TAK! Dla dostępu do rehabilitacji dla dzieci: Popieramy utworzenie NZOZ Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Wyszkowie

Szacowni Rodzice, Opiekunowie i Wspierający Dzieci z zaburzeniami rozwoju

 

Pragniemy zwrócić uwagę na pilną potrzebę utworzenia Przychodni Rehabilitacyjnej w Wyszkowie, która będzie skoncentrowana na potrzebach dzieci z zaburzeniami rozwoju. 

Wspieramy inicjatywę otwarcia ośrodka, który zapewni naszym dzieciom dostęp do wysokiej jakości terapii i wsparcia specjalistów w ramach NFZ. Miejsca z kompleksową opieką fizjoterapeutów, logopedy, psychologa oraz pedagoga specjalnego. 

Poprzez podpisanie tej petycji, wyrażamy nasze stanowcze poparcie dla utworzenia NZOZ Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego.

Zbiorowe poparcie będzie kierowane do NFZ w celu uzyskania kontraktu, który umożliwi dzieciom korzystanie z terapii refundowanej.

Podpisz petycję i dołącz do nas w walce o lepszą przyszłość naszych dzieci!