Stop COVEBO

 

 

Covebo Uitzendgroep B.V.
Ambachtsstraat 13,
3861 RH Nijkerk
Holandia / The Netherlands / Nederland

 

 

 

 

 

 POLSKA WERSJA NIŻEJ / ENGLISH VERSION BELOW

 

 

 

Open brief aan het bedrijf COVEBO Uitzendbureau B.V.

 

Een paar dagen geleden, is een video op internet gepubliceerd waarbij een jonge uitzendkracht wordt mishandeld door een van Uw medewerkers.
Wij, de ondergetekenden, hebben Uw verklaring gelezen omtrent onlangs verschenen filmpje en zijn tevreden dat Uw bedrijf Covebo BV het geweld veroordeelt en actie gaat  ondernemen tegen medewerkers die het gebruiken.
Helaas in een andere verklaring, informeren jullie over het ontbreken van disciplinaire gevolgen voor desbetreffende medewerker! Dit is schandalig!

Gebrek aan passende maatregelen door het negeren van dit soort schandalig en gevaarlijk gedrag. Mishandeling en gebrek aan respect voor de waardigheid van de tijdelijke werknemers, evenals toelating van een fysieke confrontatie tussen intercedent en uw werknemers als een methode van disciplinaire maatregel is absoluut onaanvaardbaar.

In verband met bovengenoemde vragen we Uw aandacht voor het volgende:

 1. Wij eisen voorbeeldige bestraffing van de medewerker ivm gebruik geweld tegen werknemer.
  Wij herinneren u eraan dat dit soort gedrag basis vormt voor disciplinaire ontslag.

 2. Wij eisen actie die dergelijke voorvallen in de toekomst gaat voorkomen, met inbegrip van cursussen en instructie voor de leidinggevenden en werknemers waarin word besproken hoe ze het beste kunnnen omgaan met fysiek en verbaal geweld op werkvloer.

 3. Wij eisen dat de waardigheid en rechten van alle betrokkenen welke hebben bijgedragen aan de openbaarmaking van dit incident worden gerespecteerd.

 4. Wij eisen rectificatie van eerder afgegeven verklaring met omschrijving van nieuw-genomen maatregelen en consequenties voor desbetreffende medewerker die gaan voldoen aan eisen en verwachtingen.

We verwachten een snelle reactie aan onze eisen en passende maatregelen vanwege de ernst van deze onacceptabele situatie!

Bij uitblijven van een reactie op deze bericht zullen we verdere stappen ondernemen.

Met vriendelijke groet

 

 

 

 

List otwarty do Agencji Pracy COVEBO

Szanowni Państwo,


Przed kilkoma dniami pojawiło się w mediach społecznościowych nagranie dokumentujące fizyczny atak jednego z Państwa pracowników na zatrudnionego przez Was młodego pracownika tymczasowego.

W pierwszym oświadczeniu zapewniali Państwo, że potępiają akty przemocy, oraz że wobec osób przemoc stosujących wyciągnięte zostaną odpowiednie konsekwencje. Niestety, w kolejnym oświadczeniu poinformowali nas Państwo o braku postępowania dyscyplinarnego. To oburzające!

Brak stosownych działań odbieramy jako ignorowanie przez Covebo tego typu skandalicznych i groźnych zachowań, narażanie zdrowia i lekceważenie godności pracowników tymczasowych, a także dopuszczanie fizycznej konfrontacji jako metody dyscyplinowania podwładnych.
To absolutnie niedopuszczalne!

W związku z niezadowalającym opinię publiczną oświadczeniem oraz samym faktem zaistnienia tej sytuacji, stawiamy następujące żądania:

 1. Żądamy przykładnego ukarania sprawcy aktu przemocy!
  Chcemy przypomnieć, że tego rodzaju zachowania są podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego.

 2. Żądamy podjęcia dodatkowych działań, które pozwoliłyby na uniknięcie tego typu sytuacji w przyszłości! Na przykład szkoleń (dla przełożonych i zwykłych pracowników) dotyczących zapobiegania przemocy i poprawnego reagowania, gdy do niej dojdzie.

 3. Żądamy poszanowania godności i praw osób, które przyczyniły się do ujawnienia haniebnego incydentu.

 4. Domagamy się sprostowania lekceważącego i kuriozalnego oświadczenia, które nie spełniło oczekiwań setek poruszonych zdarzeniem osób.


Oczekujemy niezwłocznej odpowiedzi oraz podjęcia przez Was działań adekwatnych do powagi tej skandalicznej sytuacji!
W zależności od Państwa odpowiedzi, zdecydujemy o kolejnych krokach.

Z poważaniem
Sygnatariusze niniejszego listu

 

 

 

 

Open letter to the COVEBO work agency

 

A few days ago, a video depicting one of your workers assaulting a young temporary worker was published on the Internet.

In your initial statement, you had condemned such violent acts and announced that the people responsible would meet appropriate consequences. Unfortunately, in your next published statement, you announced that there would be no disciplinary steps taken. We find that to be outrageous.

We find the lack of appropriate measures to be a sign of Covebo’s dismissive attitude towards violent behaviour and the safety and dignity of temporary workers, and of its acceptance of physical confrontation as a way of disciplining one’s subordinates.

Such an attitude is absolutely unacceptable!

As a result of the event, and the inappropriate response on the part of Covebo, we demand the following:

 1. We demand appropriate punishment of the party responsible for the violence: we would like to remind Covebo that such behavior is grounds for disciplinary termination.

 2. We demand further action that would prevent such incidents in the future:
  for example, appropriate training — both for supervisors and for regular employees — in violence prevention and de-escalation techniques.

 3. We demand respect for the dignity and rights of the people involved in revealing the incident.

 4. We demand a correction of the dismissive and egregious statement released by Covebo, which did not meet the expectations of hundreds of outraged people.

We expect a prompt response appropriate to the seriousness of this disgraceful situation.

Further steps from our side will depend on the actions taken by Covebo.

Sincerely,
The signatories of the open letter.


Damian, Partia Razem    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Damian, Partia Razem do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...