Petycja w sprawie budowy orlika im. Kazimierza Deyny na Gocławiu, przy Trasie Siekierkowskiej.

Warszawa, 20.09.2018

Lokalna Inicjatywa Sportowy Gocław
Umińskiego 5/58
w Warszawie

 

Do:

Prezydent m.st. Warszawy
Burmistrz Praga Południe m. st. Warszawy

 PETYCJA  
w sprawie budowy boiska typu orlik na Gocławiu
Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach składam petycję w sprawie budowy boiska typu orlik na Gocławiu i wnoszę o podjęcie czynności celem wykonania powyższych działań.

UZASADNIENIE

Osiedle Gocław jest jednym z ostatnich miejsc na mapie Warszawy i Polski gdzie nie ma boiska typu orlik (o wymiarach 30m. na 60m. i sztuczną trawą z granulatem), gdzie dzieci mieszkające na ternie Goclawia (blisko 5 tyś.) i trenujace piłkę nożną w okolicznych klubach (blisko 500 dzieci), mogły rozgrywać mecze w ramach rozrywek PZPN. W chwili obecnej dzieci zmuszone są jeździć na Targówek, Wawer czy Pragę Północ.

Dlatego, my niżej podpisani zwracamy się do władz m. st. Warszawy oraz dzielnicy Pragi Południe o budowę  nowego boiska im. Kazimierza Deyny,  typu orlik o wymiarach minimum 40m. na 80m. z sztuczną trawą z granulatem oraz zapleczem sanitarnym na terenie osiedla Gocław przy Trasie Siekerkowskiej w pobliżu ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego, niedaleko nowego żłobka. 

 

Zważywszy na powyższe ta petycja jest uzasadniona i wnoszę jak w treści. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych na stronie internetwej lub w innym miejscu publicznym, zawartych w petycji.


Lokalna Inicjatywa Sportowy Gocław - Janusz Domalewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Lokalna Inicjatywa Sportowy Gocław - Janusz Domalewski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook