Ulica Anny Jantar oraz Jarosława Kukulskiego w Warszawie

My, niżej podpisani, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadanie dwóm nowym ulicom Warszawy nazwy ku czci i pamięci polskiej piosenkarki Anny Jantar oraz jej męża i kompozytora Jarosława Kukulskiego.

Swoją prośbę uzasadniamy tym, iż Anna Jantar wraz z mężem Jarosławem Kukulskim mieszkali przez kilka lat w Warszawie po przeprowadzce z Poznania. Oboje zasługują na upamiętnienie ich zasług względem polskiej muzyki rozrywkowej.

Facebook