Surowsza kara dla oprawców 2 psów

SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU 

ul. Sądowa 1,
50-046 Wrocław

SYGNATURA AKT SĄDU REJONOWEGO: II K 407/22. 

 

24 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej (bez udziału oskarżyciela publicznego i po uprzednim umorzeniu postępowania, które zostało ponownie zainicjowane uwzględnieniem przez niego zażalenia pokrzywdzonego) skazał nieprawomocnie (sygn. akt II K 407/22) 2 sprawców znęcania się nad psami poprzez doprowadzenie i utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania, zagłodzenia, nieleczonej choroby na karę 1.500 zł grzywny. 

187657567_10159301659053501_7585104934252827162_n_(1).jpg

318092090_697232865187653_497901234350874059_n_(1).jpg

318120384_697233048520968_1144806945695388455_n.jpg

 wyrok2.jpg

Psy zostały odebrane właścicielom w stanie wychudzenia, nieleczonej choroby, skrajnego wycieńczenia. Były leczone kilka miesięcy dzięki środkom prywatnym zebranym od ludzi dobrej woli. Przewód sądowy wykazał, że cierpiały wiele miesięcy, ich cierpiernie było widoczne, a właściciele zwierząt nie zrobili niczego, żeby ulżyć zwierzętom w cierpieniu. 

Zarzucony skazanym występek (art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt) zagrożony jest karą pozbawiernia wolności do lat 3. Zasądzona kara nie jest w ogóle dotkliwa dla skazanych - mimo długotrwałego skutku w formie cierpienia bezbronnych zwierząt, które same nie mogły zmienić swojego położenia i stały się ofiarami swoich opiekunów - jest ona niższa niż obecna wysokość mandatu karnego (2.500 zł) za wykroczenie formalne, tj. prowadzenie roweru po użyciu alkoholu (art. 87 § 1 k.w.). 

Stąd wnosimy o uwzględnienie apelacji pokrzywdzonego z uwagi na niewspółmierność kary, która ma charakter rażący (także w wymiarze społecznym) do popełnionych przez skazanych czynów. Tego rodzaju wyroki, jaki zapadł przed Sądem Rejonowym w Środzie Śląskiej, dają ciche przyzwolenie wymiaru sprawiedli wości na niehumanitarne traktowanie zwierząt. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej nie wskazał przesłanek do wymierzenia grzywny w takiej wysokości, nie przychylił się także do stanowiska oskarżyciela posiłkowego, który postulował dolegliwą dla sprawców karę ograniczenia wolności poprzez obowiązek świadczenia nieodpłatnej pracy społecznej. 

Zwracamy ponadto uwagę, że obecnie toczy się kolejne postępowanie karne dotyczące znęcania się nad innym zwierzęciem przez skazanych. 

Niniejszą petycję podpisały osoby zgadzające się ze stanowiskiem oskarżyciela posiłkowego, dla którego kara wymierzona w niniejszej sprawie jest nieadekwatna i w rażący sposób niewspółmierna do winy skazanych. Zwierzęta pod ich opieką cierpiały znacznie i przez długi okres czasu, a skazani nie podjęli jakichkolwiek działań, aby zapobiec temu cierpieniu. Choroba, która dotknęła zwierzęta - świerzbowiec - jest bolesna, uciążliwa i z uwagi na charakter widoczna dla każdego. Jest ona także tania w leczeniu - koszt leku iniekcyjnego dla 1 psa nie przekracza kilkudziesięciu złotych dla całej kuracji. 


STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT EKOSTRAŻ z/s we Wrocławiu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT EKOSTRAŻ z/s we Wrocławiu będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...