Stop dla duszącego smrodu na południu Krakowa!

Mijają lata, a nawet dekady, a na południu Krakowa jak śmierdziało, tak śmierdzi. Czasem smród jest tak wielki, że nie da się normalnie funkcjonować i nie pomagają nawet zamknięte okna.

Były już zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, do Straży Miejskiej, do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadzone przez nas - mieszkańców dzienniki smrodu, liczne apele i jeszcze liczniejsze obietnice lokalnych polityków i prezydentów miasta, że problem rozwiążą. Tymczasem nie zmieniło się nic. Czy ta petycja coś zmieni? Nie wiadomo. Ale nie pozwólmy, aby temat umarł. Nie pozwólmy, aby to się stało normą. 

To skrajnie nieodpowiedzialne, że w XXI w. w drugim największym mieście w Polsce sztab ludzi od kilkunastu lat nie potrafi rozwiązać problemu, który dotyka wiele z południowych obszarów miasta. Podgórze, Płaszów, Kabel, Bagry, Rybitwy, Wola Duchacka. To tylko niektóre z miejsc, w których odczuwalny jest smród. / edycja w dn. 20.09 g. 11:35: na prośbę mieszkańców do listy dopisujemy Złocień / 

Tę petycję złożymy we wszystkie możliwe miejsca. Do prezydentów, organów ochrony środowiska i do parlamentarzystów z regionu. Czas skończyć z biernością władz publicznych i polityków, których obowiązkiem jest rozwiązywanie takich problemów. Chcesz pomóc i zaangażować się w sprawę? Napisz! 

Co możesz jeszcze zrobić w sprawie?
1. Zgłoś smród na straż miejską krótkim telefonem pod numer 986. 
2. Napisz mail do WIOŚ -> wiosinfo@krakow.wios.gov.pl
3. Zadzwoń lub napisz do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego -> tel. 12 616-59-99,  e-mail: czk@um.krakow.pl

Poniżej cytuję wybrane fragmenty z pisma od WIOŚ, które potwierdzają, jak dramatyczna jest sytuacja.

- tematyka uciążliwości zapachowej stanowi nierozwiązany od lat problem w polskim systemie prawnym
- Obecnie brak jest jakichkolwiek wiążących aktów prawnych pozwalających na jednoznaczną ocenę czy występuje uciążliwość zapachowa, czy też nie, jak również aktów prawnych wskazujących na metodykę prowadzenia pomiarów w tym zakresie.
- chwilowy charakter uciążliwości zapachowej oraz powiązanie z lokalnymi warunkami meteorologicznymi powoduje, że nawet szybko podjęty wyjazd interwencyjny może nie pozwolić na ustalenie źródła uciążliwego zapachu.

Uwaga, mocne:

- Ministerstwo Środowiska w jednej z interpretacji wskazało, iż cyt.: „Odczuwanie zapachów jest kwestią indywidualną. Ten sam zapach może wywołać różne reakcje, w zależności np. od oceny źródła zapachu i wrażliwości danej osoby”.

I jeszcze jedno: 

- W 2023 r. w związku ze zgłoszeniami występowania uciążliwości zapachowych przeprowadzono 16 wyjazdów prewencyjnych na podstawie art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (w tym w godzinach nocnych oraz w weekendy), jak również 5 kontroli zakładów w terenie (w tym 1 kontrola w toku).

Kto smrodzi?

- W trakcie przeprowadzonych wyjazdów prewencyjnych potwierdzono występowanie zapachu ścieków komunalnych na terenie przy ul. Christo Botewa oraz ul. płk. Stanisława Dąbka w Krakowie tj. w rejonie Oczyszczalni Ścieków w Płaszowie (20, 25, 26 sierpnia 2023 r.), jak również występowanie zapachu odpadów komunalnych przy zakładzie MIKI RECYKLING Sp. z o.o. i PW MIKI Mieczysław Jakubowski (w dniu 23 sierpnia 2023 r.) oraz przy zakładzie REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o. (w dniu 26 sierpnia 2023 r.). W związku z powyższym przeprowadzono działania w MIKI RECYKLING Sp. z o.o. i REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o. oraz rozpoczęto kontrolę w PW MIKI Mieczysław Jakubowski (kontrola w toku). W zakresie zapachu ścieków komunalnych tut. Inspektorat informuje, że dotychczas prowadzone czynności kontrolne dotyczące oczyszczalni ścieków w Płaszowie nie wskazują, aby sygnalizowana uciążliwość zapachowa związana była z niewłaściwym funkcjonowaniem oczyszczalni.

I na koniec...

Aby zidentyfikować źródło zgłaszanych uciążliwości konieczna jest współpraca zarówno pomiędzy organami, jak i interweniującymi. W związku z powyższym w celu umożliwienia pełnego rozpoznania interwencji niezbędne jest, aby w zgłoszeniach kierowanych do WIOŚ w Krakowie podawane było jak najwięcej informacji nt. uciążliwości zapachowej, w tym dokładne miejsce i czas jej występowania. Pomocnymi danymi będą również lokalne warunki pogodowe (w szczególności kierunek wiatru).

Petycja skierowana do:

1. Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
2. Radnych Miasta Krakowa
3. Radnych Dzielnicy XIII Podgórze, Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim i XI Podgórze Duchackie 
3. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie
4. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
5. Ministra Klimatu i Środowiska
6. Posłów i posłanek z okręgu krakowskiego
 

5980c56120060_o_large3.jpg

fot. Anna Kaczmarz / Dziennik Polski

 


Maciej Fijak, mieszkaniec dzielnicy XIII Podgórze    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maciej Fijak, mieszkaniec dzielnicy XIII Podgórze do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...