tak dla młodych

Wrocław, 04 marca 2014

Szanowny Pan

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego


Decyzja Zarządu Województwa o odwołaniu konkursów z zakresu wsparcia działań na rzecz wzmocnienia postaw obywatelskich młodzieży spotkała się z ogólnym zaskoczeniem i niezrozumieniem młodzieży i organizacji pozarządowych Dolnego Śląska.

Dzięki prowadzonym od 2011 roku na Dolnym Śląsku konkursom realizowane są ważne inicjatywy społeczne: projekty dla setek młodych Dolnoślązaków, działania szczególnie istotne społecznie, wspieranie aktywności obywatelskiej młodzieży oraz wspieranie dolnośląskich organizacji pozarządowych w doskonaleniu jakości usług na rzecz ludzi młodych.

Działania te stanowią inspirację dla innych regionów, budują pozycję Dolnego Śląska w Europie i są przyczynkiem do dyskusji o kształcie krajowej strategii na rzecz młodzieży.

Obawiamy się, że decyzja o odwołaniu konkursów będzie oznaczać zaprzepaszczenie wieloletniego wysiłku wspierania młodych ludzi regionu i naruszenie dobrej atmosfery współpracy wokół problematyki młodzieży na Dolnym Śląsku.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka o przywrócenie konkursów w niezmienionej formie.

 

 


Dolnośląska Rada ds Młodzieży    Skontaktuj się z autorem petycji