Zamknięcie FIDESZ imprezy ludowej !

Chcielibyśmy wyrazić swojego niezrozumienia i troskę z powodu coraz większych
wpływów w polityce Unii Europejskiej Fideszu i jego przewodniczącego. Prosimy, żeby
jeszcze przed wyborami Unijnymi frakcja Partii Ludowej Parlamentu Europejskiego
wykluczyła Fidesz ze swoich członków.

Robimy to w świadomości, że Węgry już nie możemy uważać za kraj demokratyczny,
ponieważ demokratyczny system instytucyjny, między innymi:
- wolność prasy
- samodzielny i niezawisły system prawny
- samodzielny i niezawisły system wykonawczy
- system hamulców i przeciwwag Viktor Orban i jego partia na Węgrzech zredukowali
i zdemolowali, i teraz stosują gwałt na odpowiedzialnych obywatelach węgierskich, na
posłach do Parlamentu.

Ostatnie wybory w roku 2018 z powodu braku:
- wolnej prasy
- oraz z tego powodu, że pieniądze UE i węgierskich podatników partia rządząca
wykorzystala dla swoich celów w kampanii wyborczej na popularyzowanie siebie,
- i z powodu, że partia rządząca podjudzala, i nadużywając swoje wpływy rozprzestrzenialą
fałszywe wiesci (proponujemy szczegółowe badanie tych wydarzeń), nie możemy uznać za
wybory wolne, demokratyczne.

Znaczna część węgierskich obywateli, wielomilionowa masa wykluczonych ludzi ze
strachem obserwuje wydarzenia. Fidesz ze swoim przewodniczącym na czele zdemolował
demokratyczny system instytucyjny, tym samym niemal uniemożliwił zmianę władzy, co
powinno stanowić jeden z głównych kriteriów demokracji.

Nie rozumiemy, czego szuka Fidesz w państwa szeregach, ponieważ nie jest on nawet partią
demokratyczną, tylko jednoosobową dzialałnościa gospodarczą Viktora Orbana.
Państwo wcześniej wypowiedzieli się, ze mogą wpłynąć na Fidesz, i mogą dużo osiągnąć w
zwiazku z "regulacją" Orbana. Nie wiemy, co Państwo osiągnęli. Mamy się cieszyć, że nie
każe strzelać w ludzi? Broń juz zakupił a konstytucję zmienił tak, że dziś każdy może być
bez szczególnego powodu obserwowany i inwigilowany.

Wewnątrz i zewnątrz partii wytworzył atmosferę charakteryzujacą systemy dyktatorskie:
- nawet wg Prokuratury Europejskiej zostały dokonane czyny naruszające prawo
w celu wzbogacenia się jego rodziny.
- dla własnych celów wykorzystuje podatki zarówno obywateli wegierskich, jak i środki
Unii Europejskiej.
- skłócenie i wykluczenie obywateli wegierskich wykorzystuje w celu podziału (przeciwnicy
partii państwowej są wrogami) i podnoszenia poziomu frustracji, zamiast budowania
spokojnej atmosfery.
- na czele najważniejszych organów Państwa (Prokuratura Generalna, Urząd Skarbowy,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) są jego bliscy przyjaciele.
- w społeczeństwie powszechnie wykorzystuje ksenofobię szczególnie
przeciw obywatelom wyznającym religię muzułmańską i żydowską
- położył kres wolności słowa
- chrzescijaństwo wykorzystuje do podziałów ludzi.

Partia FIDESZ i jej dyktatura rządowa zakłamuje ważne wartości podstawowe Unii
Europejskiej:
- solidarność
- wolność,
- równość wobec prawa.

Ten proces nie przebiegł jednak niestety z dnia na dzień. Zdajemy sprawę z tego, że na
obywatelach węgierskich i ich formacjach partyjnych jest obciążenie wielkiej
odpowiedzialności za wytworzenie obecnej sytuacji, ale myślimy, że na instytucjach Unii
Europejskiej także.

Chcielibyśmy utworzyć ruch obywatelski, który mógłby rozpocząć demokratyzację Węgier.
Do tego potrzebujemy Was oraz Waszej pomocy.
Jako obywatele odpowiedzialni prosimy, aby FIDESZ został wykluczony na podstawie
powyższych argumentów."