Umożliwienie nocnego parkowania na parkingu pod parkiem centralnym dla posiadaczy abonamentu SPP i ŚSPP

Do:

Wojciech Szczurek

Prezydent m.Gdynia

al.Marszałka Piłsudskiego 52/54 

81-382 Gdynia 

 

W związku z bardzo niskim wykorzystaniem miejsc postojowych na parkingu podziemnym pod Parkiem Centralnym, zwracam się  o umożliwienie parkowania na tym parkingu w godzinach 17.00 - 9.00 posiadaczom abonamentów Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, zamieszkałym w promieniu 300 metrów od każdego z wejść do parkingu. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie parkingu, na który wydano ok. 32 mln złotych z budżetu miasta, a przede wszystkim na uwolnienie chodników od parkowania na bardzo dotkniętych tym problemem ulicach Wzgórza Św.Maksymiliana przynajmniej przez część dnia. 

Uzasadnienie: Parking pod Parkiem Centralnym został wybudowany bez uwzględnienia zmian popytu na miejsca postojowej, spowodowanych równoległym wprowadzeniem Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i poszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania. W efekcie spadł popyt na miejsca postojowe, o czym świadczy choćby fakt, że równolegle uruchomiony parking naziemny SPP przy biurowcu Officer jest zajęty co najwyżej w połowie w porannym szczycie i w 1/4 w nocy. Jednocześnie ulice Wzgórza Św.Maksymiliana nieprzystosowane do obecnej liczby posiadanych przez mieszkańców samochodów, są obszarem konfliktu piesi - kierowcy, gdzie piesi często mają problem z poruszaniem się chodnikami, zaparkowanymi pojazdami. "Nocne" uwolnienie chodników pozwoli ograniczyć ten problem. 

Odległość 300 metrów jest zapisaną odległością w uchwale dotyczącej Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i Strefy Płatnego Parkowania, jako odległość od zamieszkania posiadacza abonamentu, w promieniu której może on parkować w ramach posiadanego abonamentu na obszarze Strefy.  "Mieszkaniec Śródmiejskiej Strefy lub Strefy Płatnego Parkowania, na podstawie nabytego abonamentu, jest uprawniony do postoju pojazdu na dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym w promieniu do 300 metrów od drzwi wejściowych do budynku wskazanego jako adres zameldowania mieszkańca." 

Skutki dla budżetu: kwota przychodów z Parkingu Centralnego, zapisana w budżecie na poziomie 2,5 mln złotych wydaje się nierealna z uwagi na bardzo niskie zapełnienie parkingu. Jednak nocne parkowanie oznacza dodatkowe koszty związane z ochroną, sprzątaniem, energią elektryczną. Dlatego należy uwględnić ten koszt przy rozpatrywaniu powyższej petycji.

 

Z wyrazami szacunku

Łukasz Piesiewicz 

 

 

Klauzula RODO:

 


W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.


Zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że: Administratorem Państwa danych osobowych, ograniczonych do adresu e-mail jest Łukasz Piesiewicz, osoba prywatna. Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane w celu realizacji procesu składania petycji oraz uzasadnionym interesie administratora, w celu utrzymania kontaktów. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji, jednak nie dłużej niż rok. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, a podanie danych jest dobrowolne.


Łukasz Piesiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Łukasz Piesiewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...