STOP niszczącym WSTRZĄSOM górniczym od ZG Janina w Libiążu!

Libiąż, dn. 25 marca 2023 r. 

PETYCJA


– sprzeciw MIESZKAŃCÓW  wobec WSTRZASÓW GÓRNICZYCH
pochodzących z Zakładu Górniczego Janina w Libiążu   

 

My, niżej podpisani Mieszkańcy gminy Libiąż i pozostałych gmin powiatu chrzanowskiego, odczuwający destrukcyjne wstrząsy górnicze, powołując się na prawo wynikające z art. 63 Konstytucji RP, które mówi, że „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym i własnym..” domagamy się poszanowania praw zagwarantowanych przez Konstytucję - Obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej.  

Prawa te są łamane za sprawą działalności wydobywczej prowadzonej przez Zakład Górniczy Janina w Libiążu (wchodzący w skład Tauron Wydobycie S.A.).

Następujące artykuły ustawy zasadniczej są notorycznie łamane na terenach naszego miejsca zamieszkania:  

1) Art.30 Konstytucji RP - "Ochrona życia prywatnego, rodzinnego i osobistego obywateli"  

- Wstrząsy górnicze w ostatnich miesiącach bezlitośnie nękają nasze domostwa i budzą w nas przerażenie, naruszają naszą prywatność i spokój naszych rodzin. 

2) Art.64 Konstytucji RP – „Prawo do własności…”  

- Wstrząsy górnicze prowadzą do uszkodzenia naszych mieszkań, budynków i innych obiektów prywatnych, co prowadzi do naruszenia prawa do ochrony własności. Zgodnie z w/w artykułem każdy ma prawo do posiadania i korzystania z mienia oraz do jego dziedziczenia. Wstrząsy górnicze występujące kilka razy na dobę, prowadzą do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych naszych domów, pękania ścian i stropów. Domy zbudowane przez naszych przodków oraz przez nas, nie będą dziedziczone przez nasze dzieci w takim stanie technicznym jakie zapewnia normalne użytkowanie. Być może będzie to po kolejnych kilkuset wstrząsach sterta gruzu.Co więcej, boimy się nie tylko o zniszczenia naszych nieruchomości, ale także uszkodzenia infrastruktury krytycznej (instalacje gazowe, elektryczne) co może doprowadzić do tragedii stanowiąc realne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. 

3) Art.68 Konstytucji RP – „Prawo do ochrony zdrowia..” 

-  Trzęsienia ziemi spowodowane działalnością  górniczą prowadzą do wstrząsów wibracyjnych, kołysania się domów, co powoduje permanentne poczucie trwogi, wpływając negatywnie na nasze zdrowie psychiczne.  Wstrząsy są tak silne, że budzą nas w nocy powodując panikę, a u dzieci i osób w podeszłym wieku - psychozę strachu.Zdrowie fizyczne jest natomiast zagrożone przez spadające podczas wstrząsów przedmioty, tynki oraz przewracające się sprzęty domowe.

4)  Art.74 Konstytucji RP – „.. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych”. - Wstrząsy górnicze wpływają negatywnie na środowisko w którym żyjemy. Zapadliska, uskoki, zniszczone użytki rolne to efekty działalności wydobywczej  ZG Janina prowadzonej na naszym terenie.

W związku z powyższym, wzywamy do natychmiastowej interwencji w sprawie przerażających wstrząsów górniczych oraz żądamy, aby  

-       Wyższy Urząd Górniczy,

-       Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,

-       Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie,

-       Główny Geolog Kraju i Geolog Województwa Małopolskiego

-       Ministerstwo Klimatu i Środowiska

-       Pani Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska,

-       Ministerstwo Aktywów Państwowych

-       Pan Jacek Sasin - Minister Aktywów Państwowych,

podjęli wszelkie niezbędne kroki, aby zabezpieczyć nasze zdrowie, życie, bezpieczeństwo oraz nieruchomości przed negatywnymi skutkami działalności wydobywczej prowadzonej przez  ZG Janina w Libiążu. 

Żądamy również weryfikacji pomiarów dotyczących magnitudy wstrząsów. Siła wstrząsów jest zaniżana. Urządzenia do pomiaru trzęsień ziemi nie mogą być nadzorowane ani pomiary sczytywane przez firmy związane z górnictwem.

Nie zgadzamy się z informacjami Spółki Tauron Wydobycie S.A., jakoby wstrząsy nie powodowały uszkodzeń w naszych nieruchomościach. Dysponujemy stosowną dokumentacją fotograficzną uszkodzeń.

Domagamy się od Państwa niezwłocznej interwencji i doprowadzenia do sytuacji, w której generowane przez działalność wydobywczą wstrząsy nie będą charakteryzowały się wysoką magnitudą i częstotliwością - jakże destrukcyjną dla naszego zdrowia i zagrażającą naszym domostwom.

Nasze życie, zdrowie i dobrobyt nie mogą być dłużej narażane na ryzyko związane z działalnością górniczą.  

Chcemy żyć w spokoju i bez strachu przesypiać kolejne noce. 

Z poważaniem,

Wnoszący petycję w imieniu mieszkańców: Komitet Społeczny -  „Stop Niszczącym Wstrząsom Górniczym”

Arkadiusz Bigaj, ul. Wysoka 4, 32-590 Libiąż,

Justyna Pająk, ul. Astronautów 83, 32-593 Żarki,

Wanda Jarczyk, ul. Wysoka 12, 32-590 Libiąż, wjarczyk@tlen.pl

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Wanda Jarczyk będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...