Szpital w dobrej skali

 

Mieszkańcy Poznania chcą szpitala na Grunwaldzie, ale apelują o gabaryty dopasowane do wielkości terenu pod inwestycję.

 

                                                         Poznań 23.04.2021

Mieszkańcy Poznania                                                            

zgodnie z załączoną listą podpisów                                                                                                                                      

                                         Miejska Pracownia Urbanistyczna                                                                       Za Bramką 1                                                                  61-842   Poznań

 

Uwagi do projektu mpzp dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego (obszar 1Uz,2UZ) Na podstawie art.  18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), wnoszę o uwzględnienie poniższych zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzeni wyżej wskazanego terenu.

Mieszkańcy Poznania chcą szpitala na Grunwaldzie, ale apelują o gababary dopasowane do wielkości terenu pod inwestycję.

Wnosimy o:  

1. Nieprzekraczalną wysokość budynków  

a. Maksymalną wysokość 16 metrów wraz z urządzeniami technicznymi,         (propozycja MPU 20-27 metrów)          

Uzasadnienie: większość Starego Grunwaldu obowiązuje ograniczenie  wysokości do 12 metrów ze stromym dachem lub 10,5 metra z płaskim dachem. Przepisy nakazują wpisanie się nowej zabudowy w historyczny kontekst dzielnicy będącej pod ochroną konserwatora, co nie będzie możliwe do spełnienia przy nieproporcjonalnie wysokich budynkach.  

2. Normatyw parkingowy:   1,5 miejsca parkingowego na łóżko,   Uzasadnienie: dzielnica jest już zapełniona samochodami osób przyjeżdżających do szpitala, który aktualnie ma 600 łóżek i 2200 personelu, a planowana inwestycja przewiduje ok.1000 łóżek, co może oznaczać nawet 4500 pracowników i setki pacjentów przyjeżdżających na konsultacje. Nie wszyscy pacjenci będą w stanie przyjechać do szpitala tramwajem lub rowerem, jak zakłada Urząd Miasta i Inwestor. Pacjentowi, zwłaszcza cierpiącemu, należy się możliwość przyjechania na konsultacje samochodem. Parking nie może być dostępny, tak jak obecnie, tylko dla części personelu.    

3. Strefę zieleni izolacyjnej od strony Grunwaldzkiej (par11pkt.10 projektu)  z pominięciem dojazdów 

4. Wzdłuż ul.Marcelińskiej (teren 2UZ, projekt par12pkt.7),  dachy strome jak na Starym Grunwaldzie (w projekcie MPU: wysokość 20m, płaskie dachy)  

Wnosimy także o utrzymanie następujących parametrów przynajmniej na poziomie wskazanym w projekcie:  

5. Powierzchnia zabudowy nie większa niż 35 %,

6. Powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 35 %,  (ten parametr nie może obejmować dachów „zielonych” i parkingów z nawierzchnią „biologicznie         czynną”)

7. Zachowanie strefy zieleni izolacyjnej opisanej w § 11 pkt. 9 a,b,c  projektu,

8. Zachowanie linii zabudowy wskazanych w projekcie.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Hanna Kłoniecka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...