STOP Dewastacji Lasku Sołtysowickiego

Anna Cichecka                                           Wrocław, dn. 14.05.2023

(w imieniu mieszkańców Sołtysowic i sympatyków Lasku Sołtysowickiego) 

 

 

Sz. P. Jacek Sutryk

Prezydent Miasta Wrocławia

Kancelaria Prezydenta, Sukiennice 9

50-107 Wrocław                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                   

 

PETYCJA  

 

Działając w interesie mieszkańców Osiedla Sołtysowice składamy petycję celem podjęcia pilnych działań w sprawie poprawy sytuacji w Lasku Sołtysowickim.

Wyjaśniamy, że od ponad roku mieszkańcy osiedla Sołtysowice są praktycznie pozbawieni dostępu do jedynego miejsca zieleni i rekreacji w tej części miasta. Powodem są warunki panujące w Lasku Sołtysowickim, tj. trwające od rana do późnego wieczora libacje alkoholowe, którym towarzyszy głośna muzyka, krzyki, palenie ognisk w środku Lasku, dewastowanie zieleni, płoszenie zwierząt i zaśmiecanie. Alkohol spożywany jest dosłownie wszędzie, z placem zabaw włącznie (często osoby pijące mają pod opieką dzieci). Dodatkowo, w minionym czasie zaczęło dochodzić do procederu łowienia ryb w stawie.

Lasek Sołtysowicki staje się więc miejscem niedostępnym i niebezpiecznym dla wszystkich osób, które chcą z niego "normalnie" korzystać. Skala patologii, libacji i hałasu jest ogromna - zwłaszcza w sezonie letnim.     

 

W związku z powyższym zwracamy się podjęcie następujących kroków:

- zmobilizowanie Straży Miejskiej do częstego i regularnego patrolowania terenu Lasku Sołtysowickiego oraz do wyciągania konsekwencji wobec osób łamiących prawo

- zmobilizowanie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu do adekwatnej reakcji, polegającej m.in. na ustawieniu tablic wskazujących na zakaz spożywania alkoholu na terenie Lasku Sołtysowickiego oraz zakaz palenia ognisk/grilli w miejscach niewyznaczonych (w języku polskim i ukraińskim) i podjęciu rozmów z Radą Osiedla Sołtysowice na rzecz opracowania wspólnej strategii działania

- przychylenie się do uchwały Rady Osiedla Sołtysowice z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wykreślenia Lasu Sołtysowickiego z uchwały nr LIX/1377/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Wrocławia.  

 

                                                                                                                                                                                                          Z poważaniem

 

 

      


Anna Cichecka (w imieniu mieszkańców Sołtysowic i sympatyków Lasku Sołtysowickiego)    Skontaktuj się z autorem petycji