkę budowlana na Benenardzie.
Nie chce mieszkać przy autostradzie ani tym bardziej zgodzić się aby autostrada przechodziła przez moja działkę. NIGDY!

Magdalena Popowczka (Korytow, 2023-02-19)

#179

Proponowany przebieg autostrady bezpowrotnie zniszczy niepowtarzalne zasoby leśne i zwierzęce.
Codziennie pokonuję trasę Wiskitki <-> Mszczonów i aktualnie na tym odcinku nie wymaga ona żadnej interwencji. Jest na pewno bardziej przewidywalna niż jazda autostradą A2.

Piotr Trochimczuk (Sokule, 2023-02-19)

#181

Podpisuję petecję, ponieważ nie zgadzam się aby przez działkę moich bliskich przechodziła autostrada. Nie wyobrażam sobie, jak mogą stracić dobytek całego życia, na który tak ciężko pracowali.

Agnieszka Sajak (Żyrardów , 2023-02-19)

#184

Uważam, że powinniśmy chronić unikatowe zwierzęta i roślinność. Dbać o to co przyroda nam daje szczególnie że w najbliższej okolicy nie ma podobnych terenów.

Agnieszka Stępień (Żyrardów , 2023-02-19)

#185

Nie ma moje zgody na niszczenie przyrody

Patrycja Slok (Warszawa, 2023-02-19)

#187

Pomysł, projekt poprowadzenia jest bez sensu. Zły dla ludzi i środowiska.

Piotr Kubiak (Łubno , 2023-02-19)

#191

Człowiek nie ma żadnego prawa do takich dewastacji.

Dorota Buchowiecka (Lipków , 2023-02-19)

#192

Dość niszczenia natury !!!

Hanna Gościńska (Warszawa, 2023-02-19)

#195

Wstyd! Niszczenie naturalnego środowiska zwierząt, ich domów oraz pięknego miejsca i to wszystko dla kolejnej autostrady. Nie zgadzam się!

Paulina Wieczorek (Warszawa, 2023-02-19)

#198

Jestem przeciwny ingerencji w obszar Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.Jest to jedna z niewielu ostoi przyrody w regionie, budowa tej infrastruktury zaburzy ten unikalny ekosystem.

Robert Hadam (Dąbie, 2023-02-19)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...