ŚLĄSKIE DLA ŻUBRÓW. LIST OTWARTY.

Śląskie_dla_Żubrów_wydarzenie1.png

Minister Obrony Narodowej, Pan Mariusz Błaszczak
Generał Wiesław Kukuła, Szef Sztabu Generalnego  Wojska Polskiego
Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych RP                                                           

LIST OTWARTY 

Ponad 150 lat temu doszło do sprowadzenia żubrów do lasów pszczyńskich. W roku 1865 książę pszczyński Jan Henryk XI Hochberg dokonał zamiany z carem Aleksandrem II, 20 jeleni z lasów pszczyńskich na 4 żubry z Puszczy Białowieskiej. Gdy w latach 1919–1921 na żubry polowali kłusownicy, ale także żołnierze wojsk alianckich pilnujący porządku plebiscytowego i sami powstańcy, leśnicy polscy interweniowali w Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej w obronie żubrów. Specjalną odezwę do Górnoślązaków wystosował w sprawie pszczyńskich żubrów Wojciech Korfanty. Udało się wtedy ocalić zaledwie trzy sztuki, ale już w okresie międzywojennym stado rozrosło się do 24 sztuk.

Pszczyńskie stado przetrwało najtrudniejsze lata wojny i okupacji, a obecnie „nasze” żubry mieszkają bezpiecznie na terenie rezerwatu „Żubrowisko”, który został powołany zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 października 1996 roku. Stado jest utrzymywane na poziomie około 40 osobników rocznie. Pszczyńskie żubry są powodem naszej regionalnej dumy. Mimo zawieruch wojennych, silnego zanieczyszczenia powietrza, presji człowieka udało się nam tu, na Śląsku, w przemysłowym sercu Polski, zachować żubrze stado i dzięki powstaniu Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach oraz Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie udostępnić kontakt z tymi niezwykłymi zwierzętami wszystkim zainteresowanym. Jako mieszkańcy i mieszkanki regionu czujemy się w obowiązku wyrazić bardzo głębokie zaniepokojenie serią zdarzeń drogowych  z udziałem pojazdów Wojska Polskiego w regionie Białowieskiego Parku Narodowego, wskutek których zginęły trzy osobniki ze stada będącego chlubą, dumą i symbolem całej Polski.

Domagamy się od oficerów i żołnierzy Sił Zbrojnych RP tego, by wykonując powierzone im przez Dowództwo zadania, traktowali dziedzictwo przyrodnicze kraju, jakim niewątpliwie jest białowieskie stado,  jako godne najwyższego szacunku i należytej ochrony. Uważamy, że należy niezwłocznie wyciągnąć wnioski z zaistniałych wydarzeń i przeprowadzić stosowne korekty w przyjętych procedurach, a przede wszystkim stosować się do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym i obowiązujących ograniczeń prędkości na terenie Puszczy.  

Jako świadomi obywatele i obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej mamy prawo domagać się ochrony żubra, nie jego zagłady pod kołami wojskowych ciężarówek. 

 • Wiesław Banyś - prof. dr hab., były rektor UŚ
 • Halina Bieda - senatorka RP
 • Dorota Brauntsch - pisarka, reportażystka
 • Ewa Brodzińska - prawniczka
 • Joanna Bronisławska aka Asi Mina - artystka dźwiękowa, pedagożka, animatorka, aktywistka
 • Amanda Caban - Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd “Pro Silesia”, kierownik EUROPE DIRECT Śląskie
 • Anna Cieplak - pisarka
 • Sylwia Chutnik - pisarka
 • Anna Dziewit-Meller - pisarka
 • Anna Dudzińska - dziennikarka, reportażystka
 • Monika Glosowitz - dr literaturoznawstwa, UŚ
 • Ewa Gołębiowska - dyrektorka Zamku Cieszyn (2005 - 2021)
 • Magdalena Gościniak - aktywistka leśna i społeczna
 • Jarosław Gwizdak - prawnik, działacz społeczny, sędzia
 • Anna Guzy - dr, językoznawczyni, UŚ
 • Grzegorz Hańderek - dr hab. prof. ASP w Katowicach, rektor
 • Radosław Kobierski - literat
 • Anna Kałuża - dr hab. prof. UŚ, literaturoznawczyni
 • Ryszard Koziołek - prof. dr hab., rektor UŚ
 • Michał Krzykawski - dr prof. UŚ
 • Ryszard Kulik - dr psychologii, Klub Myśli Ekologicznej
 • Marcin Leśniewski, dr - lekarz
 • Bartłomiej Majzel - poeta, podróżnik, krytyk muzyczny
 • Jarosław Makowski - polityk, publicysta
 • Mirosław Neinert - aktor, dyrektor Teatru Korez
 • Bernadeta Niesporek-Szamburska - prof, językoznawczyni (UŚ)
 • Magdalena Ochwat, dr, edukatorka klimatyczno-środowiskowa (UŚ)
 • Jerzy Parusel - dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1994-2020), dr nauk biologicznych
 • Daniel Petryczkiewicz - Społeczność Mała i Rozlewisko
 • Magdalena Piekara - dr hab. prof. UŚ, literaturoznawczyni
 • Ewa Podolska - dziennikarka
 • Zbigniew Rokita - pisarz
 • Monika Rosa - polityczka, posłanka na Sejm RP
 • Agnieszka Skorupa - dr psychologii, Uniwersytet Śląski
 • Piotr Skubała - prof. dr hab.,  ekolog, etyk środowiskowy
 • Ewa Sadkowska - dyrektorka Instytucji Filmowej Silesia Film w Katowicach
 • Tadeusz Sławek -  prof. dr hab., b. rektor UŚ
 • Stowarzyszenie Pszczyna Miasto Zielone
 • Wojciech Śmieja - dr hab. prof. UŚ, literaturoznawca
 • Małgorzata Tkacz-Janik - działaczka społeczna, dr nauk humanistycznych
 • Justyna Tymieniecka-Suchanek - dr hab. prof. UŚ, literaturozawczyni (UŚ)
 • Barbara Wojtaszek - edukatorka ekologiczna, Klub Myśli Ekologicznej
 • Joanna Wowrzeczka - dr hab., prof UŚ, działaczka społeczna, artystka
 • Małgorzata Wójcik-Dudek - dr hab. prof. UŚ, literaturoznawczyni
 • Tomasz Zjawiony - prezes, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Marta Zwolińska-Budniok - edukatorka klimatyczna, po co to eko 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Wojciech Śmieja do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...