Petycja do Władz Gminy Kobierzyce - Stop budowie showroomu sztukaterii gipsowej na ulicy Akacjowej w Tyńcu Małym

Tyniec Mały, 28-09-2023

Wójt Gminy Kobierzyce

Rada Gminy Kobierzyce

 

Cicha i spokojna ulica Akacjowa w Tyńcu Małym może w najbliższym czasie stać się dzielnicą przemysłową! Wójt Gminy Kobierzyce wydał spółce Wrobud-Zabytki SP z o. o. zgodę na wybudowanie zjazdu publicznego z ulicy Akacjowej na niezabudowaną dotąd działkę przy cmentarzu. Spółka Wrobud-Zabytki we wniosku o zgodę na wykonania wjazdu załączyła projekt budynku o znacznie mniejszej powierzchni. Z kolei Starostwo Powiatowe we Wrocławiu wydało pozwolenie na budowę dwukondygnacyjnego obiektu o powierzchni zabudowy 192m2. Starostwo nie zadbało przy tym o staranne sprawdzenie poprawności dokumentacji, w tym kwestii przyłączy do kanalizacji i odwodnienia. Gmina Kobierzyce wydając pozwolenie na zjazd na zakręcie ulicy Akacjowej i zgadzając się na budowę przedsiębiorstwa w środku spokojnego osiedla kompletnie nie wzięła sobie do serca bezpieczeństwa blisko 50 dzieci, które mieszkają tylko w najbliższym sąsiedztwie.Gmina za nic ma fakt, iż ulica Akacjowa jest wąska, bez chodnika i jest drogą na której nie ma miejsca dla minięcia się 2 aut osobowych, a w dodatku jest to droga do szkoły dla naszych dzieci.

Firma Wrobud-Zabytki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki "specjalizuje się w kompleksowej konserwacji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych, elewacji ceglanych i sztukatorskich, klatek schodowych, malowideł, stiuków." Oficjalnie spółka twierdzi, że projektowany obiekt będzie jedynie SHOWROOMEM i nie będzie stanowił zagrożenia dla mieszkańców. Jednak jaki klient oczekujący remontu swojego zabytku potrzebuje showroomu? Czy firma planuje zbudować galerię sztukaterii? NIE! Firma potrzebuje zaplecza do produkcji i renowacji sztukaterii z budynków klientów, a nazwa showroom pojawiła się w projekcie dopiero po wykazaniu, że słowo "pracownia" jest niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. W projekcie inwestycji znajduje się garaż który wyraźnie wskazuje iż intencją inwestora jest znaczące zwiększenie ruchu ciężarowego na ulicy Akacjowej! Tym samym inwestycja jest niezgodna z planem zagospodarowania przestrzennego który zabrania wszelkich inwwestycji oraz prowadzenia działalności, których negatywne oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości. Jednocześnie wg planu ustala się zakaz lokalizacji (...) zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich, a taką właśnie działalność inwestor przeniesie do Tyńca Małego z wynajmowanej nieruchomości w Gniechowicach. 

Gmina Kobierzyce wydając pozwolenie na budowę zjazdu nie uwzględniła faktu, że ulica Akacjowa jest miejscem spacerów licznych mieszkańców i ich dzieci, którzy ze względu na fakt iż w Tyńcu Małym nie ma wielu innych terenów spacerowych skazani są na spacery po osiedlowych uliczkach i nielicznych chodnikach. Wzmożony ruch generowany przez przedsiębiorstwo, jego klientów i dostawców będzie stanowił nie tylko zakłócenie spokoju Tyńczan, ale również zagrożenie dla ich bezpieczeństwa! Wójt Gminy Kobierzyce najwyraźniej nie poprzedził swojej decyzji wizją lokalną, ponieważ nie wziął pod uwagę, iż w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego zjazdu znajdują się wyjazdy z dwóch posesji, wyjazd z cmentarza, parking cmentarza  i zakręt, brak jest natomiast chodnika! Zabudowa i ogrodzenie działki, a przez to ograniczenie widoczności stworzą natomiast warunki do powtórzenia tragicznego wypadku który miał miejsce na skrzyżowaniu ze światłami w Bielanach Wrocławskich 8 stycznia 2019. Wydanie pozwolenia na budowę zjazdu w takim miejscu to patologia! Inwestor w swoim wniosku zapewnia, że inwestycja nie będzi generowała nadmiernego ruchu samochodowego. Jednocześnie w tym samym uzasadnieniu inwestor oświadcza o dodatkowych 46 przejazdach samochodów pracowników i klientów ulicą Akacjową. W tej liczbie inwestor nie uwzględnia dostawców i usługodawców! Rzeczywisty wzrost ruchu na osiedlu będzie zatem znacznie większy i tylko ta jedna nieruchomość będzie generowała taki sam ruch drogowy jak wszystkie domy przy ulicy Jesionowej razem wzięte!

Czy Gmina Kobierzyce zapłaci odszkodowanie jeśli w skutek decyzji Wójta dojdzie do wypadku drogowego z udziałem pieszych lub dzieci?

Czy Gmina uznaje budowę przedsiębiorstwa zajmującego się ciężkimi robotami budowlanymi w środku osiedla mieszkaniowego jako dobrze rozumiany rozwój naszej Gminy?

Wójt Gminy Kobierzyce jest naszym gospodarzem i oczekujemy od niego troski o nasze zdrowie i bezpieczeństwo! Czy Wójt uważa, że powstanie inwestycji będzie odpowiednią wizytówką z jego gospodarowania w Tyńcu Małym? Chcemy, aby kierowanie się dobrem mieszkańców było rzeczywistą polityką Wójta, a nie tylko hasłem reklamowym.

My, niżej podpisani zwracamy się do władz Gminy Kobierzyce z apelem o dołożenie wszelkich starań w celu zatrzymania inwestycji i zmiany organizacji ruchu drogowego tak, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Tyńca Małego!

Apelujemy do Wójta Gminy Kobierzyce do uchylenia decyzji o 21.03.2022 dotyczącą budowy zjazdu na działkę 349/14.

Wzywamy Radę Gminy Kobierzyce do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ulicą Akacjową, Jesionową i Klonową w taki sposób, aby zachować mieszkaniowy charakter naszego osiedla i wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo zakłócania porządku oraz zaistnienia kolizji w ruchu pieszym i samochodowym.

Wzywamy Wójta Gminy Kobierzyce do ustawienia na skrzyżowaniach ulicy Akacjowej z ulicą Domasławską oraz Piaskową odpowiednich znaków: B-5, B-15 2.5m, B-18-3.5t.

Wzywamy Wójta Gminy Kobierzyce do wydzielenia na ulicy Akacjowej chodnika wyniesionego ponad powierznię jezdni oraz przebudowy drogi w taki sposób aby wymusić spowolnienie ruchu samochodów - progi zwalniające w obecnej postaci całkowcie nie spełniają tego warunku. 

Widok_frontu_brama1.jpgJakie "usługo drobne" potrzebują takiego garażu?

 

 

Rzut_z_góry2.jpg

Zezwolenie na zjazd z drogi publicznej w takim miejscu to lekceważenie bezpieczeństwa naszych dzieci!


Magdalena Kastelnik-Czapla    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magdalena Kastelnik-Czapla do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...