STANOWISKO MIESZKAŃCÓW RZESZOWA I OKOLIC W SPRAWIE SPALARNI

Rzeszów, dnia 01.10.2015 r.                                                                                               Szanowny Pan

                                                                                               Prezydent Miasta Rzeszowa

                                                                                               Tadeusz FerencSTANOWISKO MIESZKAŃCÓW RZESZOWA I OKOLIC

 W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY SPALARNI

      My niżej podpisani mieszkańcy Rzeszowa okolic sprzeciwiamy się budowie spalarni odpadów na działkach nr 498/4, 498/5, 331, 497, obr. 217 położonych w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców Rzeszowa i okolic ze strony tej inwestycji. Obawiamy się, że powstanie spalarni w tej lokalizacji wiązać się będzie z emisją toksycznych składników spalanych odpadów i rozpraszaniem ich w obrębie nawet kilku kilometrów od spalarni. Podkreślamy, że ze względu na ilość śmieci, jakie mają być spalane w spalarni, mieszkańcy ponadto narażeni będą na permanentne immisje ze strony transportujących śmieci pojazdów.

      Wyrażamy oburzenie i zaniepokojenie sposobem przeprowadzania tejże inwestycji i procesu decyzyjnego z nią związanego, a to konsekwentnym pomijaniem pojęcia „odpadów” w oficjalnych dokumentach wydawanych na potrzeby niniejszej inwestycji przez władze Miasta Rzeszowa. Wskazujemy, że w obwieszczeniach Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących spalarni powyższa inwestycja określana jest jako „Instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii”, przy czym brak w nich dookreślenia, iż termiczne przetwarzanie ma dotyczyć odpadów. Nam, mieszkańcom Rzeszowa, trudno oprzeć się wrażeniu, że taki zabieg miał na celu zakamuflowanie istoty tego przedsięwzięcia i zapobieżenie protestom i skargom mieszkańców dotyczącym budowy spalarni, przy jednoczesnym zachowaniu pozorów poinformowania mieszkańców o rzeczywistym przedmiocie inwestycji.

      Apelujemy, aby władze Miasta Rzeszowa w kontekście budowy tego typu inwestycji w pierwszej kolejności miały na względzie życie i zdrowie mieszkańców oraz stan otaczającego ich środowiska, nie zaś partykularne interesy inwestorów.
Komitet Mieszkańców    Skontaktuj się z autorem petycji