Obniżenie diet posłom i senatorom i ich kancelariom!!

Statystyki

CityPodpisy
DataPodpisy
2011-12-19 1
2011-11-23 2
2011-11-22 3