Społeczny protest przeciwko szykanowaniu prof. Jana Hartmana

Na ręce Pana Ministra Zdrowia Dr Bartosza Arłukowicza,

JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha Nowaka

oraz dla Mediów

 

 

Wyrażamy stanowczy protest przeciwko próbom zastraszania prof. Jana Hartmana, który naraził się Naczelnej Radzie Lekarskiej oraz bioetykom z Uniwesytetu Papieskiego w Krakowie swoją bezkompromisową krytyką Kodeksu Etyki Lekarskiej.

 

Ukazanie się na portalu Medexpress wywiadu z prof. Hartmanem, w którym w ironiczny sposób podnosi od dawna już znane zarzuty wobec Kodeksu wywołało agresję i nagonkę na jego osobę. Agresję tym bardziej niezrozumiałą, że prof. Hartman w swych opiniach na temat Kodeksu nikogo nie dotyka personalnie. Liczne publikacje oraz listy kierowane przez wysoko postawione osoby do Ministra Zdrowia oraz Rektora UJ, pozbawione jakichkolwiek argumentów polemicznych w stosunku do zarzutów stawianych przez prof. Hartmana mają charakter wyłącznie personalny, a ich celem jest wywarcie presji na Ministra oraz Rektora, by podjęli kroki przeciwko prof. Hartmanowi. Uważamy za rzecz całkowicie niedopuszczalną, aby lekarski samorząd zawodowy czy też profesorowie uczelni wyznaniowych uzurpowali sobie prawo wywierania wpływu na to, kto pełni określone funkcje na Uniwersytecie Jagiellońskim czy też w Ministerstwie Zdrowia.

 

Każdemu wolno nie zgadzać się ze stanowiskiem prof. Hartmana i go krytykować, lecz czym innym jest krytyka, a czym innym szykany. Każdy, zarówno prof. Hartman, jak jego krytycy, ma prawo bezpiecznie korzystać z przysługujących mu praw wolności opinii i swobody wypowiedzi. Żądanie, by Rektor UJ poczynił kroki w stosunku do prof. Hartmana a Minister Zdrowia usunął go ze składu Zespołu do Spraw Etyki w Ochronie Zdrowia są rażącym naruszeniem zasady poszanowania dla wolności słowa i swobód akademickich. Działanie takie jest niepokojącym przykładem skłonności autorytarnych i arogancji w życiu publicznym.

 


Martyna Nowakowska    Skontaktuj się z autorem petycji