STOP! niszczeniu przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego, przez rozbudowę stacji narciarskiej na Nosalu!


Najważniejszym celem działania parku narodowego jest ochrona przyrody!
źródło https://www.gov.pl/web/srodowisko/parki-narodowe2
Tymczasem Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Szymon Ziobrowski, chce  budować stację narciarską na Nosalu, której inwestorem jest… Tatrzański Park Narodowy.
Dla narciarzy komercyjnych i organizacji imprez masowych pod topór ma iść 1,5 ha górnoreglowego lasu. Przedsięwzięcie to będzie miało także znacząco negatywny wpływ na gatunki chronione, w tym niedźwiedzie i sokoły wędrowne. 
Wycięte ma zostać 1,5 ha dobrze zachowanego, górnoreglowego lasu, miejscami starodrzewu – cennego i rzadkiego ekosystemu. W wyniku tej decyzji zniszczone zostanie miejsce gniazdowania pary sokołów wędrownych na Nosalu. Tymczasem w samym parku odnotowuje się jedynie od 5 do 7 gniazd tego zagrożonego gatunku. Świadczy to o znaczącym negatywnym oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Tatry oraz na Tatrzański Park Narodowy. Co ciekawe w aneksie do raportu środowiskowego inwestycji uznaje się gniazdowanie sokoła wędrownego na Nosalu za unikatowe w skali kraju.Presja turystycznaDodatkowo wbrew oficjalnemu stanowisku dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego, że inwestycja ma służyć wyłącznie szkoleniom oraz kadrze polskich narciarzy i narciarek, okazuje się, że ośrodek ten przez większość dnia (codziennie od 12:00 do 19:00) będzie mógł być wykorzystywany komercyjnie. Mało tego, TPN zakłada organizowanie w tym miejscu imprez masowych takich jak Puchar Świata.Zgodnie z aneksem do raportu środowiskowego stacja na Nosalu ma działać od 10 listopada do 30 marca. W tym okresie przewiduje się organizację dwudziestu imprez. Przypomnijmy, że ten właśnie czas w roku jest szczególnie istotny dla niedźwiedzi, które potrzebują wówczas bezwzględnego spokoju, a Tatry są dla nich jedną z najważniejszych ostoi. Na znaczący negatywny wpływ rozbudowy inwestycji narciarskich na niedźwiedzie w Tatrzańskim Parku Narodowym wprost wskazuje opinia ekspertów.

Opinia dyrektora TPN dotycząca budowy i funkcjonowania stacji narciarskiej na Nosalu wydana została na prośbę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że inwestorem tego przedsięwzięcia jest sam TPN. W opinii czytamy, że ocena przedstawiona w raporcie oceny oddziaływania oraz aneksie „jest równocześnie stanowiskiem dyrektora TPN”. Jaka więc mogła być opinia inwestora w kwestii własnej inwestycji?
źródło https://gory.pracownia.org.pl/aktualnosci/257-dyrektor-tatrzanskiego-parku-narodowego-zgadza-sie-na-niszczenie-przyrody-parku

Do

Małgorzaty Golińskiej Głównego Konserwatora Przyrody

Apelujemy o powstrzymanie tych działań.

Apelujemy o odwołanie Szymona Ziobrowskiego ze stanowiska dyrektora TPN.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Hebda będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...