Nadanie skwerowi u zbiegu ulic św. Idziego, Grodzkiej i Drogi Do Zamku nazwy Skweru Światowida

W 2021 roku minęło 170 lat od sprowadzenia do Krakowa idola zbruczańskiego, zwanego powszechnie Światowidem. Ten niezwykły zabytek, na temat pochodzenia którego do dziś toczą się spory, odcisnął niezwykłe piętno na historii badań nad religią Słowian, stając się swoistą ikoną wiary naszych Przodków i Przodkiń. Według ostatnich prac, pochodzi najprawdopodobniej z XI wieku, a jego twórca miał już kontakt ze sztuką wczesnoruskiego chrześcijaństwa[1]. Jest on więc swoistym świadectwem przenikania się przedchrześcijańskich wierzeń z nową religią już w pierwszych wiekach chrystianizacji.

20211020_1525262.jpg

Od końca lat 60. kopia Światowida stoi na bezimiennym skwerze u stóp Wawelu, w objęciach sędziwego, pomnikowego kasztanowca, uszkodzonego przez wichurę latem tego roku. Wiele osób, które wówczas zwróciły uwagę na to miejsce, było zaskoczonych obecnością rzeźby. Z drugiej strony, gdy spytaliśmy w jednym z serwisów społecznościowych o to, czy obserwujące nas osoby wiedziały o istnieniu pomnika w tym miejscu, przeważały odpowiedzi twierdzące. Z jednej strony więc obecność Światowida pod Wawelem wydaje się być znana wszystkim pasjonatom i pasjonatkom kultury słowiańskiej, z drugiej zaś postronne osoby w dużej mierze nie mają takiej świadomości.

Warto również zwrócić uwagę, że wzmiankowany skwer znajduje się u stóp Wawelu, bezpośrednio przy trakcie łączącym przedlokacyjną osadę – Okół – z zabudowaniami wzgórza wawelskiego. Od samego początku istnienia naszego miasta więc to w tym właśnie miejscu krzyżowały się drogi jego dawnych mieszkańców, władców, kupców i innych osób, które żyły w Krakowie (Okole) i odwiedzały go. Dawni Słowianie właśnie w takich miejscach, tj. na skrzyżowaniach dróg, umieszczali kapliczki i rzeźby kultowe, a zatem już teraz w piękny sposób nawiązuje ono do naszych pradziejów.

Niniejszym więc my, niżej podpisane osoby, zarówno te mieszkające w Krakowie, pochodzące z niego, jak też i sympatyzujące z tym miastem, zwracamy się do Rady Miasta Krakowa z prośbą o nadanie skwerowi z rzeźbą miana Skweru Światowida. Prośbę swą argumentujemy chęcią podkreślenia przedchrześcijańskiego dziedzictwa naszego miasta, popularyzacji wiedzy na temat wierzeń słowiańskich, jak również symbolicznego oddania hołdu temu wyjątkowemu zabytkowi, którego oryginał spoczywa w krakowskim Muzeum Archeologicznym.

[1] Janusz Cieślik, Idol ze Zbrucza. Zabytek z XI wieku?, 2018.


Wolni Rodzimowiercy Krakowa    Skontaktuj się z autorem petycji