TAK! DLA POPRAWY DOSTĘPNOŚCI DO DOMOWEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ W POWIECIE NOWODWORSKIM

Drodzy Mieszkańcy. Zwracam się do Was z prośbą o podpisy pod poniższą petycją.

Pamiętajcie, po wysłaniu petycji otrzymacie e-mail, w którym należy potwierdzić, ze podpisaliście petycje.
Bez tego podpis nie będzie ważny.

Nowy Dwór Mazowiecki , 10.02.2024

Mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego              

Reprezentant mieszkańców
Anna Małecka
Radna Rady Powiatu Nowodworskiego

 

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Zbigniew Terek
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00 - 613 Warszawa

PETYCJA
Proszę o podjęcie działań mających na celu poprawę trudnej sytuacji osób wymagających opieki hospicyjnej w domu pacjenta, na terenie powiatu nowodworskiego.
Dziś pomoc dla mieszkańców tego terenu jest niewystarczająca.
W powiecie nowodworskim usługi w zakresie opieki hospicyjnej świadczy jedynie Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Nasielsku.
Hospicja leżące na terenie innych powiatów nie świadczą usług dla mieszkańców naszego powiatu.

Nasielska placówka ma ograniczone możliwości kadrowe, by opieką hospicjum domowego objąć wszystkich, którzy tego potrzebują. Pod swoją opieką może mieć zaledwie 30 - 35 osób. Jeden podmiot świadczący domową opiekę hospicyjną, to zdecydowanie za mało, w stosunku do potrzeb i oczekiwań mieszkańców całego powiatu.
Ciężko chorzy są zmuszeni czekać w kolejce przez kilka tygodni. Dla nich i ich rodzin to bardzo trudne doświadczenie i niejednokrotnie, zostawieni bez pomocy, korzystają z prywatnej i płatnej opieki.
Ponadto, Nasielsk leży w odległości 20 - 40 km od pozostałych miejscowości powiatu. Dla wielu starszych opiekunów dojazd do hospicjum po potrzebną pomoc lub sprzęt rehabilitacyjny, jest utrudnieniem. 

Dodajmy, że dostępność do wspomnianych świadczeń została zabezpieczona przez NFZ w oparciu o umowy wieloletnie, które obowiązują do 30 czerwca 2025 roku. Postępowania konkursowe przeprowadzono dawno, kontrakty były przedłużane od wielu lat tylko w tych placówkach, gdzie były wcześniej przydzielone.

Z zebranych przez nas informacji, wynika, że zarówno Nowodworskie Centrum Medyczne (szpital powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim) , które jest przygotowane organizacyjnie do prowadzenia leczenia hospicyjnego, jak również inne podmioty prywatne z terenu powiatu, były i są nadal zainteresowane zawarciem umowy na realizację w/w świadczeń.
Każdy z tych podmiotów występował do NFZ z prośbą o możliwość zakontraktowania leczenia hospicyjnego w domu pacjenta.
 

W ramach troski o dobro mieszkańców zwracamy się z prośbą o podjęcie przez NFZ konkretnych działań na rzecz poprawy dostępności opieki hospicjum domowego dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.
Zmiany potrzebne są dziś, a nie dopiero za 1,5 roku.
Prosimy o ogłoszenie nowego, dodatkowego postępowania konkursowego w zakresie świadczeń hospicjum domowego dla mieszkańców powiatu nowodworskiego, by zapewnić większą dostępność do świadczeń dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, Czosnowa, Leoncina i Zakroczymia.
Poprzez powyższe działanie zwiększy się również dostępność mieszkańców Nasielska do domowej opieki hospicyjnej.


Z wyrazami szacunku,
Anna Małecka – Radna Rady Powiatu Nowodworskiego

hospicjum.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Małecka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...