Petycja przeciwko lokalizacji Spalarni Śmieci w Rudzie Śląskiej

Petycja przeciwko lokalizacji Spalarni Śmieci - Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej na 16-hektarowej działce przy DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową a Chebziem.

Ruda Śląska dnia 24.06.2016 r.


Do Prezydenta
Miasta Ruda Śląska

Do Przewodniczącego
Rady Miasta Ruda Śląska

Do Radnych
Miasta Rudy Śląskiej


Petycja przeciwko lokalizacji spalarni śmieci - „Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej” na 16-hektarowej działce przy DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową a Chebziem.

My niżej podpisani mieszkańcy Miasta Ruda Śląska, w szczególności dzielnic Ruda Południowa, Ruda Chebzie oraz Nowy Bytom wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec lokalizacji spalarni śmieci eufemistycznie nazwanej przez inwestora „Ekologicznym Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej”, która w rzeczywistości z ekologią i odzyskiem energii nie będzie miała nic wspólnego.

Jako mieszkańcy jesteśmy oburzeni kolejną próbą budowy spalarni śmieci oraz osuszania i spalania osadów ściekowych w centrum miasta, w tak niewielkiej odległości od osiedli wielorodzinnych.

Pragniemy przypomnieć, iż w kampanii wyborczej w 2010 roku obiecała Pani, że gdy zostanie prezydentem miasta, to na terenie miasta podczas Pani kadencji nie dojdzie do budowy spalarni śmieci. Dzięki temu powiększyła Pani swój elektorat, a w konsekwencji tego wygrała niewielką ilością głosów wybory z ówczesnym prezydentem miasta, który był zwolennikiem budowy tego typu instalacji w Rudzie Śląskiej.

Doskonale pamiętamy te obietnice i dziwi nas taka zmiana Pani postępowania - czujemy się oszukani oraz zignorowani jako Pani wyborcy.

Nasze zdanie, co do lokalizacji tego typu instalacji jest niezmienne: uważamy i będziemy uważać, że spalarnie odpadów powinny być budowane na obrzeżach aglomeracji, a nie w jej centrum, w tak bliskim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych.

Nie rozumiemy także Pani zachowania podczas przeprowadzonych wiosennych spotkaniach z mieszkańcami w dzielnicach Ruda oraz Chebzie, ponieważ ani słowem nie wspominała Pani wtedy o planowanej inwestycji.

Przed podaniem informacji o inwestycji do publicznej wiadomości nie były przeprowadzenie żadne konsultacje i spotkania z mieszkańcami naszego miasta w sprawie wyboru lokalizacji. Podano społeczeństwu jedynie wiadomość, że spalarnia – „Centrum Odzysku Energii” powstanie jako pewnik. Jest nam bardzo przykro, iż obecne władze miasta postępują w ten sam sposób, jak władze poprzednie, ignorując i nie licząc się z opinią mieszkańców.

W artykułach i reklamach w lokalnej prasie oraz na oficjalnej stronie internetowej miasta inwestycję nazywa się „Ekologicznym Centrum Odzysku Energii”, podczas gdy jest to faktycznie spalarnia odpadów oraz osadów ściekowych.

W informacjach na temat inwestycji podaje się wybiórczo tylko pozytywne aspekty budowy spalarni nie wspominając nic o negatywnych konsekwencjach dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzkiego. Naszym zdaniem próbuje się wmówić społeczeństwu, że spalarnia tylko czyste źródło energii i ciepła, zapominając np. iż w na terenie Rudy Śląskiej oraz w ościennych miejscowościach istnieje przecież kilka wielkich ciepłowni i elektrociepłowni, które w wystarczającym stopniu zaspokajają już potrzeby energetyczne naszego miasta. Wydaje się nam, że tym marketingowym „chwytem” inwestor i władze samorządowe starają się uzyskać akceptację społeczną dla przedsięwzięcia, zatajając i fałszując prawdę o inwestycji, która powiększy i tak niemały stopień zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby w okolicy.

Oczekujemy rzetelnej i prawdziwej informacji, skierowanej do mieszkańców naszego miasta, o planach budowy ww. zakładu oraz jego oddziaływaniu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Ponadto jako mieszkańcy Rudy Śląskiej wnioskujemy do Pani Prezydent oraz radnych Rady Miejskiej o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby we wskazanej wyżej lokalizacji spalarnia śmieci i osadów ściekowych nie powstała.
Z poważaniem
Mieszkańcy Rudy Śląskiej

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Anna Łukaszczyk do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook