Uchylić haniebną dla Polski i Polaków senacką uchwałę potępiającą akcję „Wisła”.

Odbiorcy:

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Grodzki, Senatorowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Cel:

Wniesiemy o uchylenie haniebnej dla Polski senackiej uchwały potępiającej akcję „Wisła”.

banderowscynapodkaropaciu.jpg/ Uzbrojone grupy UPA bezkarnie grasowoły na terytorium obcego dla nich państwa - Polski.

Treść:

My Kresowianie stowarzyszeni w Ruchu Społecznym „Porozumienie Pokoleń Kresowym”, „Ogólnopolskiej Inicjatywie Kresowej” oraz sympatyzujący z Kresami Polscy Patrioci zwracamy się do Marszałka Senatu RP i Senatorów o niezwłoczne podjęcie procedur mających na celu uchylenie uchwały potępiającej akcję „Wisła” z dnia 3 sierpnia 1990r.

Ta SKANDALICZNA bo sprzeczna z Polską Racją Stanu uchwała wniesiona na fali  zwycięstwa „Solidarności” przez senatorów reprezentujących mniejszość ukraińską w Polsce jest niczym innym jak realizowaniem tajnej uchwały tzw. Prowydu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z dnia 22 czerwca 1990r.

To właśnie Solidarność poprzez odwrócenie się placami do znienawidzonej przez nich PRL jako pierwsza stała się realizatorem tajnej uchwały OUN skierowanej przeciwko Polsce i Polakom.

Akcja „Wisła” była skierowana przeciwko Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów działających na terenie państwa Polskiego z ówczesnym ustrojem.

Akcja polegała na masowym wysiedleniu ukraińskojęzycznej ludności cywilnej z terenów Polski południowo-wschodniej głównie na Ziemie Zachodnie, by w ten sposób odciąć UPA od naturalnego zaplecza i zaopatrzenia.

Nie zgadzamy się, by ta skandaliczna i antypolska uchwała nadal rzucała cień na polski Senat oraz na Polską Rację Stanu w imię której taką akcję przeprowadzono.

Dalsze utrzymywanie w mocy uchwały potępiającej akcję „Wisła” jest równoznaczne z TOLEROWANIEM antypolskiej działalności na terenie RP formacji zbrojnych obcego państwa a to już posiada znamiona jawnej zdrady.

Z taką samą zdradą mamy do czynienia obecnie, a widzimy ją w „podmianie” obywateli RP obywatelami ukraińskimi których niekontrolowany ruch do RP odbywa się już na skalę masową.

Wielu z przyjezdnych wwozi ze sobą symbole banderowskiej „religii” wraz z materiałami gloryfikującymi banderyzm i kłamstawa stanowiące zaprzeczenie prawdy historycznej.

Anulowanie tej kompromitującej polski Senat uchwały byłoby aktem dobrej woli senatorów a jednocześnie powstrzymaniem i zdecydowanym odcięciem się od uchwały OUN która nadal jest realizowana przez wrogie Polsce siły wewnętrzne i zewnętrzne.

Z poważaniem,
[tu imię i nazwisko lub organizacja]

------

Tekst petycji zostanie wydrukowany i złożony wraz z dołączonymi Waszymi podpisami w biurze podawczym Senatu RP. Dlatego ważne jest, by pod petycją podpisywały się również organizacje.

UWAGA!!!!!

Proszę potwierdzać petycję klikając w otrzymany na podany adres e-mail link. 


Andrzej Łukawski - Ogólnopolska Inicjatywa Kresowa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Andrzej Łukawski - Ogólnopolska Inicjatywa Kresowa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...