Sprzeciw wobec wprowadzaniu zmian w okresach ochronnych dla ptaków.

Do Pana Jakuba Chełstowskiego
Marszałka Województwa Śląskiego

Szanowny Panie Marszałku,

Apelujemy o nieuleganie próbom ograniczania polskim rodzinom dostępu do zdrowego mięsa w postaci świeżej dziczyzny. Działacze związani z organizacjami propagującymi ideologiczny weganizm próbują za pomocą petycji do Pana Marszałka skrócić okres polowań na łowne gatunki ptaków. W tej sytuacji warto nadmienić, że okres ochronny na ptactwo już został zmieniony ma mocy Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r., które uwzględniając stan wiedzy naukowej oraz stanowisko Państwowej Rady Ochrony Przyrody, było wynikiem konsensusu pomiędzy środowiskami przyrodników, naukowców, rolników i myśliwych. Aktualna próba zaostrzania zasad wprowadzonych za pomocą rozporządzenia ministerialnego, przy pomocy lobbowania za zmianami aktów prawa lokalnego, jest próbą złamania osiągniętego porozumienia, podyktowaną wyłącznie pobudkami ideologicznymi inicjatorów petycji. Nie upłynął nawet rok od wejścia w życie poprzedniej zmiany legislacyjnej, co oznacza, że nie ma żadnych nowych danych naukowych, które mogłyby stanowić podstawę wprowadzenia kolejnej poprawki w tym zakresie. Proponowane zmiany są wymierzone w polowania, które są sposobem pozyskania zdrowej dziczyzny dla polskich rodzin. Polowania na zwierzynę grubą stanowią część gospodarki, silnie powiązanej z eksportem dziczyzny, natomiast polowania na łowne gatunki ptaków są źródłem dziczyzny, która w całości jest konsumowana w Polsce. Skrócenie okresu polowań ograniczy dostęp do najzdrowszego z mięs, które stanowi zarówno element polskiego dziedzictwa kulinarnego, jak i ma istotne znaczenie dla osób, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, cierpiących na alergie pokarmowe, dla których jest niekiedy jedynym tolerowanym przez organizm źródłem białka zwierzęcego. Ponadto, nie możemy zapominać o innych grupach osób ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi, dla których dziczyzna jest istotnym elementem diety. Przed jakąkolwiek kolejną zmianą okresu polowań na ptactwo łowne należy również przeanalizować kwestie związane ze szkodami przez nie wyrządzanymi. Regulacje holenderskie w tym zakresie doprowadziły do konieczności zabijania gęsi w komorach gazowych. Badania naukowe wskazują także, że przedsiębiorcy, dotkliwie odczuwający szkody wyrządzane przez ptactwo. W wielu przypadkach brak prawnych i legalnych możliwości ograniczenia takich szkód, wyrządzanych przez dzikie zwierzęta ma bardzo negatywne konsekwencje. Jedną z nich jest wzrost kłusownictwa, często przy wykorzystaniu różnego rodzaju trutek, którego jedynym celem jest ograniczenie strat finansowych. W takich sytuacjach mięso dzikich zwierząt nie nadaje się do konsumpcji. Takie działania maja charakter niekontrolowany, a liczba osobników uśmiercanych przez kłusowników na danym terenie nie jest w żaden sposób ograniczana. Wykrywalność kłusowników jest znikoma. Przypominamy, że liczba zwierząt odstrzeliwanych w Polsce przez myśliwych nie jest przypadkowa. Jest ona ustalana w oparciu o wieloletnie i roczne plany łowieckie, biorące pod uwagę liczbę zwierząt na danym terenie i dotkliwość szkód rolnych/leśnych przez nie wyrządzanych. Podsumowując, apelujemy by utrzymać obecne terminy polowań na ptactwo, gdyż zmiana w tym zakresie będzie mieć bardzo negatywne konsekwencje nie tylko dla wielu polskich rodzin, ale także populacji niektórych ptaków.


Instytut Analiz Środowiskowych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Instytut Analiz Środowiskowych będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...