Technicy elektroradiologii ponownie do Trybunału Konstytucyjnego

Zwracam się z wnioskiem do Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii, w związku z pojawieniem się nowych dowodów naukowych i okoliczności w sprawie, o ponowne złożenie do Trybunału Kontytucyjnego RP skargi dotyczącej braku ustawowej rekompensaty za utracone prawa słusznie nabyte, tj. prawo do skróconej dobowej normy czasu pracy w radiologii, radioterapii i medycynie nuklearnej, które zostały w sposób oczywisty naruszone w związku z wejściem w życie zapisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Nadzieja umiera ostatnia... nawet później, niż technik konający na raka!


Dziś do Warszawy, jutro do Strasburga    Skontaktuj się z autorem petycji