Sprzeciw wobec lokalizacji śmietnika przy przedszkolu nr 139 przy Wiktorskiej 80A

Wydział Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Mokotów

ul. Marynarska 19a,

02-674 Warszawa

mokotow.wab@um.warszawa.pl

 

Wyrażam sprzeciw wobec planu zlokalizowania wiaty śmietnikowej na działce 71/7 na terenie Osiedla Dąbrowskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola nr 139.

Zarządzeniem nr 1788/2018 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 listopada 2018 roku Osiedle zostało włączone do gminnej ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy (układ urbanistyczny - pozycja 4 ID MOK34047).

Proponowana lokalizacja znajduje się wewnątrz osiedla, jest oddalona od dróg publicznych, prowadzi do niej droga wewnętrzna zlokalizowana na działce 71/5. Nowa wiata zajęłaby część zadrzewionego trawnika w pobliżu przedszkola nr 139 na skrzyżowaniu pieszych ciągów komunikacyjnych do przedszkola jak również szkoły podstawowej nr 69. 

Plan zagospodarowania w paragrafie 7 ust. 3.3 uchwały nr LXX/2187/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. wskazuje ochronę układu urbanistycznego WSM Mokotów. 

Planowana przez Administrację Osiedla Dąbrowskiego lokalizacja śmietnika znajduje się przy skrzyżowaniu ciągów pieszych do i z przedszkola nr 139 oraz szkoły nr 69, które tworzą plac na przecięciu chodników, dawniej wykorzystywany jako miejsce zabaw, wypoczynku czy gier. Również droga na działce 71/5 jest użytkowana przede wszystkim jako dojście do placówek oświatowych. Projekt lokalizacji budynku śmietnika zakłada wprowadzenie dodatkowego ruchu samochodowego pomiędzy budynki osiedla w miejsce bez możliwości dokonywania manewrów. Zgodnie z Planem na końcu drogi nie ma placu umożliwiającego zawracanie dużych pojazdów. Jednocześnie zmieni się charakter miejsca i ciągów komunikacyjnych, historycznie od powstania osiedla wykorzystywanych jako piesze i rekreacyjne (placyk). 

Pomysł takiej lokalizacji śmietnika kłóci się także z treścią Zarządzenia nr 1539/2016 Prezydent m.st. z 12 X 2016 r. i standardami określonymi w załączniku nr 1 do tego zarządzenia. Koliduje również z programem "Droga na szóstkę" skierowanego na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie szkół podstawowych oraz wspieranie aktywnej mobilności najmłodszych.

Lokalizacja.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mikołaj będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...