Taksówkarze do Prezydenta RP

Warszawa, 07.07.2020 r.

Obywatelski Ruch Przedsiębiorców Taxi.PL

Obywatel Taksówkarz

Sebastian Ligowski

orp@interia.pl

Szanowny Pan Andrzej Duda,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

 

PETYCJA

 

My polscy Przedsiębiorcy,

  Taksówkarze, jedna z najliczniejszych grup zawodowych w Polsce, zwracamy się do Pana o pilne zwołanie Rady Gabinetowej w celu poinformowania Rządu o coraz gorszej sytuacji ekonomicznej polskich przedsiębiorców Taksówkarzy oraz podjęcie natychmiastowych, realizowanych pod Pana patronatem i wynikających z Pana prerogatyw działań, mających na celu realne, deklarowane przez Pana wielokrotnie,wsparcie polskich przedsiębiorców czyli również tych tworzących rynek płatnego przewozu osób w Polsce.  

  Domagamy się przede wszystkim przestrzegania i egzekwowania polskiego prawa oraz równego traktowania i sprawiedliwych zasad w konkurowaniu z zagranicznymi korporacjami m.in. UBER.

My, polscy Taksówkarze, tak jak większość Przedsiębiorców odczuwamy problemy ekonomiczne spowodowane stanem epidemii wywołanym przez covid-19. Jednakże po raz kolejny Rząd polski kierowany przez Premiera Mateusza Morawieckiego udowadnia nam, polskim przedsiębiorcom, że lobbowanie na rzecz obcego, przede wszystkim amerykańskiego kapitału jest dla niego priorytetem. Jednoznacznie wskazuje na to wprowadzenie do podpisanej przez Pana  specustawy Covid-19, czyli tzw. Tarczy Antykryzysowej artykułu 31r,  którym na jeden dzień przed wejściem w życie obowiązku posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, o której mowa w art. 5b ust.2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, wydłuża  okres przejściowy o kolejne 6 miesięcy ( łącznie 9 miesięcy ). W tym przypadku jedną z nielicznych firm, która nie złożyła nawet wniosku o licencję na pośrednictwo w przewozie osób jest amerykański UBER. Wprowadzone zmiany udowadniają, że Rząd Premiera Morawieckiego akceptuje okradanie budżetu państwa i “powolną śmierć” polskich Przedsiębiorców,  Taksówkarzy

Szara strefa w zarobkowym przewozie osób ma się dobrze i  wbrew polskiemu prawu, cały czas funkcjonuje. 

  Pomimo obowiązywania  tzw. ustawy Lex Uber, /z której usunięto egzaminy z topografii i przepisów miejscowych, mające ogromny wpływ także na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego/, Państwo polskie oraz polscy Przedsiębiorcy Taksówkarze wciąż są okradani.

  Funkcjonowanie szarej strefy w płatnym przewozie osób to od ponad 15 lat problem społeczny, ekonomiczny oraz prawny. To także bezpośrednie oddziaływanie na zdrowie, życie oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników Ruchu Drogowego  w Polsce.

Dlatego polscy Przedsiębiorcy, polscy Taksówkarze, mówią dziś DOŚĆ !!!

  Szanowny Panie Prezydencie, żądamy od Pana stanowczej reakcji i wyegzekwowania od Rządu polskiego zdecydowanych działań w kierunku przestrzegania prawa i uregulowania możliwości ich egzekwowania. Polscy Przedsiębiorcy Taksówkarze spełniają wszystkie wymogi narzucone przez ustawodawcę, płacą stosowne podatki i opłaty oraz pracują zgodnie z obowiązującym prawem. Niestety, pomimo tego są skutecznie  niszczeni przez zagraniczne korporacje współpracujące z nielegalnymi przewoźnikami oraz pozbawieni wsparcia przez polski rząd.

  W związku z powyższym, oczekujemy od Pana Prezydenta oraz od Premiera Mateusza Morawieckiego i jego rządu spełnienia poniższych postulatów:

1. Ochrony polskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją /reprezentowaną przede wszystkim  przez zagraniczne korporacje m.in Uber i Bolt/.

2. Natychmiastowego usunięcia artykułu 31r ze specustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.

3. Przywrócenia samorządom prawa do ustanawiania egzaminów z przepisów prawa miejscowego, transportowego oraz elementów topografii miasta.

4. Wprowadzenia do ustawy prawa dla samorządów do ustanawiania w taryfach przewozowych minimalnych stawek za km.

5. Wprowadzenia obowiązku posiadania przez kierowcę Taxi zaświadczenia o niekaralności z kraju jego pochodzenia oraz posiadania prawa jazdy wydanego na terenie RP przed rozpoczęciem świadczenia usług przewozu osób Taxi.

6. Wprowadzenia kontroli zarobkowego przewozu osób taksówką w ilości podobnej do kontroli transportu ciężarowego.

7. Rozszerzenia kompetencji i obowiązków związanych z kontrolą przewoźników zajmujących się płatnym przewozem osób dla Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Straży Miejskiej oraz organów wydających licencję Taxi.

8. Przywrócenia zespołu międzyresortowego w celu wypracowania rozwiązań prawnych i systemowych, skutkujących usunięciem z rynku Taxi nielegalnych przewoźników i likwidację tzw.szarej strefy w płatnym przewozie osób.

9. Podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uchwalenia przez Sejm RP ustawy o oddłużeniu polskich przedsiębiorców zadłużonych z tytułu nieopłacanych składek ZUS, wynikających z trudnej sytuacji podmiotów gospodarczych zmuszonych do rywalizowania z nielegalnymi przewoźnikami, łamiącymi m.in. prawo karno-skarbowe oraz prawo pracy. 

10. Uwzględnienia opinii środowiska Taxi w pracach nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym mających na celu ochronę polskiego przedsiębiorcy działającego w transporcie drogowym.

Z wyrazami szacunku

Sebastian Ligowski


Sebastian Ligowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Sebastian Ligowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook